woensdag 21 november 2018
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaMaak kennis met Jan Wijmenga
Gepubliceerd: 2018-06-21 16:29:53
Door: Christenunie
Griffie foto JanBegin deze maand werd Jan Wijmenga officieel benoemd tot raadslid voor de ChristenUnie Utrecht. Deze week voerde hij voor het eerst het woord tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota. Ook benieuwd naar Jan? Met dit interview een (hernieuwde) kennismaking!

Kun je iets over jezelf vertellen? 
Ik vermoed – hoop – dat ik voor de meeste leden geen onbekende ben: sinds begin deze eeuw ben ik betrokken bij de ChristenUnie, in verschillende rollen. En in die jaren heb ik ook in verschillende wijken van de stad gewoond: in Dichterswijk, Overvecht, Hoograven en nu alweer een aantal jaren in Leidsche Rijn, samen met mijn vrouw en onze kinderen. Het raadswerk combineer ik met mijn baan in Den Haag, waar ik werk als adviseur chemische stoffenwetgeving bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Je was namens de ChristenUnie betrokken bij de onderhandelingen met de coalitiepartijen GroenLinks en D66. Hoe kijk je terug op deze periode? 
Het was vooral een hele drukke periode. Naast de middagen en avonden die Maarten van Ooijen en ik met de onderhandelaars van de andere partijen doorbrachten was er ook nog de nodige afstemming met ‘ons’ onderhandelteam, ging het werk in Den Haag ook door en vrouw en kinderen willen je ook nog wel eens zien. Het was een hele intensieve tijd, maar ik ben er trots op dat we een goed akkoord hebben kunnen bereiken, waarin ook heel veel punten van de ChristenUnie herkenbaar terugkomen. 

Je bent niet voor het eerst gemeenteraadslid. Sterker nog, je legde op 7 juni voor de vierde keer de eed af. Ga je door waar je de vorige stopte? Heb je nieuwe ambities voor de komende vier jaar? 
Mijn ambitie is in elk geval dat deze periode langer gaat worden dan alle vorige bij elkaar. Ik denk dat ik ten opzichte van Maarten en Jolande wel een andere stijl heb, dat heeft ook te maken met interesses en ervaring, maar het zal zeker niet zo zijn dat de fractie nu ineens hele andere standpunten gaat innemen. Ik vind het juist wel fijn om enige consistentie te hebben in wat we als partij doen. Het mooie als raadslid is dat je ook in je eigen omgeving resultaat kunt zien van je werk: één van mijn ambities voor de komende periode is dat ik Utrecht verkeersveiliger wil maken. In het coalitieakkoord is daar jaarlijks geld voor vrijgemaakt zodat onveilige plekken aangepakt kunnen worden. Daar ga ik zeker mee aan de slag.  

Binnenkort staat de vakantie voor de deur. Hoe breng je je vrije tijd meestal door? 
De meeste vrije tijd die ik heb is als de kinderen ook vrij zijn. Dus vaak is wat ik doe gecombineerd met wat zij doen: in de weekends ben ik veel rond sportvelden te vinden, als coach, scheidsrechter of als supporter. Dat we nu een ‘eigen’ wethouder Sport hebben, daar ben ik dan ook wel mee ingenomen! 
En in Utrecht hebben we toch wel hele mooie parken, in of bij alle wijken. Ik kom zelf veel in het Maximapark, maar ook het park van kasteel De Haar, daar zou iedereen toch wel eens moeten kijken.  meer 

Stuur dit bericht door!

Medaille voor Dress for Success
Snorfiets naar de rijbaan, maar wel zorgvuldig
Betaalbaar en gemengd wonen: inzet GroenLinks bij de woonvisie
Bijdrage Programmabegroting 2018 ChristenUnie Utrecht
Programmabegroting 2018
Centrale vuurwerkshow voor Utrecht
Schone energie voor iedereen: duurzaamheidsleningen voor bewonerscoöperaties
GroenLinks wil stadsbouwmeester die iconische projecten aanjaagt
Speech Programmabegroting 2018
Utrechtse VVD presenteert tegenbegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid
Utrechtse VVD presenteert tegenbegegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid
ChristenUnie bezoekt woonwagenkamp 'Beukbergen'
ChristenUnie bezoekt woonwagenkamp 'Beukenkamp'
De nacht komt tot rust
Utrecht zoekt 100 pleegouders
ChristenUnie samen met GroenLinks en D66 op de bres voor staatlozen
Kampioentour: pleisterplaats in de stad!
Gescheiden afvalinzameling, ook voor luiers?
Bestuurswissel: maak nader kennis met Annebeth en zwaai Ard gedag!
Openheid en vertrouwelijkheid coalitieonderhandelingen
Ook parken vuurwerkvrij tijdens jaarwisseling
Een dak boven het hoofd, ook voor de Voedselbank!
ChristenUnie blijft alert op lichtvervuiling
Stel ook bij studentenhuisvesting eisen aan maximale huurprijs
Maak rookvrije zones in publieke ruimte mogelijk
Bestuurswissel: maak nader met Jeroen en zwaai Herman gedag!
10 oktober Algemene Ledenvergadering
Hoog tijd voor betere voorzieningen Utrecht Science Park
Open Fractievergadering
Kan Utrecht blijven fietsen?
In de put door rioollucht
Bezint eer ge begint!
Kampioenentour gaat door!
Bestuurswissel: maak kennis met Joël en zwaai Mirte gedag!
Stedin: constructieve partner of sta in de weg?
CU bezorgd over veiligheid Utrecht Centraal
‘Hou de Bikkershof toegankelijk’
ChristenUnie blij met resultaten schoolzwemmen
Het reces breekt aan
Meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking bij schuldhulpverlening


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht