maandag 18 februari 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaRaad van Europa: door deals met derde landen rechten vluchtelingen vaak geschonden
Gepubliceerd: 2018-06-28 09:53:34
Door: Groenlinks
Eerste Kamer Hek

Tineke Strik: “In ruil voor geld, handelsvoordelen of visa bewegen wij landen buiten Europa om hun grenzen te sluiten en migranten van ons over te nemen. Hiervoor komen vluchtelingen vast te zitten in landen waar geen of te weinig waarborgen zijn voor een goede opvang en bescherming. Dat migranten uit het zicht zijn, betekent niet dat ze geen rechten hebben. “

De Raad van Europa stelt dat we met deze politiek steeds meer verantwoordelijkheid afschuiven naar andere landen, die al veel vluchtelingen opvangen of migranten aan grote gevaren blootstellen. Ook wordt het EU ontwikkelingsbudget steeds vaker opgeslokt met als doel migratie te beperken. Deels door migratielanden voorrang te geven, deels door het budget te gebruiken voor grenscontrole-activiteiten.

De deals met derde landen vergroten het risico dat migranten en asielzoekers ‘stranden’ in transitlanden. Hier lopen zij meer risico op straffen en restrictieve maatregelen als refoulement, administratieve detentie en mishandeling. Het is ook een manier voor EU-lidstaten om de eigen verantwoordelijkheid voor de bescherming van vluchtelingen van zich af te schuiven.

De resolutie roept de EU op om voorafgaand aan een deal de impact op de mensenrechten te onderzoeken, de mensenrechten onafhankelijk te monitoren en de samenwerking op te schorten als bescherming van de rechten niet meer is gegarandeerd. Verder dringt de resolutie aan op meer solidariteit met de landen in de regio door hen te steunen bij de opvang van vluchtelingen en door veel meer vluchtelingen langs legale weg naar Europa te laten komen.

Download hier het rapport ‘Human rights impact of the “external dimension” of European Union asylum and migration policy: out of sight, out of rights?’

Categorie 
nieuws
Mensen 
Tineke Strik Asiel migranten Europa donderdag, 28 juni, 2018

  meer 

Stuur dit bericht door!

Startups in Utrecht
Nee is het nieuwe ja
Symposium CU provincie Utrecht met minister Schouten
Staatssecretaris Paul Blokhuis bezoekt Emmaus Parkwijk
Bang voor de stilte?
Happietaria Utrecht is geopend!
Utrecht is niet voorbereid op de Brexit
Blijf nog wat langer
Vragen over discriminatie in horeca
GroenLinks wil meer aandacht voor groeiende ongelijkheid tussen buurten
College blundert met betaald parkeren Vleuterweide
Wethouder Van Ooijen “Beste jonge bestuurder”
Vragen tijdens het wachten op plannen voor Rijnenburg
Schone omgeving
Gekte op de Utrechtse huizenmarkt
Luchtfietsen met een metro
Geen vertrouwen meer
Vragen GroenLinks en D66 over rechtsbijstand mensen met laag inkomen
ChristenUnie Utrecht stelt vragen over afvalinzameling op zondag
Meer begeleiding naar werk voor mensen met ernstige psychische aandoening
Maand van de eenzaamheid: vrijwilligers in touw
Kampioenentour: helden van de stad!
Twee zijn beter dan één
Column Floor: meer samen wonen
Stralende gezichten: nieuwe aflevering kampioenentour
Lessen van de Uithoflijn
Vragen CU & VVD leiden tot extra fietsparkeerplekken
GroenLinks en PvdA roepen wethouder op actie werknemers Picnic te steunen
VVD en D66 willen meer én beter toegankelijke openbare toiletten in Utrecht
Mantelzorger krijgt structurele ondersteuning
ChristenUnie Utrecht pleit succesvol voor een Fietsenbank
ChristenUnie bevraagt prostutitie door jonge jongens
See You/CU 2022!  
GroenLinks: maak korting op praktische zaken met de U-pas mogelijk
“Vernietigend rekenkamerrapport over aansturing Uithoflijn”
Vacature bestuurslid ChristenUnie Utrecht
Van Johanna naar John
Van Uithof naar Utrecht Science Park, met voorzieningen
GroenLinks wil nu vergroening hotelplan Rotsoord
Armoede-aanpak krijgt een stevige verdieping


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht