woensdag 21 november 2018
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaRaad van Europa: door deals met derde landen rechten vluchtelingen vaak geschonden
Gepubliceerd: 2018-06-28 09:53:34
Door: Groenlinks
Eerste Kamer Hek

Tineke Strik: “In ruil voor geld, handelsvoordelen of visa bewegen wij landen buiten Europa om hun grenzen te sluiten en migranten van ons over te nemen. Hiervoor komen vluchtelingen vast te zitten in landen waar geen of te weinig waarborgen zijn voor een goede opvang en bescherming. Dat migranten uit het zicht zijn, betekent niet dat ze geen rechten hebben. “

De Raad van Europa stelt dat we met deze politiek steeds meer verantwoordelijkheid afschuiven naar andere landen, die al veel vluchtelingen opvangen of migranten aan grote gevaren blootstellen. Ook wordt het EU ontwikkelingsbudget steeds vaker opgeslokt met als doel migratie te beperken. Deels door migratielanden voorrang te geven, deels door het budget te gebruiken voor grenscontrole-activiteiten.

De deals met derde landen vergroten het risico dat migranten en asielzoekers ‘stranden’ in transitlanden. Hier lopen zij meer risico op straffen en restrictieve maatregelen als refoulement, administratieve detentie en mishandeling. Het is ook een manier voor EU-lidstaten om de eigen verantwoordelijkheid voor de bescherming van vluchtelingen van zich af te schuiven.

De resolutie roept de EU op om voorafgaand aan een deal de impact op de mensenrechten te onderzoeken, de mensenrechten onafhankelijk te monitoren en de samenwerking op te schorten als bescherming van de rechten niet meer is gegarandeerd. Verder dringt de resolutie aan op meer solidariteit met de landen in de regio door hen te steunen bij de opvang van vluchtelingen en door veel meer vluchtelingen langs legale weg naar Europa te laten komen.

Download hier het rapport ‘Human rights impact of the “external dimension” of European Union asylum and migration policy: out of sight, out of rights?’

Categorie 
nieuws
Mensen 
Tineke Strik Asiel migranten Europa donderdag, 28 juni, 2018

  meer 

Stuur dit bericht door!

Medaille voor Dress for Success
Snorfiets naar de rijbaan, maar wel zorgvuldig
Betaalbaar en gemengd wonen: inzet GroenLinks bij de woonvisie
Bijdrage Programmabegroting 2018 ChristenUnie Utrecht
Programmabegroting 2018
Centrale vuurwerkshow voor Utrecht
Schone energie voor iedereen: duurzaamheidsleningen voor bewonerscoöperaties
GroenLinks wil stadsbouwmeester die iconische projecten aanjaagt
Speech Programmabegroting 2018
Utrechtse VVD presenteert tegenbegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid
Utrechtse VVD presenteert tegenbegegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid
ChristenUnie bezoekt woonwagenkamp 'Beukbergen'
ChristenUnie bezoekt woonwagenkamp 'Beukenkamp'
De nacht komt tot rust
Utrecht zoekt 100 pleegouders
ChristenUnie samen met GroenLinks en D66 op de bres voor staatlozen
Kampioentour: pleisterplaats in de stad!
Gescheiden afvalinzameling, ook voor luiers?
Bestuurswissel: maak nader kennis met Annebeth en zwaai Ard gedag!
Openheid en vertrouwelijkheid coalitieonderhandelingen
Ook parken vuurwerkvrij tijdens jaarwisseling
Een dak boven het hoofd, ook voor de Voedselbank!
ChristenUnie blijft alert op lichtvervuiling
Stel ook bij studentenhuisvesting eisen aan maximale huurprijs
Maak rookvrije zones in publieke ruimte mogelijk
Bestuurswissel: maak nader met Jeroen en zwaai Herman gedag!
10 oktober Algemene Ledenvergadering
Hoog tijd voor betere voorzieningen Utrecht Science Park
Open Fractievergadering
Kan Utrecht blijven fietsen?
In de put door rioollucht
Bezint eer ge begint!
Kampioenentour gaat door!
Bestuurswissel: maak kennis met Joël en zwaai Mirte gedag!
Stedin: constructieve partner of sta in de weg?
CU bezorgd over veiligheid Utrecht Centraal
‘Hou de Bikkershof toegankelijk’
ChristenUnie blij met resultaten schoolzwemmen
Het reces breekt aan
Meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking bij schuldhulpverlening


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht