vrijdag 21 september 2018
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaRaad van Europa: door deals met derde landen rechten vluchtelingen vaak geschonden
Gepubliceerd: 2018-06-28 09:53:34
Door: Groenlinks
Eerste Kamer Hek

Tineke Strik: “In ruil voor geld, handelsvoordelen of visa bewegen wij landen buiten Europa om hun grenzen te sluiten en migranten van ons over te nemen. Hiervoor komen vluchtelingen vast te zitten in landen waar geen of te weinig waarborgen zijn voor een goede opvang en bescherming. Dat migranten uit het zicht zijn, betekent niet dat ze geen rechten hebben. “

De Raad van Europa stelt dat we met deze politiek steeds meer verantwoordelijkheid afschuiven naar andere landen, die al veel vluchtelingen opvangen of migranten aan grote gevaren blootstellen. Ook wordt het EU ontwikkelingsbudget steeds vaker opgeslokt met als doel migratie te beperken. Deels door migratielanden voorrang te geven, deels door het budget te gebruiken voor grenscontrole-activiteiten.

De deals met derde landen vergroten het risico dat migranten en asielzoekers ‘stranden’ in transitlanden. Hier lopen zij meer risico op straffen en restrictieve maatregelen als refoulement, administratieve detentie en mishandeling. Het is ook een manier voor EU-lidstaten om de eigen verantwoordelijkheid voor de bescherming van vluchtelingen van zich af te schuiven.

De resolutie roept de EU op om voorafgaand aan een deal de impact op de mensenrechten te onderzoeken, de mensenrechten onafhankelijk te monitoren en de samenwerking op te schorten als bescherming van de rechten niet meer is gegarandeerd. Verder dringt de resolutie aan op meer solidariteit met de landen in de regio door hen te steunen bij de opvang van vluchtelingen en door veel meer vluchtelingen langs legale weg naar Europa te laten komen.

Download hier het rapport ‘Human rights impact of the “external dimension” of European Union asylum and migration policy: out of sight, out of rights?’

Categorie 
nieuws
Mensen 
Tineke Strik Asiel migranten Europa donderdag, 28 juni, 2018

  meer 

Stuur dit bericht door!

Kan Utrecht blijven fietsen?
In de put door rioollucht
Bezint eer ge begint!
Kampioenentour gaat door!
Open Fractievergadering
Bestuurswissel: maak kennis met Joël en zwaai Mirte gedag!
Stedin: constructieve partner of sta in de weg?
CU bezorgd over veiligheid Utrecht Centraal
‘Hou de Bikkershof toegankelijk’
ChristenUnie blij met resultaten schoolzwemmen
Het reces breekt aan
Meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking bij schuldhulpverlening
Marcel Vonk vervangt tijdelijk Fred Dekkers
Dankzij GroenLinks meer controle Tweede Kamer op materieeluitgaven Defensie
Hoop en optimisme
Snorfietsen geweerd van de Utrechtse fietspaden
Digitaal auteursrecht: Europarlement wijst controversieel plan af en wil plenair debat
Bijdrage VVD aan Voorjaarsnota debat
Kamervragen GroenLinks over extra bomenkap voor verbreding A27
Minimumloon betekent minimumloon
Ruimte voor de fietser, naar de weg met de snorfiets
‘Eis heldere taal van organisaties als Belastingdienst en energiebedrijven'
Gelijke behandeling transgender en intersekse personen nu expliciet in de wet
Raad van Europa: door deals met derde landen rechten vluchtelingen vaak geschonden
Negen voorstellen om van de eurotop een succes te maken
The Netherlands presents ambitious Climate Law
Zeven partijen presenteren Klimaatwet
Aangenomen hackwet maakt te grote inbreuk op onze privacy
Kandidaatstelling lijsttrekker Europese verkiezingen
Sargentini krijgt steun voor stevig Hongarije-rapport
Maak kennis met Jan Wijmenga
Links wil gezond aantal sociale huurwoningen bij wet regelen
Wethouder eruit, raadslid erin: CU Utrecht heeft een nieuwe fractie!
GroenLinks wil meer groen op Rotsoord
Utrechts regenboogzebrapad opgenomen in collectie Centraal Museum
Utrecht fietsstad: ook op het Jaarbeursplein?
Bijdrage ChristenUnie aan debat over coalitieakkoord 2018-2022
Algemene beschouwingen: "Een nog groener en gezonder Utrecht, een stad voor iedereen."
Speech Algemene Beschouwingen 2018
Utrecht: groener, socialer en vol ambities


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht