maandag 18 februari 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaSargentini krijgt steun voor stevig Hongarije-rapport
Gepubliceerd: 2018-06-25 13:58:09
Door: Groenlinks
Europa

“Collega’s van allerlei politieke achtergronden stellen dat we hier te maken hebben met een zeer ernstige situatie die we per direct moeten aanpakken”, aldus Sargentini.

“Wij komen op voor de rechten van Hongaarse burgers en voor Europese waarden in de EU.”

Artikel 7

De commissie stemde met een ruime meerderheid (37 voor, 19 stemmen tegen) in met het rapport. Dat stelt dat de Hongaarse regering in de afgelopen jaren de democratie en rechtsstaat dusdanig heeft verslechterd dat een zogenaamd artikel 7-procedure aan de orde is. Dit is een procedure die uiteindelijk kan leiden tot zware sancties zoals het ontnemen van het stemrecht van Hongarije in Europese besluitvorming. 

“De Hongaarse regering van Viktor Orbán kreeg de afgelopen jaren steeds te veel ruimte om de Hongaarse democratie en rechtsstaat om zeep te helpen,” aldus Sargentini. “De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, academische vrijheid, ruimte voor een gezonde open samenleving, persvrijheid: allemaal zaken die door Orbán onder druk zijn komen te staan. Ondertussen groeit de lijst alsmaar verder.” 

Amnesty International

In de afgelopen maanden heeft de Hongaarse regering nieuwe repressieve maatregelen aangenomen. Zo worden organisaties als Amnesty International en Human Rights Watch het onmogelijk gemaakt hun werk te doen. De VN-commissaris voor Mensenrechten en de Commissie van Venetië veroordeelden deze stap scherp. Sargentini: “Ondertussen wordt de situatie in Hongarije alleen maar erger. Daarom dat het Europees Parlement nu ingrijpt.”

Sargentini kreeg vorig jaar zomer van het Europarlement de opdracht om een rapport te schrijven. Zij deed sindsdien grondig onderzoek naar de situatie in Hongarije. In april presenteerde ze haar onderzoek, waarna collega-Europarlementariërs de gelegenheid kregen om wijzigingsvoorstellen in te dienen. 

Amendementen

Een groot deel van de ingediende amendementen kwam van Hongaarse Europarlementariërs van regeringspartij Fidesz, die vanaf het begin tegen het rapport zijn. Maar partijgenoten uit de christendemocratische fractie droegen juist aanvullende argumenten aan om de structurele verslechtering van de democratie, fundamentele rechten en rechtstaat te onderbouwen. Sargentini werkte aan ruim zestig compromissenteksten waarin zij ook feiten aangedragen door Fidesz-collega’s meenam.

In het Europees Parlement schreven vier andere commissies een opinie op haar rapport: de commissies Cultuur, Begrotingscontrole, Constitutionele Zaken en Vrouwenrechten en gendergelijkheid. Allemaal onderzochten zij de situatie vanuit hun eigen expertise en kwamen ook tot de conclusie dat de Europese ministers met Artikel 7 aan de slag moeten.

Na de stemming op commissieniveau, zal in september het hele Europarlement plenair stemmen. Pas als daar een twee derde meerderheid instemt, moeten Europese ministers zich buigen over de vraag of zij Hongarije gaan dwingen zich te houden aan de waarden die we in Europa delen.

Categorie 
nieuws Judith Sargentini
Mensen 
Judith Sargentini Hongarije maandag, 25 juni, 2018

  meer 

Stuur dit bericht door!

Startups in Utrecht
Nee is het nieuwe ja
Symposium CU provincie Utrecht met minister Schouten
Staatssecretaris Paul Blokhuis bezoekt Emmaus Parkwijk
Bang voor de stilte?
Happietaria Utrecht is geopend!
Utrecht is niet voorbereid op de Brexit
Blijf nog wat langer
Vragen over discriminatie in horeca
GroenLinks wil meer aandacht voor groeiende ongelijkheid tussen buurten
College blundert met betaald parkeren Vleuterweide
Wethouder Van Ooijen “Beste jonge bestuurder”
Vragen tijdens het wachten op plannen voor Rijnenburg
Schone omgeving
Gekte op de Utrechtse huizenmarkt
Luchtfietsen met een metro
Geen vertrouwen meer
Vragen GroenLinks en D66 over rechtsbijstand mensen met laag inkomen
ChristenUnie Utrecht stelt vragen over afvalinzameling op zondag
Meer begeleiding naar werk voor mensen met ernstige psychische aandoening
Maand van de eenzaamheid: vrijwilligers in touw
Kampioenentour: helden van de stad!
Twee zijn beter dan één
Column Floor: meer samen wonen
Stralende gezichten: nieuwe aflevering kampioenentour
Lessen van de Uithoflijn
Vragen CU & VVD leiden tot extra fietsparkeerplekken
GroenLinks en PvdA roepen wethouder op actie werknemers Picnic te steunen
VVD en D66 willen meer én beter toegankelijke openbare toiletten in Utrecht
Mantelzorger krijgt structurele ondersteuning
ChristenUnie Utrecht pleit succesvol voor een Fietsenbank
ChristenUnie bevraagt prostutitie door jonge jongens
See You/CU 2022!  
GroenLinks: maak korting op praktische zaken met de U-pas mogelijk
“Vernietigend rekenkamerrapport over aansturing Uithoflijn”
Vacature bestuurslid ChristenUnie Utrecht
Van Johanna naar John
Van Uithof naar Utrecht Science Park, met voorzieningen
GroenLinks wil nu vergroening hotelplan Rotsoord
Armoede-aanpak krijgt een stevige verdieping


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht