woensdag 21 november 2018
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaSargentini krijgt steun voor stevig Hongarije-rapport
Gepubliceerd: 2018-06-25 13:58:09
Door: Groenlinks
Europa

‚ÄúCollega‚Äôs van allerlei politieke achtergronden stellen dat we hier te maken hebben met een zeer ernstige situatie die we per direct moeten aanpakken‚ÄĚ, aldus Sargentini.

‚ÄúWij komen op voor de rechten van Hongaarse burgers en voor Europese waarden in de EU.‚ÄĚ

Artikel 7

De commissie stemde met een ruime meerderheid (37 voor, 19 stemmen tegen) in met het rapport. Dat stelt dat de Hongaarse regering in de afgelopen jaren de democratie en rechtsstaat dusdanig heeft verslechterd dat een zogenaamd artikel 7-procedure aan de orde is. Dit is een procedure die uiteindelijk kan leiden tot zware sancties zoals het ontnemen van het stemrecht van Hongarije in Europese besluitvorming. 

‚ÄúDe Hongaarse regering van Viktor Orb√°n kreeg de afgelopen jaren steeds te veel ruimte om de Hongaarse democratie en rechtsstaat om zeep te helpen,‚ÄĚ aldus Sargentini. ‚ÄúDe onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, academische vrijheid, ruimte voor een gezonde open samenleving, persvrijheid: allemaal zaken die door Orb√°n onder druk zijn komen te staan. Ondertussen groeit de lijst alsmaar verder.‚Ä̬†

Amnesty International

In de afgelopen maanden heeft de Hongaarse regering nieuwe repressieve maatregelen aangenomen. Zo worden organisaties als Amnesty International en Human Rights Watch het onmogelijk gemaakt hun werk te doen. De VN-commissaris voor Mensenrechten en de Commissie van Veneti√ę veroordeelden deze stap scherp. Sargentini: ‚ÄúOndertussen wordt de situatie in Hongarije alleen maar erger. Daarom dat het Europees Parlement nu ingrijpt.‚ÄĚ

Sargentini kreeg vorig jaar zomer van het Europarlement de opdracht om een rapport te schrijven. Zij deed sindsdien grondig onderzoek naar de situatie in Hongarije. In april presenteerde ze haar onderzoek, waarna collega-Europarlementari√ęrs de gelegenheid kregen om wijzigingsvoorstellen in te dienen.¬†

Amendementen

Een groot deel van de ingediende amendementen kwam van Hongaarse Europarlementari√ęrs van regeringspartij Fidesz, die vanaf het begin tegen het rapport zijn. Maar partijgenoten uit de christendemocratische fractie droegen juist aanvullende argumenten aan om de structurele verslechtering van de democratie, fundamentele rechten en rechtstaat te onderbouwen. Sargentini werkte aan ruim zestig compromissenteksten waarin zij ook feiten aangedragen door Fidesz-collega‚Äôs meenam.

In het Europees Parlement schreven vier andere commissies een opinie op haar rapport: de commissies Cultuur, Begrotingscontrole, Constitutionele Zaken en Vrouwenrechten en gendergelijkheid. Allemaal onderzochten zij de situatie vanuit hun eigen expertise en kwamen ook tot de conclusie dat de Europese ministers met Artikel 7 aan de slag moeten.

Na de stemming op commissieniveau, zal in september het hele Europarlement plenair stemmen. Pas als daar een twee derde meerderheid instemt, moeten Europese ministers zich buigen over de vraag of zij Hongarije gaan dwingen zich te houden aan de waarden die we in Europa delen.

Categorie 
nieuws Judith Sargentini
Mensen 
Judith Sargentini Hongarije maandag, 25 juni, 2018

  meer 

Stuur dit bericht door!

Medaille voor Dress for Success
Snorfiets naar de rijbaan, maar wel zorgvuldig
Betaalbaar en gemengd wonen: inzet GroenLinks bij de woonvisie
Bijdrage Programmabegroting 2018 ChristenUnie Utrecht
Programmabegroting 2018
Centrale vuurwerkshow voor Utrecht
Schone energie voor iedereen: duurzaamheidsleningen voor bewonerscoöperaties
GroenLinks wil stadsbouwmeester die iconische projecten aanjaagt
Speech Programmabegroting 2018
Utrechtse VVD presenteert tegenbegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid
Utrechtse VVD presenteert tegenbegegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid
ChristenUnie bezoekt woonwagenkamp 'Beukbergen'
ChristenUnie bezoekt woonwagenkamp 'Beukenkamp'
De nacht komt tot rust
Utrecht zoekt 100 pleegouders
ChristenUnie samen met GroenLinks en D66 op de bres voor staatlozen
Kampioentour: pleisterplaats in de stad!
Gescheiden afvalinzameling, ook voor luiers?
Bestuurswissel: maak nader kennis met Annebeth en zwaai Ard gedag!
Openheid en vertrouwelijkheid coalitieonderhandelingen
Ook parken vuurwerkvrij tijdens jaarwisseling
Een dak boven het hoofd, ook voor de Voedselbank!
ChristenUnie blijft alert op lichtvervuiling
Stel ook bij studentenhuisvesting eisen aan maximale huurprijs
Maak rookvrije zones in publieke ruimte mogelijk
Bestuurswissel: maak nader met Jeroen en zwaai Herman gedag!
10 oktober Algemene Ledenvergadering
Hoog tijd voor betere voorzieningen Utrecht Science Park
Open Fractievergadering
Kan Utrecht blijven fietsen?
In de put door rioollucht
Bezint eer ge begint!
Kampioenentour gaat door!
Bestuurswissel: maak kennis met Jo√ęl en zwaai Mirte gedag!
Stedin: constructieve partner of sta in de weg?
CU bezorgd over veiligheid Utrecht Centraal
‚ÄėHou de Bikkershof toegankelijk‚Äô
ChristenUnie blij met resultaten schoolzwemmen
Het reces breekt aan
Meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking bij schuldhulpverlening


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht