maandag 18 februari 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaZeven partijen presenteren Klimaatwet
Gepubliceerd: 2018-06-27 15:50:06
Door: Groenlinks
De Klimaatwet bevat drie doelstellingen:

  • Een vermindering van de broeikasgasuitstoot tot een niveau dat 95% lager ligt in 2050 dan in 1990
  • Streven naar een reductie van 49% van de broeikasgasuitstoot in 2030 (t.o.v. 1990)
  • 100% broeikasgas-neutrale elektriciteitsproductie in 2050

De doelstelling voor 2030 is aangepast van 55% broeikasgas-reductie naar 49% broeikasgas-reductie om deze doelstelling in lijn te brengen met het regeerakkoord. In de Klimaatwet is bovendien een doelstelling opgenomen van 95% broeikasgas-reductie in 2050.

Klimaatplan en Klimaatnota

Eens in de vijf jaar schrijft het kabinet een Klimaatplan. Het klimaatplan bevat de hoofdzaken van het klimaatbeleid voor de komende jaren. Er staat in welke maatregelen worden getroffen om de doelen uit de Klimaatwet te halen. Iedere twee jaar wordt het klimaatplan geëvalueerd en zo nodig aangepast.
 

Naast Prinsjesdag kent de Tweede Kamer voortaan Klimaatdag op de 4e donderdag in oktober. Op die dag wordt bekeken of Nederland nog op koers ligt om de klimaatdoelen te halen en wordt bekend of, en zo ja welk aanvullend beleid noodzakelijk is.
 

Dit werkt zoals de begrotingscyclus. Op Prinsjesdag presenteert het Centraal Planbureau (CPB) de Marco-Economische Verkenningen (MEV) en reageert het kabinet daarop met de Miljoenennota. Op Klimaatdag presenteert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de Klimaat- en Energieverkenningen (KEV) en reageert het kabinet daarop met de Klimaatnota.
 

In de Klimaatnota geeft het kabinet aan welke aanvullende maatregelen eventueel nodig zijn en wanneer deze ingaan. De Raad van State geeft een onafhankelijk oordeel over de vraag of het Klimaatplan en de jaarlijkse Klimaatnota voldoende zijn om de doelen uit de Klimaatwet te halen.

Het nakomen van de doelstellingen

Voor het oplossen van het klimaatprobleem hebben we langjarige doelen nodig en moeten we niet iedere vier jaar van koers moeten veranderen. De doelstellingen zijn voortaan in de wet vastgelegd en de systematiek van vijfjaarlijkse klimaatplannen  en jaarlijkse klimaatnota’s zorgt ervoor dat de overheid op tijd bijstuurt en aanvullende maatregelen neemt als dat nodig is. De Tweede Kamer controleert het kabinetsbeleid, de doelstellingen in de wet zijn niet extern afdwingbare normen.
 

De Klimaatwet wordt ingediend door Klaver (GroenLinks), Asscher (PvdA), Beckerman (SP), Jetten (D66), Dik-Faber (ChristenUnie), Agnes Mulder (CDA) en Yesilgöz (VVD). Zoals gebruikelijk bij een omvangrijke nota van wijziging vragen de indieners de Raad van State om opnieuw advies uit te brengen over de Klimaatwet. De parlementaire behandeling kan dan naar verwachting na het zomerreces starten.

Categorie 
nieuws woensdag, 27 juni, 2018 Voorstel-Klimaatwet.pdf Definitieve-MvW-Klimaatwet.pdf

  meer 

Stuur dit bericht door!

Startups in Utrecht
Nee is het nieuwe ja
Symposium CU provincie Utrecht met minister Schouten
Staatssecretaris Paul Blokhuis bezoekt Emmaus Parkwijk
Bang voor de stilte?
Happietaria Utrecht is geopend!
Utrecht is niet voorbereid op de Brexit
Blijf nog wat langer
Vragen over discriminatie in horeca
GroenLinks wil meer aandacht voor groeiende ongelijkheid tussen buurten
College blundert met betaald parkeren Vleuterweide
Wethouder Van Ooijen “Beste jonge bestuurder”
Vragen tijdens het wachten op plannen voor Rijnenburg
Schone omgeving
Gekte op de Utrechtse huizenmarkt
Luchtfietsen met een metro
Geen vertrouwen meer
Vragen GroenLinks en D66 over rechtsbijstand mensen met laag inkomen
ChristenUnie Utrecht stelt vragen over afvalinzameling op zondag
Meer begeleiding naar werk voor mensen met ernstige psychische aandoening
Maand van de eenzaamheid: vrijwilligers in touw
Kampioenentour: helden van de stad!
Twee zijn beter dan één
Column Floor: meer samen wonen
Stralende gezichten: nieuwe aflevering kampioenentour
Lessen van de Uithoflijn
Vragen CU & VVD leiden tot extra fietsparkeerplekken
GroenLinks en PvdA roepen wethouder op actie werknemers Picnic te steunen
VVD en D66 willen meer én beter toegankelijke openbare toiletten in Utrecht
Mantelzorger krijgt structurele ondersteuning
ChristenUnie Utrecht pleit succesvol voor een Fietsenbank
ChristenUnie bevraagt prostutitie door jonge jongens
See You/CU 2022!  
GroenLinks: maak korting op praktische zaken met de U-pas mogelijk
“Vernietigend rekenkamerrapport over aansturing Uithoflijn”
Vacature bestuurslid ChristenUnie Utrecht
Van Johanna naar John
Van Uithof naar Utrecht Science Park, met voorzieningen
GroenLinks wil nu vergroening hotelplan Rotsoord
Armoede-aanpak krijgt een stevige verdieping


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht