maandag 24 september 2018
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaChristenUnie maakt zich grote zorgen om structureel tekort aan gymlocaties
Gepubliceerd: 2018-03-08 14:47:56
Door: Christenunie
BasisschoolIn de Utrechtse wijken Tuindorp en Tuinwijk blijkt een structureel tekort te zijn aan gymlocaties. Vijf scholen in deze wijken kunnen daarom niet voldoen aan de wettelijke verplichte uren bewegingsonderwijs voor de leerlingen. Recent is één van de beschikbare gymlocaties gesloten, waardoor het probleem nog groter is geworden.

Het structurele tekort aan gymzalen brengt tal van ongewenste gevolgen met zich mee. Omdat er geen structurele oplossing in zicht is, stelt de ChristenUnie de wethouder mondelinge vragen op 8 maart.

De vijf scholen (De Paulusschool, De Beiaard, De Wissel, De Regenboog en OBS Voordorp) overleggen al langere tijd met elkaar om de bezetting en de gymlocaties sluitend te maken. Door de sluiting van de gymlocatie aan de Winklerlaan ontstaan er verschillende problemen. Zo moeten de leerlingen grote afstanden afleggen, zijn de gymzalen niet voldoende uitgerust voor de leerlingen en ontstaan er op de looproutes onveilige situaties door de werkzaamheden bij de Gaard.

Raadslid Jolande Uringa: ‘We weten allemaal hoe belangrijk beweging is voor de gezondheid van kinderen. Niet voor niets is er een wettelijke verplichting om aan deze norm te voldoen. Het college moet daarom alles op alles stellen om het gebrek aan gymlocaties op te lossen.’

De ChristenUnie wil dat het college duidelijkheid geeft over de mogelijke oplossingen. Te denken valt aan het bouwen van een tweede gymzaal aan de Wevelaan of het gebruik van de sporthal bij Hercules (Voordorp). Ook wil de ChristenUnie dat het college de onveilige situatie bij de Gaard zo snel mogelijk oplost.  meer 

Stuur dit bericht door!

Kan Utrecht blijven fietsen?
In de put door rioollucht
Bezint eer ge begint!
Kampioenentour gaat door!
Open Fractievergadering
Bestuurswissel: maak kennis met Joël en zwaai Mirte gedag!
Stedin: constructieve partner of sta in de weg?
CU bezorgd over veiligheid Utrecht Centraal
‘Hou de Bikkershof toegankelijk’
ChristenUnie blij met resultaten schoolzwemmen
Het reces breekt aan
Meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking bij schuldhulpverlening
Marcel Vonk vervangt tijdelijk Fred Dekkers
Dankzij GroenLinks meer controle Tweede Kamer op materieeluitgaven Defensie
Hoop en optimisme
Snorfietsen geweerd van de Utrechtse fietspaden
Digitaal auteursrecht: Europarlement wijst controversieel plan af en wil plenair debat
Bijdrage VVD aan Voorjaarsnota debat
Kamervragen GroenLinks over extra bomenkap voor verbreding A27
Minimumloon betekent minimumloon
Ruimte voor de fietser, naar de weg met de snorfiets
‘Eis heldere taal van organisaties als Belastingdienst en energiebedrijven'
Gelijke behandeling transgender en intersekse personen nu expliciet in de wet
Raad van Europa: door deals met derde landen rechten vluchtelingen vaak geschonden
Negen voorstellen om van de eurotop een succes te maken
The Netherlands presents ambitious Climate Law
Zeven partijen presenteren Klimaatwet
Aangenomen hackwet maakt te grote inbreuk op onze privacy
Kandidaatstelling lijsttrekker Europese verkiezingen
Sargentini krijgt steun voor stevig Hongarije-rapport
Maak kennis met Jan Wijmenga
Links wil gezond aantal sociale huurwoningen bij wet regelen
Wethouder eruit, raadslid erin: CU Utrecht heeft een nieuwe fractie!
GroenLinks wil meer groen op Rotsoord
Utrechts regenboogzebrapad opgenomen in collectie Centraal Museum
Utrecht fietsstad: ook op het Jaarbeursplein?
Bijdrage ChristenUnie aan debat over coalitieakkoord 2018-2022
Algemene beschouwingen: "Een nog groener en gezonder Utrecht, een stad voor iedereen."
Speech Algemene Beschouwingen 2018
Utrecht: groener, socialer en vol ambities


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht