zondag 16 december 2018
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaChristenUnie maakt zich grote zorgen om structureel tekort aan gymlocaties
Gepubliceerd: 2018-03-08 14:47:56
Door: Christenunie
BasisschoolIn de Utrechtse wijken Tuindorp en Tuinwijk blijkt een structureel tekort te zijn aan gymlocaties. Vijf scholen in deze wijken kunnen daarom niet voldoen aan de wettelijke verplichte uren bewegingsonderwijs voor de leerlingen. Recent is één van de beschikbare gymlocaties gesloten, waardoor het probleem nog groter is geworden.

Het structurele tekort aan gymzalen brengt tal van ongewenste gevolgen met zich mee. Omdat er geen structurele oplossing in zicht is, stelt de ChristenUnie de wethouder mondelinge vragen op 8 maart.

De vijf scholen (De Paulusschool, De Beiaard, De Wissel, De Regenboog en OBS Voordorp) overleggen al langere tijd met elkaar om de bezetting en de gymlocaties sluitend te maken. Door de sluiting van de gymlocatie aan de Winklerlaan ontstaan er verschillende problemen. Zo moeten de leerlingen grote afstanden afleggen, zijn de gymzalen niet voldoende uitgerust voor de leerlingen en ontstaan er op de looproutes onveilige situaties door de werkzaamheden bij de Gaard.

Raadslid Jolande Uringa: ‘We weten allemaal hoe belangrijk beweging is voor de gezondheid van kinderen. Niet voor niets is er een wettelijke verplichting om aan deze norm te voldoen. Het college moet daarom alles op alles stellen om het gebrek aan gymlocaties op te lossen.’

De ChristenUnie wil dat het college duidelijkheid geeft over de mogelijke oplossingen. Te denken valt aan het bouwen van een tweede gymzaal aan de Wevelaan of het gebruik van de sporthal bij Hercules (Voordorp). Ook wil de ChristenUnie dat het college de onveilige situatie bij de Gaard zo snel mogelijk oplost.  meer 

Stuur dit bericht door!

Mantelzorger krijgt structurele ondersteuning
Vragen CU & VVD leiden tot extra fietsparkeerplekken
ChristenUnie Utrecht pleit succesvol voor een Fietsenbank
ChristenUnie bevraagt prostutitie door jonge jongens
See You/CU 2022!  
GroenLinks: maak korting op praktische zaken met de U-pas mogelijk
“Vernietigend rekenkamerrapport over aansturing Uithoflijn”
Vacature bestuurslid ChristenUnie Utrecht
Van Johanna naar John
Van Uithof naar Utrecht Science Park, met voorzieningen
GroenLinks wil nu vergroening hotelplan Rotsoord
Armoede-aanpak krijgt een stevige verdieping
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Medaille voor Dress for Success
Snorfiets naar de rijbaan, maar wel zorgvuldig
Betaalbaar en gemengd wonen: inzet GroenLinks bij de woonvisie
Bijdrage Programmabegroting 2018 ChristenUnie Utrecht
Programmabegroting 2018
Centrale vuurwerkshow voor Utrecht
Schone energie voor iedereen: duurzaamheidsleningen voor bewonerscoöperaties
GroenLinks wil stadsbouwmeester die iconische projecten aanjaagt
Speech Programmabegroting 2018
Utrechtse VVD presenteert tegenbegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid
Utrechtse VVD presenteert tegenbegegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid
ChristenUnie bezoekt woonwagenkamp 'Beukbergen'
ChristenUnie bezoekt woonwagenkamp 'Beukenkamp'
De nacht komt tot rust
Utrecht zoekt 100 pleegouders
ChristenUnie samen met GroenLinks en D66 op de bres voor staatlozen
Kampioentour: pleisterplaats in de stad!
Gescheiden afvalinzameling, ook voor luiers?
Bestuurswissel: maak nader kennis met Annebeth en zwaai Ard gedag!
Openheid en vertrouwelijkheid coalitieonderhandelingen
Ook parken vuurwerkvrij tijdens jaarwisseling
Een dak boven het hoofd, ook voor de Voedselbank!
ChristenUnie blijft alert op lichtvervuiling
Stel ook bij studentenhuisvesting eisen aan maximale huurprijs
Maak rookvrije zones in publieke ruimte mogelijk
Bestuurswissel: maak nader met Jeroen en zwaai Herman gedag!
10 oktober Algemene Ledenvergadering


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht