maandag 24 september 2018
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaInitiatiefwet bankiersbeloningen ingediend
Gepubliceerd: 2018-03-15 16:21:51
Door: Groenlinks
Tweede Kamer

De ondertekenaars van de wet zijn Snels (GroenLinks), Van Dijck (PVV), Leijten (SP), Nijboer (PvdA), Van Raan (PvdD), Van Rooijen (50plus) en Azarkan (Denk). Zij benadrukken dat andere partijen welkom zijn om zich op een later moment als medeondertekenaar aan te sluiten.

De initiatiefwet bankiersbeloningen regelt dat salarisverhogingen van bestuurders van systeembanken vooraf de instemming moeten krijgen van de Minister van Financiën. Daarnaast scherpt het wetsvoorstel de definitie van vaste beloningen aan. Zo wordt de sluiproute in de bonuswet gedicht. Het is dan niet langer mogelijk in de financiële sector om het vaste salaris met variabele bestanddelen, zoals aandelenpakketten, uit te keren.

Jesse Klaver: ‘De initiatiefwet bankiersbeloningen wordt inmiddels door 69 Kamerleden gesteund. We gaan alles op alles zetten om links en rechts op deze wet te verenigen. In een week tijd heeft de politiek laten zien dat we niet alleen verontwaardigd zijn, maar ook kunnen doorpakken als het nodig is. Wij willen deze wet met spoed behandelen om te zorgen dat de minister van financiën snel invloed krijgt op het salaris van bankiers en strapatsen zoals met ING kunnen worden voorkomen. De tijd dat bankiers vanuit een ander universum kunnen doen wat ze willen is definitief voorbij.’

Tony van Dijck (PVV): ‘Goed dat er nu wetgeving komt om het excessief graaigedrag van hardleerse bankiers in de toekomst te kunnen voorkomen.’

Renske Leijten (SP): ‘Het is duidelijk, de politiek moet grenzen stellen aan de banken en hun bestuurders omdat zij die grenzen zelf niet hebben. Het is goed dat er nu een veto voor de minister komt op wereldvreemde loonsverhogingen. Samen maken we een einde aan de ‘pakken wat je pakken kan’ mentaliteit.’

Henk Nijboer (PvdA): ‘De verziekte bonuscultuur bij banken kan alleen met harde wettelijke maatregelen aan banden worden gelegd. Dat doen we met deze wet. Keer op keer blijkt dat het old boys network de strenge bonuswetgeving wil omzeilen, daarom is een verdere aanscherping noodzakelijk. Gezien de brede maatschappelijke verontwaardiging hoop en reken ik ook op steun van ChristenUnie, CDA en D66.’

Lammer van Raan (PvdD): '‘Systeembanken zijn door de belastingbetaler overeind gehouden en zullen zich om die reden ook moeten houden aan de publieke moraal. Zolang dat niet het geval is een wettelijke beperking nodig. Bankdirecteuren die vinden dat ze te weinig verdienen, moeten hun heil elders zoeken.’

Categorie 
nieuws
Mensen 
Jesse Klaver donderdag, 15 maart, 2018 Initiatiefwet Aanscherping Beloningsbeleid.pdf

  meer 

Stuur dit bericht door!

Open Fractievergadering
Kan Utrecht blijven fietsen?
In de put door rioollucht
Bezint eer ge begint!
Kampioenentour gaat door!
Bestuurswissel: maak kennis met Joël en zwaai Mirte gedag!
Stedin: constructieve partner of sta in de weg?
CU bezorgd over veiligheid Utrecht Centraal
‘Hou de Bikkershof toegankelijk’
ChristenUnie blij met resultaten schoolzwemmen
Het reces breekt aan
Meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking bij schuldhulpverlening
Marcel Vonk vervangt tijdelijk Fred Dekkers
Dankzij GroenLinks meer controle Tweede Kamer op materieeluitgaven Defensie
Hoop en optimisme
Snorfietsen geweerd van de Utrechtse fietspaden
Digitaal auteursrecht: Europarlement wijst controversieel plan af en wil plenair debat
Bijdrage VVD aan Voorjaarsnota debat
Kamervragen GroenLinks over extra bomenkap voor verbreding A27
Minimumloon betekent minimumloon
Ruimte voor de fietser, naar de weg met de snorfiets
‘Eis heldere taal van organisaties als Belastingdienst en energiebedrijven'
Gelijke behandeling transgender en intersekse personen nu expliciet in de wet
Raad van Europa: door deals met derde landen rechten vluchtelingen vaak geschonden
Negen voorstellen om van de eurotop een succes te maken
The Netherlands presents ambitious Climate Law
Zeven partijen presenteren Klimaatwet
Aangenomen hackwet maakt te grote inbreuk op onze privacy
Kandidaatstelling lijsttrekker Europese verkiezingen
Sargentini krijgt steun voor stevig Hongarije-rapport
Maak kennis met Jan Wijmenga
Links wil gezond aantal sociale huurwoningen bij wet regelen
Wethouder eruit, raadslid erin: CU Utrecht heeft een nieuwe fractie!
GroenLinks wil meer groen op Rotsoord
Utrechts regenboogzebrapad opgenomen in collectie Centraal Museum
Utrecht fietsstad: ook op het Jaarbeursplein?
Bijdrage ChristenUnie aan debat over coalitieakkoord 2018-2022
Algemene beschouwingen: "Een nog groener en gezonder Utrecht, een stad voor iedereen."
Speech Algemene Beschouwingen 2018
Utrecht: groener, socialer en vol ambities


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht