zaterdag 19 januari 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaArmoede-aanpak krijgt een stevige verdieping
Gepubliceerd: 2018-11-23 14:18:30
Door: Christenunie
Acceptgiro, internetbankieren.jpgDe ChristenUnie is zeer verheugd met de armoede-aanpak die het college zich tot doel heeft gesteld. De fractie heeft daar in de vorige perioden veel voor gepleit en zien dat het bij dit college, waar de ChristenUnie aan deelneemt, serieus wordt opgepakt.

Het is van groot belang dat iedereen kan rondkomen in Utrecht en kan meedoen in de maatschappij. Armoede vaak tot stress, sociale uitsluiting, ongezonde leefomstandigheden etc. Daarnaast is de taak van de gemeente om de armoedeval te beperken.

Tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst op 15 november over dit thema werd genoemd dat werken alleen soms niet loont: een problematische kwestie. De ChristenUnie roept daarom op om de armoedeval die ontstaan bij wegvallen van de huur- en zorgtoeslag aan te kaarten bij het rijk. 

Kinderen

Fractiemedewerker Pim Steenbergen legde in de commissiebespreking de nadruk op de rol van kinderen in de armoede-aanpak. De ChristenUnie is zeer positief over de maatregelen die het college treft met betrekking tot de individuele inkomenstoeslag en de verhoging van het U-pasbudget voor 12-18-jarigen. De fractie pleit er wel voor om het maximale bedrag voor schoolkosten binnen de U-pas te verhogen, omdat onderwijs prioriteit 1 moet zijn voor kinderen. Scholen, ouders maar ook Stichting Leergeld geven aan dat de kosten die tegenwoordig gemaakt worden substantieel hoger zijn dan pakweg 4 jaar geleden. En dat ouders soms met hun handen in het haar zitten om de kosten op te hoesten. 

Individuele inkomenstoeslag 

Tot slot vroeg de fractie in de commissie ook nog aandacht voor de individuele inkomenstoeslag. De individuele inkomenstoeslag is een mooie maatregel om mensen steun te bieden die lastig rond kunnen komen. Uit de praktijk heeft de fractie echter signalen gehoord dat het deze gelden direct worden doorgevoerd om schulden af te betalen. De fractie heeft de reactie van de wethouder gevraagd en vroeg ook naar de mogelijkheid om de inkomenstoeslag direct toe te voegen aan het U-pastegoed. Dit wordt verder uitgezocht.

Fiets

Tot slot vroeg Pim Steenbergen ook om de mogelijkheden voor een fietsbank, omdat de fiets als een van de eerste levensbehoeften in Utrecht kan worden gezien. Utrechters die minder te besteden hebben, zien niet altijd mogelijkheden om een nieuw rijwiel te kopen. Steenbergen riep op om de komst van de Vuelta als gelegenheid te gebruiken om een fietsbank te introduceren: Utrecht als fietsstad van formaat. Wethouder Linda Voortman komt daar in het eerste kwartaal van 2019 op terug.  meer 

Stuur dit bericht door!

Wethouder Van Ooijen “Beste jonge bestuurder”
Vragen tijdens het wachten op plannen voor Rijnenburg
Schone omgeving
Gekte op de Utrechtse huizenmarkt
Luchtfietsen met een metro
Geen vertrouwen meer
Vragen GroenLinks en D66 over rechtsbijstand mensen met laag inkomen
ChristenUnie Utrecht stelt vragen over afvalinzameling op zondag
Meer begeleiding naar werk voor mensen met ernstige psychische aandoening
Maand van de eenzaamheid: vrijwilligers in touw
Kampioenentour: helden van de stad!
Twee zijn beter dan één
Column Floor: meer samen wonen
Stralende gezichten: nieuwe aflevering kampioenentour
Lessen van de Uithoflijn
Vragen CU & VVD leiden tot extra fietsparkeerplekken
GroenLinks en PvdA roepen wethouder op actie werknemers Picnic te steunen
VVD en D66 willen meer én beter toegankelijke openbare toiletten in Utrecht
Mantelzorger krijgt structurele ondersteuning
ChristenUnie Utrecht pleit succesvol voor een Fietsenbank
ChristenUnie bevraagt prostutitie door jonge jongens
See You/CU 2022!  
GroenLinks: maak korting op praktische zaken met de U-pas mogelijk
“Vernietigend rekenkamerrapport over aansturing Uithoflijn”
Vacature bestuurslid ChristenUnie Utrecht
Van Johanna naar John
Van Uithof naar Utrecht Science Park, met voorzieningen
GroenLinks wil nu vergroening hotelplan Rotsoord
Armoede-aanpak krijgt een stevige verdieping
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Medaille voor Dress for Success
Snorfiets naar de rijbaan, maar wel zorgvuldig
Betaalbaar en gemengd wonen: inzet GroenLinks bij de woonvisie
Bijdrage Programmabegroting 2018 ChristenUnie Utrecht
Programmabegroting 2018
Centrale vuurwerkshow voor Utrecht
Schone energie voor iedereen: duurzaamheidsleningen voor bewonerscoöperaties
GroenLinks wil stadsbouwmeester die iconische projecten aanjaagt
Speech Programmabegroting 2018
Utrechtse VVD presenteert tegenbegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht