zondag 16 juni 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaArmoede-aanpak krijgt een stevige verdieping
Gepubliceerd: 2018-11-23 14:18:30
Door: Christenunie
Acceptgiro, internetbankieren.jpgDe ChristenUnie is zeer verheugd met de armoede-aanpak die het college zich tot doel heeft gesteld. De fractie heeft daar in de vorige perioden veel voor gepleit en zien dat het bij dit college, waar de ChristenUnie aan deelneemt, serieus wordt opgepakt.

Het is van groot belang dat iedereen kan rondkomen in Utrecht en kan meedoen in de maatschappij. Armoede vaak tot stress, sociale uitsluiting, ongezonde leefomstandigheden etc. Daarnaast is de taak van de gemeente om de armoedeval te beperken.

Tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst op 15 november over dit thema werd genoemd dat werken alleen soms niet loont: een problematische kwestie. De ChristenUnie roept daarom op om de armoedeval die ontstaan bij wegvallen van de huur- en zorgtoeslag aan te kaarten bij het rijk. 

Kinderen

Fractiemedewerker Pim Steenbergen legde in de commissiebespreking de nadruk op de rol van kinderen in de armoede-aanpak. De ChristenUnie is zeer positief over de maatregelen die het college treft met betrekking tot de individuele inkomenstoeslag en de verhoging van het U-pasbudget voor 12-18-jarigen. De fractie pleit er wel voor om het maximale bedrag voor schoolkosten binnen de U-pas te verhogen, omdat onderwijs prioriteit 1 moet zijn voor kinderen. Scholen, ouders maar ook Stichting Leergeld geven aan dat de kosten die tegenwoordig gemaakt worden substantieel hoger zijn dan pakweg 4 jaar geleden. En dat ouders soms met hun handen in het haar zitten om de kosten op te hoesten. 

Individuele inkomenstoeslag 

Tot slot vroeg de fractie in de commissie ook nog aandacht voor de individuele inkomenstoeslag. De individuele inkomenstoeslag is een mooie maatregel om mensen steun te bieden die lastig rond kunnen komen. Uit de praktijk heeft de fractie echter signalen gehoord dat het deze gelden direct worden doorgevoerd om schulden af te betalen. De fractie heeft de reactie van de wethouder gevraagd en vroeg ook naar de mogelijkheid om de inkomenstoeslag direct toe te voegen aan het U-pastegoed. Dit wordt verder uitgezocht.

Fiets

Tot slot vroeg Pim Steenbergen ook om de mogelijkheden voor een fietsbank, omdat de fiets als een van de eerste levensbehoeften in Utrecht kan worden gezien. Utrechters die minder te besteden hebben, zien niet altijd mogelijkheden om een nieuw rijwiel te kopen. Steenbergen riep op om de komst van de Vuelta als gelegenheid te gebruiken om een fietsbank te introduceren: Utrecht als fietsstad van formaat. Wethouder Linda Voortman komt daar in het eerste kwartaal van 2019 op terug.  meer 

Stuur dit bericht door!

Het Nieuwe Zandpad: tussen morele worsteling en praktische verbetering
Actieplan geluid: extra aandacht voor kwetsbare groepen
Kijken in een onbekend huishouden
Blog 'Groen, tenzij'
Vragen over verdwenen vluchtelingenkinderen
Ambitieus actieplan helpt Utrechters uit schulden
Schietincidenten Lombok en Zuilen: een complete en gerichte aanpak veiligheid nodig
Jacobidebat met Carla Dik - Designerbaby's
Designerbaby's: het einde van de onvolmaaktheid?
Uitgaven fractiekosten 2018 gepubliceerd
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Houd gemeentelijke daken beschikbaar voor buurtprojecten met zonnepanelen
Vertraging bij het Utrechtse waterstoftankstation
Laat studenten, starters en tweeverdieners niet de dupe zijn!
Laat studenten studenten, starters en tweeverdieners niet de dupe zijn!
Van Nationaliteit Onbekend naar Staatloos
Meer mogelijkheden voor middeninkomens om in Utrecht te wonen
Voorschool voor Utrechtse kinderen die het echt nodig hebben
CU stelt vragen over de toegankelijkheid van stembureaus
Financiële verantwoording fractiekosten 2018 goedgekeurd
Voorjaarsnota 2019: Scherpe keuzes en meer geld naar betaalbaar wonen en groen
CU: neem geen overhaaste beslissing over Daalsepark
Commissiebijdrage Save: intensief, onmacht en nu verder
Taal en werk: rekenkameronderzoek vraagt om verdere uitwerking
Vuelta 2020: zo duurzaam mogelijk en voor alle Utrechters
Verlaag minimale inkomenseis middenhuur van 4 naar 3 keer maandhuur
Samen werken aan een duurzaam ‘Koningsdag 2020’!
GroenLinks stelt vragen over sluiting Toko Mitra
Utrecht onbereikbaar door autoverbod
Meer groen en behoud oude bomen in Daalsepark
Veilig verkeer, ook voor en door maaltijdbezorgers
GroenLinks wil Urban Sports stimuleren en faciliteren
Merwedekanaalzone in ontwikkeling: fractie bereidt zich voor
CU: verzeker kinderen van gelijke onderwijskansen
Aanvragen bijzondere bijstand voor medische kosten makkelijker dankzij vragen GroenLinks
CU: breng gemeentelijke visie op religieus erfgoed in praktijk
Utrechtse ondernemers voortaan actief in strijd tegen eenzaamheid
Bestuursfunctie GroenLinks Utrecht - Iets voor jou?
Blog 'Woorden en daden: taal verbindt'
Verkeersonveilige kruising Uithof


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht