zaterdag 19 januari 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaBetaalbaar en gemengd wonen: inzet GroenLinks bij de woonvisie
Gepubliceerd: 2018-11-15 17:21:11
Door: Groenlinks
 
Voor het eerst sluit de gemeente hierbij een stadsakkoord met beleggers, corporaties, eigenaren en ontwikkelaars. Naar aanleiding van vragen van GroenLinks raadslid Floor de Koning worden ook bewonersinitiatieven uitgenodigd, zodat het geen blauwe pakken overleg wordt. De belangrijkste doelen voor het stadsakkoord komen wat GroenLinks betreft uit het coalitieakkoord:
1. Meer sociale (35%) en middenhuur (25%) bij nieuwbouwprojecten
2. Gemengde wijken
3. Duurzaamheid
4. Meer en sneller bouwen
5. Doorstroming bevorderen
 
Daarnaast ziet Floor de Koning nog meer kansen. Zo wil GroenLinks:
  • Goede afspraken met ontwikkelaars en corporaties over het voorkomen van speculatie. Zodat er geen megawinsten worden onttrokken, die we juist goed kunnen gebruiken voor snel, betaalbaar en duurzaam bouwen.
  • Afspraken met ontwikkelaars dat ook zij plekken bieden aan mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang. Nu doen alleen woningbouwcorporaties dit.
  • Dat middenhuurwoningen worden toegewezen aan mensen met een middeninkomen. Zo zorgen we ervoor dat deze (soms gesubsidieerde) woningen terecht komen bij de mensen voor wie ze bedoeld zijn, zoals leraren, politieagenten en verplegers.
  • Meer woningen van de goedkopere categorie middenhuur (750 euro in plaats van 950 euro). Op dit moment is middenhuur voor veel mensen met een middeninkomens onbetaalbaar.
  • Meer gemengd wonen projecten realiseren. Bijvoorbeeld door als gemeente een lage grondprijs te rekenen en partijen uit te dagen. De ervaringen met gemengd wonen projecten zoals Place2BU en De Saffier zijn positief en smaken naar meer.
Het stadsgesprek zal plaatsvinden in november 2018 en begin volgend jaar buigt de gemeenteraad zich over de woonvisie.

 

Categorie 
nieuws
Mensen 
Floor de Koning donderdag, 15 november, 2018

  meer 

Stuur dit bericht door!

Wethouder Van Ooijen “Beste jonge bestuurder”
Vragen tijdens het wachten op plannen voor Rijnenburg
Schone omgeving
Gekte op de Utrechtse huizenmarkt
Luchtfietsen met een metro
Geen vertrouwen meer
Vragen GroenLinks en D66 over rechtsbijstand mensen met laag inkomen
ChristenUnie Utrecht stelt vragen over afvalinzameling op zondag
Meer begeleiding naar werk voor mensen met ernstige psychische aandoening
Maand van de eenzaamheid: vrijwilligers in touw
Kampioenentour: helden van de stad!
Twee zijn beter dan één
Column Floor: meer samen wonen
Stralende gezichten: nieuwe aflevering kampioenentour
Lessen van de Uithoflijn
Vragen CU & VVD leiden tot extra fietsparkeerplekken
GroenLinks en PvdA roepen wethouder op actie werknemers Picnic te steunen
VVD en D66 willen meer én beter toegankelijke openbare toiletten in Utrecht
Mantelzorger krijgt structurele ondersteuning
ChristenUnie Utrecht pleit succesvol voor een Fietsenbank
ChristenUnie bevraagt prostutitie door jonge jongens
See You/CU 2022!  
GroenLinks: maak korting op praktische zaken met de U-pas mogelijk
“Vernietigend rekenkamerrapport over aansturing Uithoflijn”
Vacature bestuurslid ChristenUnie Utrecht
Van Johanna naar John
Van Uithof naar Utrecht Science Park, met voorzieningen
GroenLinks wil nu vergroening hotelplan Rotsoord
Armoede-aanpak krijgt een stevige verdieping
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Medaille voor Dress for Success
Snorfiets naar de rijbaan, maar wel zorgvuldig
Betaalbaar en gemengd wonen: inzet GroenLinks bij de woonvisie
Bijdrage Programmabegroting 2018 ChristenUnie Utrecht
Programmabegroting 2018
Centrale vuurwerkshow voor Utrecht
Schone energie voor iedereen: duurzaamheidsleningen voor bewonerscoöperaties
GroenLinks wil stadsbouwmeester die iconische projecten aanjaagt
Speech Programmabegroting 2018
Utrechtse VVD presenteert tegenbegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht