donderdag 15 november 2018
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaProgrammabegroting 2018
Gepubliceerd: 2018-11-09 13:23:54
Door: Christenunie
Raadzaal2Op 8 november gaf de gemeenteraad goedkeuring aan de begroting voor 2019, de eerste begroting waarin de ambities van de coalitie van ChristenUnie, D66 en GroenLinks doorklinken. 

Fractievoorzitter Rachel Streefland gaf in haar bijdrage aan het debat het college van burgemeester en wethouders duidelijke doelen mee. ‚ÄúDe begroting is duidelijk, voor veel goede zaken is nu geld. Maar veel van de plannen moeten nog goed uitgewerkt worden. We verwachten van het college dat die plannen echt gerealiseerd gaan worden.‚Ä̬†¬†

Daarbij vroeg Streefland ook om ruimte voor zingeving en bezinning. ‚ÄúSoms hebben mensen geen medicijnen nodig maar een luisterend oor, welzijn of dominee op recept. Daarom is het van belang om aan de veelgehoorde vraag van ouderen, namelijk praten in groepsverband over zingeving, gehoor te geven.‚ÄĚ En in dat kader noemde ze ook dat bij ruimtelijke ordening hier al rekening mee kan worden gehouden: ‚ÄúVan de planvorming bij Leidsche Rijn hebben we geleerd dat we vanaf de start al rekening moeten houden met bijvoorbeeld plek voor religieuze initiatieven. Laten we die les toepassing bij onze nieuwe plannen, zoals de Merwedekanaalzone.‚Ä̬†

Ook de mooie plannen voor garantiebanen mag er van de ChristenUnie een tandje bij: ‚ÄúMaar liefst 233 mensen die een garantiebaan hadden, verloren deze weer dit jaar. Er kwamen in het eerste kwartaal van 2018 maar 13 banen bij. Hier moet de wethouder snel actie op ondernemen.‚ÄĚ De door Streefland ingediende motie hierover kreeg steun van een ruime meerderheid van de gemeenteraad.¬†

Met andere partijen samen diende de ChristenUnie nog een aantal moties en amendementen in, die door het college werden overgenomen of door een meerderheid in de raad werden gesteund. Zo steunde de partij initiatieven om evenementen duurzamer te maken, bij nieuwbouw scherper te letten op de toegankelijkheid voor minder validen en een impuls te geven aan de aanpak van laaggeletterdheid, zodat ook zij goed mee kunnen doen in onze samenleving.  meer 

Stuur dit bericht door!

Bijdrage Programmabegroting 2018 ChristenUnie Utrecht
Programmabegroting 2018
Centrale vuurwerkshow voor Utrecht
Schone energie voor iedereen: duurzaamheidsleningen voor bewonerscoöperaties
GroenLinks wil stadsbouwmeester die iconische projecten aanjaagt
Speech Programmabegroting 2018
Utrechtse VVD presenteert tegenbegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid
Utrechtse VVD presenteert tegenbegegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid
ChristenUnie bezoekt woonwagenkamp 'Beukbergen'
ChristenUnie bezoekt woonwagenkamp 'Beukenkamp'
De nacht komt tot rust
Utrecht zoekt 100 pleegouders
ChristenUnie samen met GroenLinks en D66 op de bres voor staatlozen
Kampioentour: pleisterplaats in de stad!
Gescheiden afvalinzameling, ook voor luiers?
Bestuurswissel: maak nader kennis met Annebeth en zwaai Ard gedag!
Openheid en vertrouwelijkheid coalitieonderhandelingen
Ook parken vuurwerkvrij tijdens jaarwisseling
Een dak boven het hoofd, ook voor de Voedselbank!
ChristenUnie blijft alert op lichtvervuiling
Stel ook bij studentenhuisvesting eisen aan maximale huurprijs
Maak rookvrije zones in publieke ruimte mogelijk
Bestuurswissel: maak nader met Jeroen en zwaai Herman gedag!
10 oktober Algemene Ledenvergadering
Hoog tijd voor betere voorzieningen Utrecht Science Park
Open Fractievergadering
Kan Utrecht blijven fietsen?
In de put door rioollucht
Bezint eer ge begint!
Kampioenentour gaat door!
Bestuurswissel: maak kennis met Jo√ęl en zwaai Mirte gedag!
Stedin: constructieve partner of sta in de weg?
CU bezorgd over veiligheid Utrecht Centraal
‚ÄėHou de Bikkershof toegankelijk‚Äô
ChristenUnie blij met resultaten schoolzwemmen
Het reces breekt aan
Meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking bij schuldhulpverlening
Marcel Vonk vervangt tijdelijk Fred Dekkers
Dankzij GroenLinks meer controle Tweede Kamer op materieeluitgaven Defensie
Hoop en optimisme


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht