woensdag 16 januari 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaProgrammabegroting 2018
Gepubliceerd: 2018-11-09 13:23:54
Door: Christenunie
Raadzaal2Op 8 november gaf de gemeenteraad goedkeuring aan de begroting voor 2019, de eerste begroting waarin de ambities van de coalitie van ChristenUnie, D66 en GroenLinks doorklinken. 

Fractievoorzitter Rachel Streefland gaf in haar bijdrage aan het debat het college van burgemeester en wethouders duidelijke doelen mee. “De begroting is duidelijk, voor veel goede zaken is nu geld. Maar veel van de plannen moeten nog goed uitgewerkt worden. We verwachten van het college dat die plannen echt gerealiseerd gaan worden.”  

Daarbij vroeg Streefland ook om ruimte voor zingeving en bezinning. “Soms hebben mensen geen medicijnen nodig maar een luisterend oor, welzijn of dominee op recept. Daarom is het van belang om aan de veelgehoorde vraag van ouderen, namelijk praten in groepsverband over zingeving, gehoor te geven.” En in dat kader noemde ze ook dat bij ruimtelijke ordening hier al rekening mee kan worden gehouden: “Van de planvorming bij Leidsche Rijn hebben we geleerd dat we vanaf de start al rekening moeten houden met bijvoorbeeld plek voor religieuze initiatieven. Laten we die les toepassing bij onze nieuwe plannen, zoals de Merwedekanaalzone.” 

Ook de mooie plannen voor garantiebanen mag er van de ChristenUnie een tandje bij: “Maar liefst 233 mensen die een garantiebaan hadden, verloren deze weer dit jaar. Er kwamen in het eerste kwartaal van 2018 maar 13 banen bij. Hier moet de wethouder snel actie op ondernemen.” De door Streefland ingediende motie hierover kreeg steun van een ruime meerderheid van de gemeenteraad. 

Met andere partijen samen diende de ChristenUnie nog een aantal moties en amendementen in, die door het college werden overgenomen of door een meerderheid in de raad werden gesteund. Zo steunde de partij initiatieven om evenementen duurzamer te maken, bij nieuwbouw scherper te letten op de toegankelijkheid voor minder validen en een impuls te geven aan de aanpak van laaggeletterdheid, zodat ook zij goed mee kunnen doen in onze samenleving.  meer 

Stuur dit bericht door!

Maand van de eenzaamheid: vrijwilligers in touw
Kampioenentour: helden van de stad!
ChristenUnie Utrecht stelt vragen over afvalinzameling op zondag
Twee zijn beter dan één
Column Floor: meer samen wonen
Stralende gezichten: nieuwe aflevering kampioenentour
Lessen van de Uithoflijn
Vragen CU & VVD leiden tot extra fietsparkeerplekken
GroenLinks en PvdA roepen wethouder op actie werknemers Picnic te steunen
VVD en D66 willen meer én beter toegankelijke openbare toiletten in Utrecht
Mantelzorger krijgt structurele ondersteuning
ChristenUnie Utrecht pleit succesvol voor een Fietsenbank
ChristenUnie bevraagt prostutitie door jonge jongens
See You/CU 2022!  
GroenLinks: maak korting op praktische zaken met de U-pas mogelijk
“Vernietigend rekenkamerrapport over aansturing Uithoflijn”
Vacature bestuurslid ChristenUnie Utrecht
Van Johanna naar John
Van Uithof naar Utrecht Science Park, met voorzieningen
GroenLinks wil nu vergroening hotelplan Rotsoord
Armoede-aanpak krijgt een stevige verdieping
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Medaille voor Dress for Success
Snorfiets naar de rijbaan, maar wel zorgvuldig
Betaalbaar en gemengd wonen: inzet GroenLinks bij de woonvisie
Bijdrage Programmabegroting 2018 ChristenUnie Utrecht
Programmabegroting 2018
Centrale vuurwerkshow voor Utrecht
Schone energie voor iedereen: duurzaamheidsleningen voor bewonerscoöperaties
GroenLinks wil stadsbouwmeester die iconische projecten aanjaagt
Speech Programmabegroting 2018
Utrechtse VVD presenteert tegenbegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid
Utrechtse VVD presenteert tegenbegegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid
ChristenUnie bezoekt woonwagenkamp 'Beukbergen'
ChristenUnie bezoekt woonwagenkamp 'Beukenkamp'
De nacht komt tot rust
Utrecht zoekt 100 pleegouders
ChristenUnie samen met GroenLinks en D66 op de bres voor staatlozen
Kampioentour: pleisterplaats in de stad!
Gescheiden afvalinzameling, ook voor luiers?


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht