zaterdag 19 januari 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaSnorfiets naar de rijbaan, maar wel zorgvuldig
Gepubliceerd: 2018-11-16 12:26:01
Door: Christenunie
Fietsen Den HaagGezonde lucht, doorstroming op het fietspad en veiligheid voor de (snor)fietsers. Vandaag werd in de commissie Stad en Ruimte besproken hoe het plan om snorfietsers van het fietspad te weren eruit gaat zien. Daar zitten haken en ogen aan, dus de ChristenUnie vindt het belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt.

Zo is er een groot gebied in het centrum waar straks geen snorfietsers mogen komen, denk aan de Van Sijpesteijntunnel en het fietspad voor het Vredenburg. De suggestie op het bijgeleverde kaartje wordt gewekt dat deze fietsers straks op de busbaan zullen rijden, omdat er anders een grote omrijroute verplicht is. De ChristenUnie maakt zich zorgen om de veiligheid op de busbanen en vindt dit geen goed idee. De wethouder heeft toegezegd dat er een nieuwe kaart  komt waarin de juiste wegen worden weergegeven. 

Daarnaast stelde fractiemedewerker Rik van der Graaf tijdens de commissiebehandeling ook de vraag hoe de helmplicht er in deze nieuwe situatie uit gaat zien. Op dit moment is het voor snorfietsers niet verplicht om een helm te dragen en is dat dus ook juist vaak de reden dat iemand voor een snorfiets kiest: zij bewegen zich alleen op het fietspad. Snorfietsen op de rijbaan zijn straks verplicht een helm te dragen, maar dit geldt niet voor snorfietsen op het fietspad. De ChristenUnie wil dat het duidelijk is welke regels waar gelden, zodat alle snorfietsen veilig de weg op gaan. 

De wethouder stuurt binnen twee weken een brief met de beantwoording van deze en andere vragen die zijn gesteld tijdens de behandeling in de commissie.   meer 

Stuur dit bericht door!

Wethouder Van Ooijen “Beste jonge bestuurder”
Vragen tijdens het wachten op plannen voor Rijnenburg
Schone omgeving
Gekte op de Utrechtse huizenmarkt
Luchtfietsen met een metro
Geen vertrouwen meer
Vragen GroenLinks en D66 over rechtsbijstand mensen met laag inkomen
ChristenUnie Utrecht stelt vragen over afvalinzameling op zondag
Meer begeleiding naar werk voor mensen met ernstige psychische aandoening
Maand van de eenzaamheid: vrijwilligers in touw
Kampioenentour: helden van de stad!
Twee zijn beter dan één
Column Floor: meer samen wonen
Stralende gezichten: nieuwe aflevering kampioenentour
Lessen van de Uithoflijn
Vragen CU & VVD leiden tot extra fietsparkeerplekken
GroenLinks en PvdA roepen wethouder op actie werknemers Picnic te steunen
VVD en D66 willen meer én beter toegankelijke openbare toiletten in Utrecht
Mantelzorger krijgt structurele ondersteuning
ChristenUnie Utrecht pleit succesvol voor een Fietsenbank
ChristenUnie bevraagt prostutitie door jonge jongens
See You/CU 2022!  
GroenLinks: maak korting op praktische zaken met de U-pas mogelijk
“Vernietigend rekenkamerrapport over aansturing Uithoflijn”
Vacature bestuurslid ChristenUnie Utrecht
Van Johanna naar John
Van Uithof naar Utrecht Science Park, met voorzieningen
GroenLinks wil nu vergroening hotelplan Rotsoord
Armoede-aanpak krijgt een stevige verdieping
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Medaille voor Dress for Success
Snorfiets naar de rijbaan, maar wel zorgvuldig
Betaalbaar en gemengd wonen: inzet GroenLinks bij de woonvisie
Bijdrage Programmabegroting 2018 ChristenUnie Utrecht
Programmabegroting 2018
Centrale vuurwerkshow voor Utrecht
Schone energie voor iedereen: duurzaamheidsleningen voor bewonerscoöperaties
GroenLinks wil stadsbouwmeester die iconische projecten aanjaagt
Speech Programmabegroting 2018
Utrechtse VVD presenteert tegenbegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht