woensdag 22 mei 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina



10 oktober Algemene Ledenvergadering
Gepubliceerd: 2018-10-01 13:16:00
Door: Christenunie




fractievergadering klein

Maandag 10 oktober hoopt de ChristenUnie Utrecht een algemene ledenvergadering te houden.

De afgelopen maanden is er bijzonder veel gebeurd. De campagnetijd, verkiezingen, coalitieonderhandelingen en met als mooi resultaat dat we deelnemen aan de coalitie en Maarten als wethouder aan de slag is gegaan. 
Verder is de fractie weer op volle sterkte en is na een welverdiende rustige zomerperiode zich gaan bezinnen over de koers en visie voor de aankomende vier jaar. In de visie CU2022 wordt nader ingegaan hoe we als CU Utrecht vrucht kunnen dragen. Welke groepen gaan ons extra aan het hart? Hoe wil CU Utrecht over vier jaar bekend staan? Wat willen wij voor de stad nog meer dan al in het coalitieakkoord staat? Graag deelt de fractie hun visie tijdens de ALV en hoort ze graag wat volgens in de komende jaren de nadruk zou moeten hebben.  

Ook in het bestuur zijn er wat vorderingen. Na de verkiezingen hebben een aantal bestuursleden - na jarenlange inzet -  aangegeven dat zij het stokje graag over willen dragen. Wij bedanken Ard, Herman, Maaike en Mirte voor hun inzet! We hebben gelukkig ook weer nieuwe bestuursleden gevonden, te weten: Joël Visser, Jeroen van Oort en Annebeth Roor. Tijdens de ALV zullen zij zich ook even kort voorstellen en kunnen zij verkozen en geïnstalleerd worden. 

Kortom, er staat veel op de planning voor de ALV. Op woensdag 10 oktober ben je vanaf 19.45 uur van harte welkom bij de ALV. Een ledenvergadering waarbij we de nieuwe bestuursleden hopen te installeren en willen wij graag kort het jaarverslag en het financieel jaarverslag met jullie bespreken.  

Verder zal dus tijdens de avond de visie CU2022 door de fractie worden gepresenteerd en is er ruimte voor vragen en discussie. Verder zal Maarten ons een inkijkje geven in het wethouderschap. In de bijlage van deze mail zijn de stukken voor de ALV te vinden. 

Programma: 

19.45 uur - Inloop & koffie
20.00 uur - ALV en visie
21.45 uur - Borrel

De locatie: 

Buurthuis Teun de Jager, Teun de Jagerdreef 1a te Utrecht. 



  meer 

Stuur dit bericht door!

CU stelt vragen over de toegankelijkheid van stembureaus
Financiële verantwoording fractiekosten 2018 goedgekeurd
Voorjaarsnota 2019: Scherpe keuzes en meer geld naar betaalbaar wonen en groen
CU: neem geen overhaaste beslissing over Daalsepark
Commissiebijdrage Save: intensief, onmacht en nu verder
Taal en werk: rekenkameronderzoek vraagt om verdere uitwerking
Verlaag minimale inkomenseis middenhuur van 4 naar 3 keer maandhuur
Samen werken aan een duurzaam ‘Koningsdag 2020’!
GroenLinks stelt vragen over sluiting Toko Mitra
Utrecht onbereikbaar door autoverbod
Meer groen en behoud oude bomen in Daalsepark
Veilig verkeer, ook voor en door maaltijdbezorgers
GroenLinks wil Urban Sports stimuleren en faciliteren
Merwedekanaalzone in ontwikkeling: fractie bereidt zich voor
CU: verzeker kinderen van gelijke onderwijskansen
Aanvragen bijzondere bijstand voor medische kosten makkelijker dankzij vragen GroenLinks
CU: breng gemeentelijke visie op religieus erfgoed in praktijk
Utrechtse ondernemers voortaan actief in strijd tegen eenzaamheid
Bestuursfunctie GroenLinks Utrecht - Iets voor jou?
Blog 'Woorden en daden: taal verbindt'
Verkeersonveilige kruising Uithof
Op weg naar Utrecht Schuldenvrij
Meer groen, meer sociale huurwoningen en een plek voor de bewoners in het Beurskwartier
Een bewogen week
GroenLinks wil Utrechts mediabeleid met aandacht voor talentontwikkeling en onderzoeksjournalistiek
Medaille voor Buurtkamer De Klop
Groenlezing 'Duurzaam radicaliseren'
Schietpartij 24 Oktoberplein
Reactie na de gebeurtenissen in onze stad
Geschokt door geweld in Utrecht
CU: Geef ruimte aan initiatief en meer specialistisch jongerenwerk
De toekomst van laadpalen in Utrecht
Utrecht Science Park moet bereikbaar blijven
Kan de Merwedekanaalzone wel 10.000 woningen aan?
Wachten om hulp bij Buurtteams
Utrecht bant foute incasso uit dankzij vragen GroenLinks
Blog 'De gezonde stad'
Partijen willen een Utrechtse Vaccinatiealliantie
Uitwerking GroenLinks voorstel Beurskwartier: meer groen, meer sociale huurwoningen en een plek voor
Rust in de stad: rondetafelgesprek


Meer weer





© 2007-2012 AllesoverUtrecht