maandag 18 februari 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina10 oktober Algemene Ledenvergadering
Gepubliceerd: 2018-10-01 13:16:00
Door: Christenunie
fractievergadering klein

Maandag 10 oktober hoopt de ChristenUnie Utrecht een algemene ledenvergadering te houden.

De afgelopen maanden is er bijzonder veel gebeurd. De campagnetijd, verkiezingen, coalitieonderhandelingen en met als mooi resultaat dat we deelnemen aan de coalitie en Maarten als wethouder aan de slag is gegaan. 
Verder is de fractie weer op volle sterkte en is na een welverdiende rustige zomerperiode zich gaan bezinnen over de koers en visie voor de aankomende vier jaar. In de visie CU2022 wordt nader ingegaan hoe we als CU Utrecht vrucht kunnen dragen. Welke groepen gaan ons extra aan het hart? Hoe wil CU Utrecht over vier jaar bekend staan? Wat willen wij voor de stad nog meer dan al in het coalitieakkoord staat? Graag deelt de fractie hun visie tijdens de ALV en hoort ze graag wat volgens in de komende jaren de nadruk zou moeten hebben.  

Ook in het bestuur zijn er wat vorderingen. Na de verkiezingen hebben een aantal bestuursleden - na jarenlange inzet -  aangegeven dat zij het stokje graag over willen dragen. Wij bedanken Ard, Herman, Maaike en Mirte voor hun inzet! We hebben gelukkig ook weer nieuwe bestuursleden gevonden, te weten: Joël Visser, Jeroen van Oort en Annebeth Roor. Tijdens de ALV zullen zij zich ook even kort voorstellen en kunnen zij verkozen en geïnstalleerd worden. 

Kortom, er staat veel op de planning voor de ALV. Op woensdag 10 oktober ben je vanaf 19.45 uur van harte welkom bij de ALV. Een ledenvergadering waarbij we de nieuwe bestuursleden hopen te installeren en willen wij graag kort het jaarverslag en het financieel jaarverslag met jullie bespreken.  

Verder zal dus tijdens de avond de visie CU2022 door de fractie worden gepresenteerd en is er ruimte voor vragen en discussie. Verder zal Maarten ons een inkijkje geven in het wethouderschap. In de bijlage van deze mail zijn de stukken voor de ALV te vinden. 

Programma: 

19.45 uur - Inloop & koffie
20.00 uur - ALV en visie
21.45 uur - Borrel

De locatie: 

Buurthuis Teun de Jager, Teun de Jagerdreef 1a te Utrecht.   meer 

Stuur dit bericht door!

Startups in Utrecht
Nee is het nieuwe ja
Symposium CU provincie Utrecht met minister Schouten
Staatssecretaris Paul Blokhuis bezoekt Emmaus Parkwijk
Bang voor de stilte?
Happietaria Utrecht is geopend!
Utrecht is niet voorbereid op de Brexit
Blijf nog wat langer
Vragen over discriminatie in horeca
GroenLinks wil meer aandacht voor groeiende ongelijkheid tussen buurten
College blundert met betaald parkeren Vleuterweide
Wethouder Van Ooijen “Beste jonge bestuurder”
Vragen tijdens het wachten op plannen voor Rijnenburg
Schone omgeving
Gekte op de Utrechtse huizenmarkt
Luchtfietsen met een metro
Geen vertrouwen meer
Vragen GroenLinks en D66 over rechtsbijstand mensen met laag inkomen
ChristenUnie Utrecht stelt vragen over afvalinzameling op zondag
Meer begeleiding naar werk voor mensen met ernstige psychische aandoening
Maand van de eenzaamheid: vrijwilligers in touw
Kampioenentour: helden van de stad!
Twee zijn beter dan één
Column Floor: meer samen wonen
Stralende gezichten: nieuwe aflevering kampioenentour
Lessen van de Uithoflijn
Vragen CU & VVD leiden tot extra fietsparkeerplekken
GroenLinks en PvdA roepen wethouder op actie werknemers Picnic te steunen
VVD en D66 willen meer én beter toegankelijke openbare toiletten in Utrecht
Mantelzorger krijgt structurele ondersteuning
ChristenUnie Utrecht pleit succesvol voor een Fietsenbank
ChristenUnie bevraagt prostutitie door jonge jongens
See You/CU 2022!  
GroenLinks: maak korting op praktische zaken met de U-pas mogelijk
“Vernietigend rekenkamerrapport over aansturing Uithoflijn”
Vacature bestuurslid ChristenUnie Utrecht
Van Johanna naar John
Van Uithof naar Utrecht Science Park, met voorzieningen
GroenLinks wil nu vergroening hotelplan Rotsoord
Armoede-aanpak krijgt een stevige verdieping


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht