maandag 22 oktober 2018
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina10 oktober Algemene Ledenvergadering
Gepubliceerd: 2018-10-01 13:16:00
Door: Christenunie
fractievergadering klein

Maandag 10 oktober hoopt de ChristenUnie Utrecht een algemene ledenvergadering te houden.

De afgelopen maanden is er bijzonder veel gebeurd. De campagnetijd, verkiezingen, coalitieonderhandelingen en met als mooi resultaat dat we deelnemen aan de coalitie en Maarten als wethouder aan de slag is gegaan. 
Verder is de fractie weer op volle sterkte en is na een welverdiende rustige zomerperiode zich gaan bezinnen over de koers en visie voor de aankomende vier jaar. In de visie CU2022 wordt nader ingegaan hoe we als CU Utrecht vrucht kunnen dragen. Welke groepen gaan ons extra aan het hart? Hoe wil CU Utrecht over vier jaar bekend staan? Wat willen wij voor de stad nog meer dan al in het coalitieakkoord staat? Graag deelt de fractie hun visie tijdens de ALV en hoort ze graag wat volgens in de komende jaren de nadruk zou moeten hebben.  

Ook in het bestuur zijn er wat vorderingen. Na de verkiezingen hebben een aantal bestuursleden - na jarenlange inzet -  aangegeven dat zij het stokje graag over willen dragen. Wij bedanken Ard, Herman, Maaike en Mirte voor hun inzet! We hebben gelukkig ook weer nieuwe bestuursleden gevonden, te weten: Joël Visser, Jeroen van Oort en Annebeth Roor. Tijdens de ALV zullen zij zich ook even kort voorstellen en kunnen zij verkozen en geïnstalleerd worden. 

Kortom, er staat veel op de planning voor de ALV. Op woensdag 10 oktober ben je vanaf 19.45 uur van harte welkom bij de ALV. Een ledenvergadering waarbij we de nieuwe bestuursleden hopen te installeren en willen wij graag kort het jaarverslag en het financieel jaarverslag met jullie bespreken.  

Verder zal dus tijdens de avond de visie CU2022 door de fractie worden gepresenteerd en is er ruimte voor vragen en discussie. Verder zal Maarten ons een inkijkje geven in het wethouderschap. In de bijlage van deze mail zijn de stukken voor de ALV te vinden. 

Programma: 

19.45 uur - Inloop & koffie
20.00 uur - ALV en visie
21.45 uur - Borrel

De locatie: 

Buurthuis Teun de Jager, Teun de Jagerdreef 1a te Utrecht.   meer 

Stuur dit bericht door!

Gescheiden afvalinzameling, ook voor luiers?
Bestuurswissel: maak nader kennis met Annebeth en zwaai Ard gedag!
Openheid en vertrouwelijkheid coalitieonderhandelingen
Ook parken vuurwerkvrij tijdens jaarwisseling
Een dak boven het hoofd, ook voor de Voedselbank!
ChristenUnie blijft alert op lichtvervuiling
Stel ook bij studentenhuisvesting eisen aan maximale huurprijs
Maak rookvrije zones in publieke ruimte mogelijk
Bestuurswissel: maak nader met Jeroen en zwaai Herman gedag!
10 oktober Algemene Ledenvergadering
Hoog tijd voor betere voorzieningen Utrecht Science Park
Open Fractievergadering
Kan Utrecht blijven fietsen?
In de put door rioollucht
Bezint eer ge begint!
Kampioenentour gaat door!
Bestuurswissel: maak kennis met Joël en zwaai Mirte gedag!
Stedin: constructieve partner of sta in de weg?
CU bezorgd over veiligheid Utrecht Centraal
‘Hou de Bikkershof toegankelijk’
ChristenUnie blij met resultaten schoolzwemmen
Het reces breekt aan
Meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking bij schuldhulpverlening
Marcel Vonk vervangt tijdelijk Fred Dekkers
Dankzij GroenLinks meer controle Tweede Kamer op materieeluitgaven Defensie
Hoop en optimisme
Snorfietsen geweerd van de Utrechtse fietspaden
Digitaal auteursrecht: Europarlement wijst controversieel plan af en wil plenair debat
Bijdrage VVD aan Voorjaarsnota debat
Kamervragen GroenLinks over extra bomenkap voor verbreding A27
Minimumloon betekent minimumloon
Ruimte voor de fietser, naar de weg met de snorfiets
‘Eis heldere taal van organisaties als Belastingdienst en energiebedrijven'
Gelijke behandeling transgender en intersekse personen nu expliciet in de wet
Raad van Europa: door deals met derde landen rechten vluchtelingen vaak geschonden
Negen voorstellen om van de eurotop een succes te maken
The Netherlands presents ambitious Climate Law
Zeven partijen presenteren Klimaatwet
Aangenomen hackwet maakt te grote inbreuk op onze privacy
Kandidaatstelling lijsttrekker Europese verkiezingen


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht