woensdag 22 mei 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaBestuurswissel: maak nader met Jeroen en zwaai Herman gedag!
Gepubliceerd: 2018-10-01 21:42:58
Door: Christenunie
Politiek secretarissenTijdens de volgende Algemene ledenvergadering wisselen Herman en Jeroen. Herman zwaait af als politiek secretaris en Jeroen neemt die functie binnen het bestuur van hem over. In de periode naar de ledenvergadering toe laten we je vast kennismaken met de opvolgers van het huidige bestuur. Lees verder!

Herman, waarom stop je als politiek secretaris?

De afgelopen jaren ben ik met heel veel plezier actief geweest in het bestuur van de ChristenUnie Utrecht. We hebben toegewerkt naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en daar hebben we een prachtig resultaat neer gezet met elkaar. Nu is het ook een mooi moment om weer wat anders te gaan doen. Ik ben inmiddels voorzitter geworden van de kerkenraad in onze gemeente, dat is ook prachtig om te doen. En ik werk tegenwoordig voor de Tweede Kamer-fractie van de ChristenUnie, dus er is nog genoeg ChristenUnie in mijn leven!  

Jeroen, je bent al een tijd actief voor de Utrechtse ChristenUnie. Wat doe je op dit moment en waarom vond je het tijd om je activiteiten uit te breiden?

Sinds 2015 ben ik penningmeester van de Stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Utrecht. Dat is de stichting die het geld van de gemeenteraadsfractie beheert en ook de fractiemedewerkers in dienst heeft. Daarnaast heb ik meegeschreven met het verkiezingsprogramma voor de afgelopen raadsverkiezingen en heb ik op sommige onderwerpjes Maarten en Jan ondersteund met de coalitieonderhandelingen. Professioneel adviseer ik overheden; ik vind het voor de hand liggen mijn kennis dan ook aan mijn eigen politieke partij in mijn eigen gemeente ter beschikking te stellen.  

Herman, waar kijk je het meest positief op terug? 

Ik vind het altijd weer mooi om te zien hoeveel impact de ChristenUnie kan hebben. Ook al zijn we een kleine partij, we kunnen echt verschil maken. Of het nu gaat om eenzaamheid, armoede, aandacht voor vrijwilligers of duurzaamheid. Ik vond het mooi om dat van dichtbij mee te maken en als politiek secretaris met de fractie mee te denken. Ook de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen waren een hoogtepunt. Toen bruiste de ChristenUnie Utrecht volop. Ik mocht me bezighouden met het verkiezingsprogramma, samen met een heel leuk team. We hebben een mooi verhaal kunnen neerzetten, dat ook veel effect heeft gehad in de campagne en ook in de coalitiebesprekingen. En de nieuwe politiek secretaris komt zelfs voort uit de programmacommissie, moet je nagaan wat zo’n commissie oplevert! 

Jeroen, vorige week werd de concept-kandidatenlijst van de Provinciale Staten bekend gemaakt. Als de leden van de Provinciale ChristenUnie instemmen met de voorgestelde lijst, sta jij op de vierde plek. Wat wil jij aan de Utrechtse leden kwijt over de Provincie?

Utrecht is een fijne provincie om in te wonen. Er gaat momenteel heel veel goed, met name in de Utrechtse economie. Maar er zijn – misschien ook wel door die goede economie –  ook grote uitdagingen. Op het gebied van wonen, energie, natuur, milieu en mobiliteit, om er een paar te noemen die stuk voor stuk (ook) op het bordje van de provincie liggen. Dat zijn niet alleen maar organisatorisch-economische vraagstukken die zo efficiënt en effectief mogelijk opgepakt moeten worden, maar stuk voor stuk vraagstukken die winnaars en verliezers kennen. Vraagstukken waarop de antwoorden nieuwe winnaars en verliezers aanwijzen. Ik denk dat de ChristenUnie als kleine partij op al die onderwerpen echt een verschil kan maken.  

Herman, wat wil je de ChristenUnie Utrecht meegeven? 

Blijf bruisen! Het mooie aan de ChristenUnie Utrecht is dat het een jonge, dynamische afdeling is met een fris karakter. Blijf dat vasthouden en blijf verschil maken, want zo kunnen we echt iets betekenen voor de mensen in onze mooie stad. 

Jeroen, binnen het bestuur ga jij aan de slag als politiek secretaris. Waarom? Welke inhoudelijke punten ga je als eerste aan de fractie voorleggen?

De afgelopen tijd ben ik betrokken geweest bij het verkiezingsprogramma en bij de coalitieonderhandelingen. Bovendien ligt mijn kracht bij denken vanuit de inhoud. Als politiek secretaris wil ik niet zozeer specifieke punten aan de fractie voorleggen, als wel met de fractie meedenken hoe we zoveel mogelijk punten van het verkiezingsprogramma en ons kernprogram in beleid krijgen omgezet. En ik wil, samen met de andere bestuursleden, andere ChristenUnieleden betrekken bij politieke onderwerpen. Kijken hoe we de positieve bijeenkomsten die we rondom het schrijven van het verkiezingsprogramma hebben gehad ten bate van de fractie kunnen voortzetten. Er zit veel talent in onze afdeling, er zijn veel verschillende politieke onderwerpen. Als we die twee combineren, kunnen we een bruisende partij zijn die een hele sterke bijdrage levert aan de stad en dorpen in onze gemeente.

Benieuwd naar de personen achter het interview? Kom naar onze algemene ledenvergadering op 10 oktober!   meer 

Stuur dit bericht door!

CU stelt vragen over de toegankelijkheid van stembureaus
Financiële verantwoording fractiekosten 2018 goedgekeurd
Voorjaarsnota 2019: Scherpe keuzes en meer geld naar betaalbaar wonen en groen
CU: neem geen overhaaste beslissing over Daalsepark
Commissiebijdrage Save: intensief, onmacht en nu verder
Taal en werk: rekenkameronderzoek vraagt om verdere uitwerking
Verlaag minimale inkomenseis middenhuur van 4 naar 3 keer maandhuur
Samen werken aan een duurzaam ‘Koningsdag 2020’!
GroenLinks stelt vragen over sluiting Toko Mitra
Utrecht onbereikbaar door autoverbod
Meer groen en behoud oude bomen in Daalsepark
Veilig verkeer, ook voor en door maaltijdbezorgers
GroenLinks wil Urban Sports stimuleren en faciliteren
Merwedekanaalzone in ontwikkeling: fractie bereidt zich voor
CU: verzeker kinderen van gelijke onderwijskansen
Aanvragen bijzondere bijstand voor medische kosten makkelijker dankzij vragen GroenLinks
CU: breng gemeentelijke visie op religieus erfgoed in praktijk
Utrechtse ondernemers voortaan actief in strijd tegen eenzaamheid
Bestuursfunctie GroenLinks Utrecht - Iets voor jou?
Blog 'Woorden en daden: taal verbindt'
Verkeersonveilige kruising Uithof
Op weg naar Utrecht Schuldenvrij
Meer groen, meer sociale huurwoningen en een plek voor de bewoners in het Beurskwartier
Een bewogen week
GroenLinks wil Utrechts mediabeleid met aandacht voor talentontwikkeling en onderzoeksjournalistiek
Medaille voor Buurtkamer De Klop
Groenlezing 'Duurzaam radicaliseren'
Schietpartij 24 Oktoberplein
Reactie na de gebeurtenissen in onze stad
Geschokt door geweld in Utrecht
CU: Geef ruimte aan initiatief en meer specialistisch jongerenwerk
De toekomst van laadpalen in Utrecht
Utrecht Science Park moet bereikbaar blijven
Kan de Merwedekanaalzone wel 10.000 woningen aan?
Wachten om hulp bij Buurtteams
Utrecht bant foute incasso uit dankzij vragen GroenLinks
Blog 'De gezonde stad'
Partijen willen een Utrechtse Vaccinatiealliantie
Uitwerking GroenLinks voorstel Beurskwartier: meer groen, meer sociale huurwoningen en een plek voor
Rust in de stad: rondetafelgesprek


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht