dinsdag 11 december 2018
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaBestuurswissel: maak nader met Jeroen en zwaai Herman gedag!
Gepubliceerd: 2018-10-01 21:42:58
Door: Christenunie
Politiek secretarissenTijdens de volgende Algemene ledenvergadering wisselen Herman en Jeroen. Herman zwaait af als politiek secretaris en Jeroen neemt die functie binnen het bestuur van hem over. In de periode naar de ledenvergadering toe laten we je vast kennismaken met de opvolgers van het huidige bestuur. Lees verder!

Herman, waarom stop je als politiek secretaris?

De afgelopen jaren ben ik met heel veel plezier actief geweest in het bestuur van de ChristenUnie Utrecht. We hebben toegewerkt naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en daar hebben we een prachtig resultaat neer gezet met elkaar. Nu is het ook een mooi moment om weer wat anders te gaan doen. Ik ben inmiddels voorzitter geworden van de kerkenraad in onze gemeente, dat is ook prachtig om te doen. En ik werk tegenwoordig voor de Tweede Kamer-fractie van de ChristenUnie, dus er is nog genoeg ChristenUnie in mijn leven!  

Jeroen, je bent al een tijd actief voor de Utrechtse ChristenUnie. Wat doe je op dit moment en waarom vond je het tijd om je activiteiten uit te breiden?

Sinds 2015 ben ik penningmeester van de Stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Utrecht. Dat is de stichting die het geld van de gemeenteraadsfractie beheert en ook de fractiemedewerkers in dienst heeft. Daarnaast heb ik meegeschreven met het verkiezingsprogramma voor de afgelopen raadsverkiezingen en heb ik op sommige onderwerpjes Maarten en Jan ondersteund met de coalitieonderhandelingen. Professioneel adviseer ik overheden; ik vind het voor de hand liggen mijn kennis dan ook aan mijn eigen politieke partij in mijn eigen gemeente ter beschikking te stellen.  

Herman, waar kijk je het meest positief op terug? 

Ik vind het altijd weer mooi om te zien hoeveel impact de ChristenUnie kan hebben. Ook al zijn we een kleine partij, we kunnen echt verschil maken. Of het nu gaat om eenzaamheid, armoede, aandacht voor vrijwilligers of duurzaamheid. Ik vond het mooi om dat van dichtbij mee te maken en als politiek secretaris met de fractie mee te denken. Ook de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen waren een hoogtepunt. Toen bruiste de ChristenUnie Utrecht volop. Ik mocht me bezighouden met het verkiezingsprogramma, samen met een heel leuk team. We hebben een mooi verhaal kunnen neerzetten, dat ook veel effect heeft gehad in de campagne en ook in de coalitiebesprekingen. En de nieuwe politiek secretaris komt zelfs voort uit de programmacommissie, moet je nagaan wat zo’n commissie oplevert! 

Jeroen, vorige week werd de concept-kandidatenlijst van de Provinciale Staten bekend gemaakt. Als de leden van de Provinciale ChristenUnie instemmen met de voorgestelde lijst, sta jij op de vierde plek. Wat wil jij aan de Utrechtse leden kwijt over de Provincie?

Utrecht is een fijne provincie om in te wonen. Er gaat momenteel heel veel goed, met name in de Utrechtse economie. Maar er zijn ‚Äď misschien ook wel door die goede economie ‚Äst ook grote uitdagingen. Op het gebied van wonen, energie, natuur, milieu en mobiliteit, om er een paar te noemen die stuk voor stuk (ook) op het bordje van de provincie liggen. Dat zijn niet alleen maar organisatorisch-economische vraagstukken die zo effici√ęnt en effectief mogelijk opgepakt moeten worden, maar stuk voor stuk vraagstukken die winnaars en verliezers kennen. Vraagstukken waarop de antwoorden nieuwe winnaars en verliezers aanwijzen. Ik denk dat de ChristenUnie als kleine partij op al die onderwerpen echt een verschil kan maken.¬†¬†

Herman, wat wil je de ChristenUnie Utrecht meegeven? 

Blijf bruisen! Het mooie aan de ChristenUnie Utrecht is dat het een jonge, dynamische afdeling is met een fris karakter. Blijf dat vasthouden en blijf verschil maken, want zo kunnen we echt iets betekenen voor de mensen in onze mooie stad. 

Jeroen, binnen het bestuur ga jij aan de slag als politiek secretaris. Waarom? Welke inhoudelijke punten ga je als eerste aan de fractie voorleggen?

De afgelopen tijd ben ik betrokken geweest bij het verkiezingsprogramma en bij de coalitieonderhandelingen. Bovendien ligt mijn kracht bij denken vanuit de inhoud. Als politiek secretaris wil ik niet zozeer specifieke punten aan de fractie voorleggen, als wel met de fractie meedenken hoe we zoveel mogelijk punten van het verkiezingsprogramma en ons kernprogram in beleid krijgen omgezet. En ik wil, samen met de andere bestuursleden, andere ChristenUnieleden betrekken bij politieke onderwerpen. Kijken hoe we de positieve bijeenkomsten die we rondom het schrijven van het verkiezingsprogramma hebben gehad ten bate van de fractie kunnen voortzetten. Er zit veel talent in onze afdeling, er zijn veel verschillende politieke onderwerpen. Als we die twee combineren, kunnen we een bruisende partij zijn die een hele sterke bijdrage levert aan de stad en dorpen in onze gemeente.

Benieuwd naar de personen achter het interview? Kom naar onze algemene ledenvergadering op 10 oktober!   meer 

Stuur dit bericht door!

ChristenUnie Utrecht pleit succesvol voor een Fietsenbank
ChristenUnie bevraagt prostutitie door jonge jongens
See You/CU 2022!  
GroenLinks: maak korting op praktische zaken met de U-pas mogelijk
‚ÄúVernietigend rekenkamerrapport over aansturing Uithoflijn‚ÄĚ
Vacature bestuurslid ChristenUnie Utrecht
Van Johanna naar John
Van Uithof naar Utrecht Science Park, met voorzieningen
GroenLinks wil nu vergroening hotelplan Rotsoord
Armoede-aanpak krijgt een stevige verdieping
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Medaille voor Dress for Success
Snorfiets naar de rijbaan, maar wel zorgvuldig
Betaalbaar en gemengd wonen: inzet GroenLinks bij de woonvisie
Bijdrage Programmabegroting 2018 ChristenUnie Utrecht
Programmabegroting 2018
Centrale vuurwerkshow voor Utrecht
Schone energie voor iedereen: duurzaamheidsleningen voor bewonerscoöperaties
GroenLinks wil stadsbouwmeester die iconische projecten aanjaagt
Speech Programmabegroting 2018
Utrechtse VVD presenteert tegenbegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid
Utrechtse VVD presenteert tegenbegegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid
ChristenUnie bezoekt woonwagenkamp 'Beukbergen'
ChristenUnie bezoekt woonwagenkamp 'Beukenkamp'
De nacht komt tot rust
Utrecht zoekt 100 pleegouders
ChristenUnie samen met GroenLinks en D66 op de bres voor staatlozen
Kampioentour: pleisterplaats in de stad!
Gescheiden afvalinzameling, ook voor luiers?
Bestuurswissel: maak nader kennis met Annebeth en zwaai Ard gedag!
Openheid en vertrouwelijkheid coalitieonderhandelingen
Ook parken vuurwerkvrij tijdens jaarwisseling
Een dak boven het hoofd, ook voor de Voedselbank!
ChristenUnie blijft alert op lichtvervuiling
Stel ook bij studentenhuisvesting eisen aan maximale huurprijs
Maak rookvrije zones in publieke ruimte mogelijk
Bestuurswissel: maak nader met Jeroen en zwaai Herman gedag!
10 oktober Algemene Ledenvergadering
Hoog tijd voor betere voorzieningen Utrecht Science Park
Open Fractievergadering


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht