zondag 16 juni 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaGescheiden afvalinzameling, ook voor luiers?
Gepubliceerd: 2018-10-19 17:10:45
Door: Christenunie
BabyDe laatste jaren is er in Utrecht volop beweging geweest rondom het Nieuwe Inzamelen. In Utrecht wordt er inmiddels aanzienlijk minder restafval opgehaald per bewoner dan in de andere grote steden, en daar zijn wij trots op. Vorige maand kwam de NOS met het nieuws dat er in december 2018 in Weurt een Luierrecyclingfabriek operationeel wordt om op grote schaal luiers e.d. te recyclen.

De gemeente Soest is inmiddels al ver gevorderd in het integreren van het apart inzamelen van luiers. Utrecht is een jonge en groeiende stad. Hier ligt dus een grote kans voor Utrecht om het scheiden van afval verder door te voeren en de hoeveelheid restafval te verminderen. Stichting Luierrecycling Nederland ondersteunt kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen en gemeenten met het integreren van het scheiden van luiers en incontinentiemateriaal, en biedt logistieke oplossingen zoals containers en inzameldiensten.

In de raadsbrief van 22 december 2017 geeft wethouder Geldof aan dat er in 2018 meer duidelijk zal worden wat het milieurendement van de verschillende initiatieven voor luierrecycling is, hoeveel capaciteit voor luierrecycling beschikbaar is en welke kosten aan luierrecycling verbonden zijn. Uit de laatste nieuwsberichten brief blijkt verder dat de ontwikkelingen op het gebied van luierrecycling wellicht sneller gaan dan de wethouder vorig jaar nog verwachtte.

De ChristenUnie heeft de wethouder daarom gisteren gevraagd naar de kijk van de wethouder op de mogelijkheden om deze afvalstroom apart in te zamelen. Het lijkt bijvoorbeeld logisch om hiermee te beginnen bij kinderdagverblijven en andere logische plaatsen, om de inzameling van de grond te krijgen. 

De wethouder gaf aan hier open voor te staan, maar op dit moment is er geen capaciteit om Utrechtse luiers te verwerken. Er zijn veel gemeentes die mee willen doen. Bij ARN (een recyclingbedrijf dat nu opstart) is er geen plek, maar er zijn ook nieuwe initiatieven. Zo is Amsterdam aan het aansluiten bij P&G, een luierproducent die ook aan recycling wil gaan doen. 
Volgend jaar komt er een nieuwe kadernota Circulaire economie. De wethouder nodigt ons uit om te zijner tijd weer mee te denken over recycling van luiers.   meer 

Stuur dit bericht door!

Het Nieuwe Zandpad: tussen morele worsteling en praktische verbetering
Actieplan geluid: extra aandacht voor kwetsbare groepen
Kijken in een onbekend huishouden
Blog 'Groen, tenzij'
Vragen over verdwenen vluchtelingenkinderen
Ambitieus actieplan helpt Utrechters uit schulden
Schietincidenten Lombok en Zuilen: een complete en gerichte aanpak veiligheid nodig
Jacobidebat met Carla Dik - Designerbaby's
Designerbaby's: het einde van de onvolmaaktheid?
Uitgaven fractiekosten 2018 gepubliceerd
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Houd gemeentelijke daken beschikbaar voor buurtprojecten met zonnepanelen
Vertraging bij het Utrechtse waterstoftankstation
Laat studenten, starters en tweeverdieners niet de dupe zijn!
Laat studenten studenten, starters en tweeverdieners niet de dupe zijn!
Van Nationaliteit Onbekend naar Staatloos
Meer mogelijkheden voor middeninkomens om in Utrecht te wonen
Voorschool voor Utrechtse kinderen die het echt nodig hebben
CU stelt vragen over de toegankelijkheid van stembureaus
Financiële verantwoording fractiekosten 2018 goedgekeurd
Voorjaarsnota 2019: Scherpe keuzes en meer geld naar betaalbaar wonen en groen
CU: neem geen overhaaste beslissing over Daalsepark
Commissiebijdrage Save: intensief, onmacht en nu verder
Taal en werk: rekenkameronderzoek vraagt om verdere uitwerking
Vuelta 2020: zo duurzaam mogelijk en voor alle Utrechters
Verlaag minimale inkomenseis middenhuur van 4 naar 3 keer maandhuur
Samen werken aan een duurzaam ‘Koningsdag 2020’!
GroenLinks stelt vragen over sluiting Toko Mitra
Utrecht onbereikbaar door autoverbod
Meer groen en behoud oude bomen in Daalsepark
Veilig verkeer, ook voor en door maaltijdbezorgers
GroenLinks wil Urban Sports stimuleren en faciliteren
Merwedekanaalzone in ontwikkeling: fractie bereidt zich voor
CU: verzeker kinderen van gelijke onderwijskansen
Aanvragen bijzondere bijstand voor medische kosten makkelijker dankzij vragen GroenLinks
CU: breng gemeentelijke visie op religieus erfgoed in praktijk
Utrechtse ondernemers voortaan actief in strijd tegen eenzaamheid
Bestuursfunctie GroenLinks Utrecht - Iets voor jou?
Blog 'Woorden en daden: taal verbindt'
Verkeersonveilige kruising Uithof


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht