woensdag 16 januari 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaGescheiden afvalinzameling, ook voor luiers?
Gepubliceerd: 2018-10-19 17:10:45
Door: Christenunie
BabyDe laatste jaren is er in Utrecht volop beweging geweest rondom het Nieuwe Inzamelen. In Utrecht wordt er inmiddels aanzienlijk minder restafval opgehaald per bewoner dan in de andere grote steden, en daar zijn wij trots op. Vorige maand kwam de NOS met het nieuws dat er in december 2018 in Weurt een Luierrecyclingfabriek operationeel wordt om op grote schaal luiers e.d. te recyclen.

De gemeente Soest is inmiddels al ver gevorderd in het integreren van het apart inzamelen van luiers. Utrecht is een jonge en groeiende stad. Hier ligt dus een grote kans voor Utrecht om het scheiden van afval verder door te voeren en de hoeveelheid restafval te verminderen. Stichting Luierrecycling Nederland ondersteunt kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen en gemeenten met het integreren van het scheiden van luiers en incontinentiemateriaal, en biedt logistieke oplossingen zoals containers en inzameldiensten.

In de raadsbrief van 22 december 2017 geeft wethouder Geldof aan dat er in 2018 meer duidelijk zal worden wat het milieurendement van de verschillende initiatieven voor luierrecycling is, hoeveel capaciteit voor luierrecycling beschikbaar is en welke kosten aan luierrecycling verbonden zijn. Uit de laatste nieuwsberichten brief blijkt verder dat de ontwikkelingen op het gebied van luierrecycling wellicht sneller gaan dan de wethouder vorig jaar nog verwachtte.

De ChristenUnie heeft de wethouder daarom gisteren gevraagd naar de kijk van de wethouder op de mogelijkheden om deze afvalstroom apart in te zamelen. Het lijkt bijvoorbeeld logisch om hiermee te beginnen bij kinderdagverblijven en andere logische plaatsen, om de inzameling van de grond te krijgen. 

De wethouder gaf aan hier open voor te staan, maar op dit moment is er geen capaciteit om Utrechtse luiers te verwerken. Er zijn veel gemeentes die mee willen doen. Bij ARN (een recyclingbedrijf dat nu opstart) is er geen plek, maar er zijn ook nieuwe initiatieven. Zo is Amsterdam aan het aansluiten bij P&G, een luierproducent die ook aan recycling wil gaan doen. 
Volgend jaar komt er een nieuwe kadernota Circulaire economie. De wethouder nodigt ons uit om te zijner tijd weer mee te denken over recycling van luiers.   meer 

Stuur dit bericht door!

Maand van de eenzaamheid: vrijwilligers in touw
Kampioenentour: helden van de stad!
ChristenUnie Utrecht stelt vragen over afvalinzameling op zondag
Twee zijn beter dan één
Column Floor: meer samen wonen
Stralende gezichten: nieuwe aflevering kampioenentour
Lessen van de Uithoflijn
Vragen CU & VVD leiden tot extra fietsparkeerplekken
GroenLinks en PvdA roepen wethouder op actie werknemers Picnic te steunen
VVD en D66 willen meer én beter toegankelijke openbare toiletten in Utrecht
Mantelzorger krijgt structurele ondersteuning
ChristenUnie Utrecht pleit succesvol voor een Fietsenbank
ChristenUnie bevraagt prostutitie door jonge jongens
See You/CU 2022!  
GroenLinks: maak korting op praktische zaken met de U-pas mogelijk
“Vernietigend rekenkamerrapport over aansturing Uithoflijn”
Vacature bestuurslid ChristenUnie Utrecht
Van Johanna naar John
Van Uithof naar Utrecht Science Park, met voorzieningen
GroenLinks wil nu vergroening hotelplan Rotsoord
Armoede-aanpak krijgt een stevige verdieping
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Medaille voor Dress for Success
Snorfiets naar de rijbaan, maar wel zorgvuldig
Betaalbaar en gemengd wonen: inzet GroenLinks bij de woonvisie
Bijdrage Programmabegroting 2018 ChristenUnie Utrecht
Programmabegroting 2018
Centrale vuurwerkshow voor Utrecht
Schone energie voor iedereen: duurzaamheidsleningen voor bewonerscoöperaties
GroenLinks wil stadsbouwmeester die iconische projecten aanjaagt
Speech Programmabegroting 2018
Utrechtse VVD presenteert tegenbegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid
Utrechtse VVD presenteert tegenbegegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid
ChristenUnie bezoekt woonwagenkamp 'Beukbergen'
ChristenUnie bezoekt woonwagenkamp 'Beukenkamp'
De nacht komt tot rust
Utrecht zoekt 100 pleegouders
ChristenUnie samen met GroenLinks en D66 op de bres voor staatlozen
Kampioentour: pleisterplaats in de stad!
Gescheiden afvalinzameling, ook voor luiers?


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht