maandag 22 oktober 2018
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaOok parken vuurwerkvrij tijdens jaarwisseling
Gepubliceerd: 2018-10-11 11:06:33
Door: Groenlinks
Parken vormen een vluchtplaats voor vogels en andere dieren tijdens de jaarwisseling. GroenLinks vindt het belangrijk dat dieren een plek hebben om te schuilen. Daarnaast wil de partij schade en overlast voorkomen. Uit onafhankelijk onderzoek van de gemeente vorig jaar blijkt dat een flinke meerderheid van de Utrechters overlast ervaart. Maar liefst 82 procent van de Utrechters vindt dat parken en dierenweides vuurwerkvrije zones moeten worden. GroenLinks zal bij de raadsbehandeling daarom een voorstel indienen om de vuurwerkvrije zones uit te breiden met parken.

GroenLinks wil bovendien dat de burgemeester Van Zanen de ontwikkelingen in Rotterdam nauwgezet volgt. Daar stelt zijn collega Aboutaleb voor om vuurwerkzones aan te wijzen en de rest van de stad vuurwerkvrij te maken. Dit zal waarschijnlijk bij de jaarwisseling 2019/2020 voor het eerst gebeuren. Als dit goed verloopt, ziet GroenLinks graag dat Utrecht dit voorbeeld volgt. De Boer: “De samenleving vraagt steeds nadrukkelijker om een jaarwisseling met minder overlast en schade, en meer plezier. Het is hoog tijd dat de regelgeving hierop aansluit!”

Categorie 
nieuws
Mensen 
Heleen de Boer donderdag, 11 oktober, 2018

  meer 

Stuur dit bericht door!

Gescheiden afvalinzameling, ook voor luiers?
Bestuurswissel: maak nader kennis met Annebeth en zwaai Ard gedag!
Openheid en vertrouwelijkheid coalitieonderhandelingen
Ook parken vuurwerkvrij tijdens jaarwisseling
Een dak boven het hoofd, ook voor de Voedselbank!
ChristenUnie blijft alert op lichtvervuiling
Stel ook bij studentenhuisvesting eisen aan maximale huurprijs
Maak rookvrije zones in publieke ruimte mogelijk
Bestuurswissel: maak nader met Jeroen en zwaai Herman gedag!
10 oktober Algemene Ledenvergadering
Hoog tijd voor betere voorzieningen Utrecht Science Park
Open Fractievergadering
Kan Utrecht blijven fietsen?
In de put door rioollucht
Bezint eer ge begint!
Kampioenentour gaat door!
Bestuurswissel: maak kennis met Joël en zwaai Mirte gedag!
Stedin: constructieve partner of sta in de weg?
CU bezorgd over veiligheid Utrecht Centraal
‘Hou de Bikkershof toegankelijk’
ChristenUnie blij met resultaten schoolzwemmen
Het reces breekt aan
Meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking bij schuldhulpverlening
Marcel Vonk vervangt tijdelijk Fred Dekkers
Dankzij GroenLinks meer controle Tweede Kamer op materieeluitgaven Defensie
Hoop en optimisme
Snorfietsen geweerd van de Utrechtse fietspaden
Digitaal auteursrecht: Europarlement wijst controversieel plan af en wil plenair debat
Bijdrage VVD aan Voorjaarsnota debat
Kamervragen GroenLinks over extra bomenkap voor verbreding A27
Minimumloon betekent minimumloon
Ruimte voor de fietser, naar de weg met de snorfiets
‘Eis heldere taal van organisaties als Belastingdienst en energiebedrijven'
Gelijke behandeling transgender en intersekse personen nu expliciet in de wet
Raad van Europa: door deals met derde landen rechten vluchtelingen vaak geschonden
Negen voorstellen om van de eurotop een succes te maken
The Netherlands presents ambitious Climate Law
Zeven partijen presenteren Klimaatwet
Aangenomen hackwet maakt te grote inbreuk op onze privacy
Kandidaatstelling lijsttrekker Europese verkiezingen


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht