donderdag 21 februari 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaBezint eer ge begint!
Gepubliceerd: 2018-09-20 10:23:46
Door: Christenunie
Afbeelding van Suzanne van PuttenOp 7 juli jl. waren we met de fractie een dag naar het prachtige Loosdrecht. In de tuin van de pastorie en tijdens het varen op de plassen konden we ons in alle rust bezinnen op de visie van de ChristenUnie voor de komende jaren.

Eerst bezinnen...

Want voor je het weet hollen en draven we door en raken we Zijn koers uit het oog. Hoe kunnen we vrucht dragen? Welke groepen inwoners gaan ons extra aan het hart? Hoe willen we dat de CU Utrecht over 4 jaar bekend staat? Wat willen wij voor de stad nog meer dan al in het coalitieakkoord staat?

En toen kwam het zomerreces. Dat was goed én nodig. De maanden na de verkiezingen waren bijzonder intensief vanwege de coalitieonderhandelingen, de start van een nieuwe frisse fractie met veel inlezen en inwerken. Een kleine fractie hebben is prettig, de lijnen zijn kort, de sfeer is goed en het samenwerken makkelijk. Maar het is ook druk. Veel overleg, veel portefeuilles en veel positie bepalen. 

En toen ging het beginnen...

Na de zomer zijn we als ChristenUnie Utrecht fractie goed begonnen. ChristenUnie Utrecht heeft de daad bij het woord gevoegd door een alleenstaande bijstandsmoeder (vreselijke term, maar dekt wel de lading en we mochten het opschrijven) een werkervaringsplek te bieden. En we kunnen nu al zeggen dat haar aanwezigheid andere gesprekken, nieuwe inzichten en vooral extra hulp oplevert! 

De complete gemeenteraad met ondersteuning en griffie is verhuisd naar Rijnsweerd. Reden hiervoor is de grondige verbouwing die het oude Stadhuis ondergaat. Het is even wennen om niet meer midden in de stad te zitten. Maar temeer een goede reden om nog meer de mensen en plekken in de stad op te zoeken. En dat hebben we afgelopen maand gedaan. Een greep uit onze agenda’s: 
- we hebben gesproken met inwoners en ontwikkelaars van de Merwedekanaalzone. 
- we brachten een bezoek aan de huidige bibliotheek én het oude postkantoor aan de Neude. Wat een prachtig gebouw! De bibliotheek vertrekt uit haar pand aan de Oudegracht om haar intrek te nemen in het voormalig postkantoor aan de Neude.
- we spraken met inwoners en ondernemers aan het Smaragdplein over de parkeerproblematiek en met de gemeente is een oplossing in de maak.  
- wij hebben mondelinge vragen aan het college gesteld over Stedin. Er zijn buurten met mooie zonnepanelen, die helaas door Stedin nog steeds niet op het net waren aangesloten. Nog voor indiening van de vragen was het probleem opgelost. 
- we hebben een werkbezoek aan de Meerndijk gebracht. De verkeerssituatie, zeker voor de vele jonge fietsers, is daar onveilig en onhoudbaar. Gelukkig komen er aanpassingen.
- nog té veel mensen in Utrecht zijn werkloos, hebben schulden of zijn eenzaam. Zo hebben we meegelopen met het Dak- en Thuislozenteam van de afdeling Werk en Inkomen en met Stadsteam Herstel. Grote bewondering voor de medewerkers hoe zij, binnen de bestaande wirwar aan regels, mensen zonder dak of thuis én vaak zonder netwerk helpen.   
- De hervorming van het zorgstelsel is de afgelopen jaren ingrijpend geweest. Ook in Utrecht. We hebben gesproken met hulpverleners van onder meer Lokalis, Place2bU, Buurteam, bestuurders en jongeren die hulp ontvangen, over wat goed gaat in de zorg in Utrecht en wat echt beter moet.                                                                                   

De komende periode…

De komende tijd zullen tal van onderwerpen aan de orde komen, in de raad en daarbuiten. Zo lopen we een dagdeel mee met Stichting de Tussenvoorziening. De Tussenvoorziening is een organisatie met een grote diversiteit aan hulp- en woonvormen. Zij proberen elke dag het leven van de meest kwetsbare mensen in de samenleving een stukje beter maken. We spreken als fractie met stichting Kompass over staatlozen. Staatlozen bezitten geen nationaliteit en worden zodoende door geen enkele staat in de wereld als hun onderdaan erkend. Juist in een overgeorganiseerde bureaucratie als de Nederlandse is de positie van de staatloze een nachtmerrie waaruit je niet kunt ontwaken. Genoeg reden om toch te kijken of daar beweging in te krijgen is in Utrecht. We organiseren met anderen partijen een raadsinformatiebijeenkomst met als doel de mentale zorg voor studenten laagdrempeliger te maken. De prestatiedruk die deze groep ervaart neemt namelijk eerder toe dan af. En daarnaast zoeken we uit waar meldingen die inwoners doen en niet opgelost worden blijven hangen, proberen we te achterhalen, in lijn van de aangenomen motie 26 ‘Kinderpardongemeente’, hoeveel kinderen van deze groep nu in precies in Utrecht wonen, en onderzoeken we in het kader van de toenemende berg afval of luiers nu inmiddels wel apart kunnen worden ingezameld. 

Al moe na het lezen? Wij niet. En zou je nu meer willen weten over de visie CU2022 en wat we allemaal nog in petto hebben? Dan ben je meer dan welkom bij de Algemene Ledenvergadering van 10 oktober. 

Hartelijke groeten, mede namens Jan Wijmenga,

Rachel Streefland  meer 

Stuur dit bericht door!

Vragen over hoge kosten kringloopwinkels
Zorg voor de Utrechtse student
Startups in Utrecht
Nee is het nieuwe ja
Symposium CU provincie Utrecht met minister Schouten
Staatssecretaris Paul Blokhuis bezoekt Emmaus Parkwijk
Bang voor de stilte?
Happietaria Utrecht is geopend!
Utrecht is niet voorbereid op de Brexit
Blijf nog wat langer
Vragen over discriminatie in horeca
GroenLinks wil meer aandacht voor groeiende ongelijkheid tussen buurten
College blundert met betaald parkeren Vleuterweide
Wethouder Van Ooijen “Beste jonge bestuurder”
Vragen tijdens het wachten op plannen voor Rijnenburg
Schone omgeving
Gekte op de Utrechtse huizenmarkt
Luchtfietsen met een metro
Geen vertrouwen meer
Vragen GroenLinks en D66 over rechtsbijstand mensen met laag inkomen
ChristenUnie Utrecht stelt vragen over afvalinzameling op zondag
Meer begeleiding naar werk voor mensen met ernstige psychische aandoening
Maand van de eenzaamheid: vrijwilligers in touw
Kampioenentour: helden van de stad!
Twee zijn beter dan één
Column Floor: meer samen wonen
Stralende gezichten: nieuwe aflevering kampioenentour
Lessen van de Uithoflijn
Vragen CU & VVD leiden tot extra fietsparkeerplekken
GroenLinks en PvdA roepen wethouder op actie werknemers Picnic te steunen
VVD en D66 willen meer én beter toegankelijke openbare toiletten in Utrecht
Mantelzorger krijgt structurele ondersteuning
ChristenUnie Utrecht pleit succesvol voor een Fietsenbank
ChristenUnie bevraagt prostutitie door jonge jongens
See You/CU 2022!  
GroenLinks: maak korting op praktische zaken met de U-pas mogelijk
“Vernietigend rekenkamerrapport over aansturing Uithoflijn”
Vacature bestuurslid ChristenUnie Utrecht
Van Johanna naar John
Van Uithof naar Utrecht Science Park, met voorzieningen


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht