woensdag 17 oktober 2018
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaStedin: constructieve partner of sta in de weg?
Gepubliceerd: 2018-09-06 11:06:40
Door: Christenunie
Energie-U JanUtrecht is volop bezig om de omslag te maken van fossiele naar duurzame energie. Inwoners van onze gemeente, onder meer verenigd in Energie-U, werken aan projecten om de gemeentelijke doelen voor duurzame energie binnen bereik te brengen. In de praktijk blijkt echter dat niet alle partijen waarvan zij afhankelijk zijn hun afspraken nakomen.

Bij het postcoderoosproject Griftkwartier 2, waarbij door ruim 40 inwoners van Wittevrouwen zonnepanelen zijn gekocht, lagen deze panelen sinds 13 juli helemaal klaar om duurzame energie te produceren. Netbeheerder Stedin kwam echter tot drie keer toe haar afspraken niet na om een meter te plaatsen. Pas na media-aandacht die loskwam toen de ChristenUnie deze vragen voorbereidde, kwam Stedin over de brug en is de meter op 4 september alsnog geplaatst.

Benieuwd naar het project? Hier vind je een video-opname met de projectdeelnemer Corine Altena en raadslid Jan Wijmenga.

De ChristenUnie heeft begrepen dat ook bij eerdere projecten van Energie-U afspraken door Stedin niet of pas veel later dan afgesproken nagekomen worden. Dit leidt tot frustraties bij de initiatiefnemers en ook tot financiële schade doordat opgewekte stroom niet aan het net geleverd kan worden of niet geregistreerd wordt.

ChristenUnie-raadslid Jan Wijmenga: "Ik merk dat bij diverse projecten dat Stedin afspraken niet nakomt. Er zijn veel initiatieven op het gebied van duurzame energie in onze gemeente. Dat is positief. Dat Stedin zorgt voor vertraging vind ik niet acceptabel en daarom wil ik van de wethouder weten wat ze gaat doen om dat te verbeteren." 

Jan Wijmenga stelt vanmiddag vragen aan de wethouder om te voorkomen dat gedreven bewoners in de toekomst gehinderd worden door bureaucratie. Deze vragen vind je hier  meer 

Stuur dit bericht door!

Openheid en vertrouwelijkheid coalitieonderhandelingen
Ook parken vuurwerkvrij tijdens jaarwisseling
Een dak boven het hoofd, ook voor de Voedselbank!
ChristenUnie blijft alert op lichtvervuiling
Stel ook bij studentenhuisvesting eisen aan maximale huurprijs
Maak rookvrije zones in publieke ruimte mogelijk
Bestuurswissel: maak nader met Jeroen en zwaai Herman gedag!
10 oktober Algemene Ledenvergadering
Hoog tijd voor betere voorzieningen Utrecht Science Park
Open Fractievergadering
Kan Utrecht blijven fietsen?
In de put door rioollucht
Bezint eer ge begint!
Kampioenentour gaat door!
Bestuurswissel: maak kennis met Joël en zwaai Mirte gedag!
Stedin: constructieve partner of sta in de weg?
CU bezorgd over veiligheid Utrecht Centraal
‘Hou de Bikkershof toegankelijk’
ChristenUnie blij met resultaten schoolzwemmen
Het reces breekt aan
Meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking bij schuldhulpverlening
Marcel Vonk vervangt tijdelijk Fred Dekkers
Dankzij GroenLinks meer controle Tweede Kamer op materieeluitgaven Defensie
Hoop en optimisme
Snorfietsen geweerd van de Utrechtse fietspaden
Digitaal auteursrecht: Europarlement wijst controversieel plan af en wil plenair debat
Bijdrage VVD aan Voorjaarsnota debat
Kamervragen GroenLinks over extra bomenkap voor verbreding A27
Minimumloon betekent minimumloon
Ruimte voor de fietser, naar de weg met de snorfiets
‘Eis heldere taal van organisaties als Belastingdienst en energiebedrijven'
Gelijke behandeling transgender en intersekse personen nu expliciet in de wet
Raad van Europa: door deals met derde landen rechten vluchtelingen vaak geschonden
Negen voorstellen om van de eurotop een succes te maken
The Netherlands presents ambitious Climate Law
Zeven partijen presenteren Klimaatwet
Aangenomen hackwet maakt te grote inbreuk op onze privacy
Kandidaatstelling lijsttrekker Europese verkiezingen
Sargentini krijgt steun voor stevig Hongarije-rapport
Maak kennis met Jan Wijmenga


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht