maandag 27 mei 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaCU: verzeker kinderen van gelijke onderwijskansen
Gepubliceerd: 2019-04-12 16:59:48
Door: Christenunie
Klaslokaal.jpgDe ChristenUnie vindt het van groot belang dat ieder kind mee kan doen op school. Helaas is dit momenteel niet voor alle kinderen mogelijk. Stichting Leergeld Utrecht geeft in het jaarverslag over 2018 een aantal punten aan die dit meedoen kunnen bemoeilijken. Daarom heeft de ChristenUnie in het vragenuurtje van 11 april 2019 vragen gesteld over schaduwonderwijs en de betaling van schoolrekeningen.

Landelijk is er een trend te zien in de groei van huiswerkbegeleiding en bijles. Dit wordt ook wel schaduwonderwijs genoemd. Leerlingen krijgen buiten reguliere lessen om extra begeleiding. Dit is vaak alleen mogelijk tegen een stevige vergoeding. Voor ouders met een lager inkomen is dit dus vaak niet mogelijk. Door deze constatering wordt de segregatie in het onderwijs vergroot. De ChristenUnie vindt dit geen wenselijke ontwikkeling en verzoekt de wethouder om extra inzet te tonen om deze segregatie tegen te gaan.

Ten tweede blijkt dat het voor ouders die gebruik maken van het U-pastegoed om schoolrekeningen te betalen dit erg lastig is. Hierdoor krijgen ouders al in de zomervakantie betalingsherinneringen en boetes die al voor aanvang van het schooljaar zorgen voor onnodige stress. Een aantal bedrijven heeft al het initiatief genomen om deze betalingsmogelijkheden te versimpelen en wij vragen de wethouder om deze mogelijkheden ook voor te leggen aan bedrijven die dat momenteel nog niet doen.

De wethouder zegde in haar beantwoording toe dat ze met beide onderwerpen aan de slag gaat en in gesprek gaat met Stichting Leergeld Utrecht om naar oplossingen te zoeken!  meer 

Stuur dit bericht door!

Van Nationaliteit Onbekend naar Staatloos
Meer mogelijkheden voor middeninkomens om in Utrecht te wonen
Voorschool voor Utrechtse kinderen die het echt nodig hebben
CU stelt vragen over de toegankelijkheid van stembureaus
Financiële verantwoording fractiekosten 2018 goedgekeurd
Voorjaarsnota 2019: Scherpe keuzes en meer geld naar betaalbaar wonen en groen
CU: neem geen overhaaste beslissing over Daalsepark
Commissiebijdrage Save: intensief, onmacht en nu verder
Taal en werk: rekenkameronderzoek vraagt om verdere uitwerking
Verlaag minimale inkomenseis middenhuur van 4 naar 3 keer maandhuur
Samen werken aan een duurzaam ‘Koningsdag 2020’!
GroenLinks stelt vragen over sluiting Toko Mitra
Utrecht onbereikbaar door autoverbod
Meer groen en behoud oude bomen in Daalsepark
Veilig verkeer, ook voor en door maaltijdbezorgers
GroenLinks wil Urban Sports stimuleren en faciliteren
Merwedekanaalzone in ontwikkeling: fractie bereidt zich voor
CU: verzeker kinderen van gelijke onderwijskansen
Aanvragen bijzondere bijstand voor medische kosten makkelijker dankzij vragen GroenLinks
CU: breng gemeentelijke visie op religieus erfgoed in praktijk
Utrechtse ondernemers voortaan actief in strijd tegen eenzaamheid
Bestuursfunctie GroenLinks Utrecht - Iets voor jou?
Blog 'Woorden en daden: taal verbindt'
Verkeersonveilige kruising Uithof
Op weg naar Utrecht Schuldenvrij
Meer groen, meer sociale huurwoningen en een plek voor de bewoners in het Beurskwartier
Een bewogen week
GroenLinks wil Utrechts mediabeleid met aandacht voor talentontwikkeling en onderzoeksjournalistiek
Medaille voor Buurtkamer De Klop
Groenlezing 'Duurzaam radicaliseren'
Schietpartij 24 Oktoberplein
Reactie na de gebeurtenissen in onze stad
Geschokt door geweld in Utrecht
CU: Geef ruimte aan initiatief en meer specialistisch jongerenwerk
De toekomst van laadpalen in Utrecht
Utrecht Science Park moet bereikbaar blijven
Kan de Merwedekanaalzone wel 10.000 woningen aan?
Wachten om hulp bij Buurtteams
Utrecht bant foute incasso uit dankzij vragen GroenLinks
Blog 'De gezonde stad'


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht