woensdag 24 juli 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaCU: verzeker kinderen van gelijke onderwijskansen
Gepubliceerd: 2019-04-12 16:59:48
Door: Christenunie
Klaslokaal.jpgDe ChristenUnie vindt het van groot belang dat ieder kind mee kan doen op school. Helaas is dit momenteel niet voor alle kinderen mogelijk. Stichting Leergeld Utrecht geeft in het jaarverslag over 2018 een aantal punten aan die dit meedoen kunnen bemoeilijken. Daarom heeft de ChristenUnie in het vragenuurtje van 11 april 2019 vragen gesteld over schaduwonderwijs en de betaling van schoolrekeningen.

Landelijk is er een trend te zien in de groei van huiswerkbegeleiding en bijles. Dit wordt ook wel schaduwonderwijs genoemd. Leerlingen krijgen buiten reguliere lessen om extra begeleiding. Dit is vaak alleen mogelijk tegen een stevige vergoeding. Voor ouders met een lager inkomen is dit dus vaak niet mogelijk. Door deze constatering wordt de segregatie in het onderwijs vergroot. De ChristenUnie vindt dit geen wenselijke ontwikkeling en verzoekt de wethouder om extra inzet te tonen om deze segregatie tegen te gaan.

Ten tweede blijkt dat het voor ouders die gebruik maken van het U-pastegoed om schoolrekeningen te betalen dit erg lastig is. Hierdoor krijgen ouders al in de zomervakantie betalingsherinneringen en boetes die al voor aanvang van het schooljaar zorgen voor onnodige stress. Een aantal bedrijven heeft al het initiatief genomen om deze betalingsmogelijkheden te versimpelen en wij vragen de wethouder om deze mogelijkheden ook voor te leggen aan bedrijven die dat momenteel nog niet doen.

De wethouder zegde in haar beantwoording toe dat ze met beide onderwerpen aan de slag gaat en in gesprek gaat met Stichting Leergeld Utrecht om naar oplossingen te zoeken!  meer 

Stuur dit bericht door!

Meer plek voor kwetsbare doelgroepen
Werk aan de winkel in Overvecht
Sociale huur als eis in toekomstvisie Wolvenplein
Voortaan ook vuurwerkvrije parken met oud en nieuw
Stop verkoop sociale huurwoningen in wijken met weinig sociale huur
Thuisbezorgen paspoort wordt snel mogelijk
Jan van Zanen voorgedragen voor tweede termijn als burgemeester van Utrecht
Zuur en zoet: het slotdebat over de voorjaarsnota
Woonproject van bewoners kan ook financiële steun krijgen
Tijd voor meer diversiteit bij straatnamen
Pak discriminatie bij stage MBO-studenten aan
Speech slotdebat Voorjaarsnota 2019
Schuldenbegroting
Even voorstellen: bestuurslid Joël van Eerde
Groene ommetjes en initiatieven in Utrecht
Even voorstellen: bestuurslid Harmen van Doorn
GroenLinks en Student & Starter willen promotiecampagne hospita’s
GroenLinks: Ambitie Utrecht circulair 2050 vraagt om actieplan
Mondelinge vragen: MaaS-proefproject Leidsche Rijn
30 jaar kinderrechtenverdrag reden tot feest!
Column: Utrecht verdient haar eigen Oranje leeuwinnen
Medaille voor vrijwilliger brandweer
Even voorstellen: bestuurslid Suzanne Verbree
Bijdrage ChristenUnie Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019
Speech algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019
VVD wil proef met “Zweedse drempel”
Het Nieuwe Zandpad: tussen morele worsteling en praktische verbetering
Actieplan geluid: extra aandacht voor kwetsbare groepen
Kijken in een onbekend huishouden
Blog 'Groen, tenzij'
Vragen over verdwenen vluchtelingenkinderen
Ambitieus actieplan helpt Utrechters uit schulden
Schietincidenten Lombok en Zuilen: een complete en gerichte aanpak veiligheid nodig
Jacobidebat met Carla Dik - Designerbaby's
Designerbaby's: het einde van de onvolmaaktheid?
Uitgaven fractiekosten 2018 gepubliceerd
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Houd gemeentelijke daken beschikbaar voor buurtprojecten met zonnepanelen
Vertraging bij het Utrechtse waterstoftankstation
Laat studenten, starters en tweeverdieners niet de dupe zijn!


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht