vrijdag 28 februari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaHuiskamergesprek 'Klimaat|religie'
Gepubliceerd: 2019-12-16 09:29:46
Door: Christenunie
De ChristenUnie denkt na over beleid voor de toekomst, op allerlei terreinen. Dat doen we graag samen met u. Op vrijdagavond 24 januari neemt Gert-Jan Segers plaats in een ‘ChristenUnie-huiskamer’ in Utrecht. U bent van harte welkom bij hem aan te schuiven voor een gesprek over klimaat.

We moeten verduurzamen. En snel, volgens bijvoorbeeld veel klimatologen. Tegelijk vinden veel mensen de nadruk op klimaatverandering neigen naar 'klimaatreligie'. Volgens hen is de strijd tegen klimaatverandering doorgeslagen. Loopt klimaatverandering echt zo'n vaart? Waar ligt de verantwoordelijkheid, ook voor het stikstofprobleem bijvoorbeeld? Kost verduurzaming ons niet te veel, en levert het wel iets op? Of is het voor het behoud van de aarde nú nodig stappen zetten in duurzaamheid? En welke stappen dan?

Wij nodigen u van harte uit met Gert-Jan Segers over dit thema in gesprek te gaan. Welke plaats is er voor de Bijbelse opdracht van rentmeesterschap? Hoe moet de ChristenUnie hierop beleid maken? 


Voorafgaand aan het huiskamergesprek is er de mogelijkheid om samen te eten, elkaar de hand te schudden en vast in de stemming te komen. Daarna gaan we in de ‘huiskamer’ met ongeveer honderd mensen het gesprek aan. Er is een gevarieerd programma met ontmoeting en muziek. Én de kans om mede de koers van de ChristenUnie te bepalen – en misschien wel te verleggen.


Kent u mensen die geen lid zijn van de ChristenUnie en graag hierbij aanwezig zijn? Nodig hen vooral uit om mee te komen. Neemt u mensen mee die geen ChristenUnie-lid zijn, dan ontvangt u € 5,- korting op uw ticket (achteraf te verrekenen).

Meer informatie vindt u op 
wi.christenunie.nl/wijnederland. Hopelijk tot 24 januari!  meer 

Stuur dit bericht door!

Blog: De Utrechtse VVD wil graag meer ruimte voor elektrische trucks
Vergunningsplicht hele bedrijfstakken als laatste redmiddel voor aanpakken ondermijning
Bouw binnen de stad en behoud ruimte voor groen en grootschalig opwekken duurzame energie
Eerlijke kansen in nieuwe Utrechtse Onderwijsagenda
Investeren in de banen van de toekomst, maar ook in de banen van nu.
Column Floor: Inspiratie uit Berlijn – pioniers in beschermen recht op wonen
Initiatiefvoorstel Utrechtse VVD: duizenden woningen in Rijnenburg
Opiniestuk: ontzie de armsten bij heffing lokale belastingen
Meerderheid Utrechtse raad pleit voor woonplicht nieuwbouw
Column Rachel: geluid – de onzichtbare killer
Marcel Vonk volgt Janneke van der Heijden op in de Utrechtse gemeenteraad
Unieke kans voor historische Maliebaan met meer ruimte voor fietsers en voetgangers
Bescherm positie huurders bij nieuwe regels voor tijdelijk verblijf
Huiskamergesprek 'Klimaat|religie'
Stagiair gezocht!
Actie tegen menstruatie-armoede
2000 Utrechters in de bijstand krijgen extra hulp richting werk
Bijna half miljard voor openbaar vervoer en wonen in de regio
De gemeente wil meer verschillende Utrechters laten meedoen en meepraten over beleid
Utrecht gaat biodiversiteit verbeteren
ID-kaart is een basisbehoefte en moet daarom gratis zijn voor minima
Maak regels voor aanvragen en goedkeuren geld voor initiatieven makkelijker
Speech debat programmabegroting 2020
De Betere Begroting 2020 - 2023
Een nieuw startschot voor atletiekbaan Amaliapark
Zoek oplossing voor vrouwen met te weinig geld voor tampons of maandverband
Pamflet wonen: minder markt en meer volkshuisvesting
Fiets-Rik vs Auto-David
Maandthema: Asiel & Integratie
Nieuwe Utrechtse Nederlanders
Begroting 2020
Opvanglocaties asielzoekers
Meer aandacht voor culturele verschillen bij zorg
VVD vraagt aandacht om Utrechtse afvalberg met een Zwartboek Afval
GroenLinks wil eindelijk aanpak verloederde tunnels
Vragen GroenLinks over ervaren overlast door binnenstadsbewoners
Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht
Inzet GroenLinks cultuurnota: cultuur voor iedereen en aandacht voor duurzaamheid
Laat omwonenden profiteren van opbrengst zon- en windenergie
Agenda ALV 7 oktober 2019


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht