maandag 27 mei 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaVeiligheid in de stad: mogelijkheden binnen participatiewet
Gepubliceerd: 2019-02-22 13:17:00
Door: Christenunie
Beveiligingscamera.jpgBinnen Utrecht zijn er in bepaalde sectoren tekorten aan arbeidskrachten, en tegelijk zijn er ook mensen die op zoek zijn naar werk maar nog een drempel over moeten. De ChristenUnie zocht de afgelopen weken naar een manier om mensen vanuit de participatiewet in te zetten binnen het domein 'Veiligheid'.

Vorige week hebben we in de commissie Mens & Samenleving het Integraal Veiligheidsplan behandeld. Hierin wordt uiteengezet wat de plannen zijn van de Gemeente Utrecht met betrekking tot de veiligheid. De vier ambities die in het plan staan zijn: ondermijning steviger aanpakken, zorg en veiligheid dichter bij elkaar, een veilige digitale stad, veiliger verkeer. De ChristenUnie ziet op deze vier ambities veel mooie plannen waar veilige wijken en buurten centraal staan. Toch mist het plan op sommige vlakken de scherpte en de verscherping van de ambities in cijfers. We hebben de burgermeester verzocht om de ambities scherper te formuleren (SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden). Als belangrijk argument waardoor de ambities soms scherpte mist is de personele onderbezetting binnen de veiligheidsafdeling van de gemeente. Met betrekking tot de verkeersveiligheid willen we de gemeente oproepen om aandacht te besteden aan de verkeersveiligheid van fietsende maaltijdbezorgers, zij scheuren vaak in onveilige situaties met gevaar voor eigen leven over kruispunten in de stad.    

Als oplossing voor de personele onderbezetting vragen we het college om mensen vanuit de participatiewet op te leiden tot handhavers. Een tijd geleden riepen wij het college middels de motie ‘Maak echt werk van de Banenafspraak’ op om meer energie te besteden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt richting een passende baan te helpen. We zijn erg benieuwd of de gemeente zich hiervoor wil gaan inzetten.  meer 

Stuur dit bericht door!

Van Nationaliteit Onbekend naar Staatloos
Meer mogelijkheden voor middeninkomens om in Utrecht te wonen
Voorschool voor Utrechtse kinderen die het echt nodig hebben
CU stelt vragen over de toegankelijkheid van stembureaus
Financiële verantwoording fractiekosten 2018 goedgekeurd
Voorjaarsnota 2019: Scherpe keuzes en meer geld naar betaalbaar wonen en groen
CU: neem geen overhaaste beslissing over Daalsepark
Commissiebijdrage Save: intensief, onmacht en nu verder
Taal en werk: rekenkameronderzoek vraagt om verdere uitwerking
Verlaag minimale inkomenseis middenhuur van 4 naar 3 keer maandhuur
Samen werken aan een duurzaam ‘Koningsdag 2020’!
GroenLinks stelt vragen over sluiting Toko Mitra
Utrecht onbereikbaar door autoverbod
Meer groen en behoud oude bomen in Daalsepark
Veilig verkeer, ook voor en door maaltijdbezorgers
GroenLinks wil Urban Sports stimuleren en faciliteren
Merwedekanaalzone in ontwikkeling: fractie bereidt zich voor
CU: verzeker kinderen van gelijke onderwijskansen
Aanvragen bijzondere bijstand voor medische kosten makkelijker dankzij vragen GroenLinks
CU: breng gemeentelijke visie op religieus erfgoed in praktijk
Utrechtse ondernemers voortaan actief in strijd tegen eenzaamheid
Bestuursfunctie GroenLinks Utrecht - Iets voor jou?
Blog 'Woorden en daden: taal verbindt'
Verkeersonveilige kruising Uithof
Op weg naar Utrecht Schuldenvrij
Meer groen, meer sociale huurwoningen en een plek voor de bewoners in het Beurskwartier
Een bewogen week
GroenLinks wil Utrechts mediabeleid met aandacht voor talentontwikkeling en onderzoeksjournalistiek
Medaille voor Buurtkamer De Klop
Groenlezing 'Duurzaam radicaliseren'
Schietpartij 24 Oktoberplein
Reactie na de gebeurtenissen in onze stad
Geschokt door geweld in Utrecht
CU: Geef ruimte aan initiatief en meer specialistisch jongerenwerk
De toekomst van laadpalen in Utrecht
Utrecht Science Park moet bereikbaar blijven
Kan de Merwedekanaalzone wel 10.000 woningen aan?
Wachten om hulp bij Buurtteams
Utrecht bant foute incasso uit dankzij vragen GroenLinks
Blog 'De gezonde stad'


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht