dinsdag 20 augustus 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaVeiligheid in de stad: mogelijkheden binnen participatiewet
Gepubliceerd: 2019-02-22 13:17:00
Door: Christenunie
Beveiligingscamera.jpgBinnen Utrecht zijn er in bepaalde sectoren tekorten aan arbeidskrachten, en tegelijk zijn er ook mensen die op zoek zijn naar werk maar nog een drempel over moeten. De ChristenUnie zocht de afgelopen weken naar een manier om mensen vanuit de participatiewet in te zetten binnen het domein 'Veiligheid'.

Vorige week hebben we in de commissie Mens & Samenleving het Integraal Veiligheidsplan behandeld. Hierin wordt uiteengezet wat de plannen zijn van de Gemeente Utrecht met betrekking tot de veiligheid. De vier ambities die in het plan staan zijn: ondermijning steviger aanpakken, zorg en veiligheid dichter bij elkaar, een veilige digitale stad, veiliger verkeer. De ChristenUnie ziet op deze vier ambities veel mooie plannen waar veilige wijken en buurten centraal staan. Toch mist het plan op sommige vlakken de scherpte en de verscherping van de ambities in cijfers. We hebben de burgermeester verzocht om de ambities scherper te formuleren (SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden). Als belangrijk argument waardoor de ambities soms scherpte mist is de personele onderbezetting binnen de veiligheidsafdeling van de gemeente. Met betrekking tot de verkeersveiligheid willen we de gemeente oproepen om aandacht te besteden aan de verkeersveiligheid van fietsende maaltijdbezorgers, zij scheuren vaak in onveilige situaties met gevaar voor eigen leven over kruispunten in de stad.    

Als oplossing voor de personele onderbezetting vragen we het college om mensen vanuit de participatiewet op te leiden tot handhavers. Een tijd geleden riepen wij het college middels de motie ‘Maak echt werk van de Banenafspraak’ op om meer energie te besteden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt richting een passende baan te helpen. We zijn erg benieuwd of de gemeente zich hiervoor wil gaan inzetten.  meer 

Stuur dit bericht door!

Meer plek voor kwetsbare doelgroepen
Werk aan de winkel in Overvecht
Sociale huur als eis in toekomstvisie Wolvenplein
Voortaan ook vuurwerkvrije parken met oud en nieuw
Stop verkoop sociale huurwoningen in wijken met weinig sociale huur
Thuisbezorgen paspoort wordt snel mogelijk
Jan van Zanen voorgedragen voor tweede termijn als burgemeester van Utrecht
Zuur en zoet: het slotdebat over de voorjaarsnota
Woonproject van bewoners kan ook financiële steun krijgen
Tijd voor meer diversiteit bij straatnamen
Pak discriminatie bij stage MBO-studenten aan
Speech slotdebat Voorjaarsnota 2019
Schuldenbegroting
Even voorstellen: bestuurslid Joël van Eerde
Groene ommetjes en initiatieven in Utrecht
Even voorstellen: bestuurslid Harmen van Doorn
GroenLinks en Student & Starter willen promotiecampagne hospita’s
GroenLinks: Ambitie Utrecht circulair 2050 vraagt om actieplan
Mondelinge vragen: MaaS-proefproject Leidsche Rijn
30 jaar kinderrechtenverdrag reden tot feest!
Column: Utrecht verdient haar eigen Oranje leeuwinnen
Medaille voor vrijwilliger brandweer
Even voorstellen: bestuurslid Suzanne Verbree
Bijdrage ChristenUnie Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019
Speech algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019
VVD wil proef met “Zweedse drempel”
Het Nieuwe Zandpad: tussen morele worsteling en praktische verbetering
Actieplan geluid: extra aandacht voor kwetsbare groepen
Kijken in een onbekend huishouden
Blog 'Groen, tenzij'
Vragen over verdwenen vluchtelingenkinderen
Ambitieus actieplan helpt Utrechters uit schulden
Schietincidenten Lombok en Zuilen: een complete en gerichte aanpak veiligheid nodig
Jacobidebat met Carla Dik - Designerbaby's
Designerbaby's: het einde van de onvolmaaktheid?
Uitgaven fractiekosten 2018 gepubliceerd
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Houd gemeentelijke daken beschikbaar voor buurtprojecten met zonnepanelen
Vertraging bij het Utrechtse waterstoftankstation
Laat studenten, starters en tweeverdieners niet de dupe zijn!


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht