dinsdag 20 augustus 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaZorg voor de Utrechtse student
Gepubliceerd: 2019-02-18 14:36:39
Door: Christenunie
Student.jpgIn de media is er al behoorlijk veel aandacht geweest over de toegenomen stress/psychische klachten onder jongeren en studenten. Ook vanuit onze eigen achterban ontvangen wij hier steeds meer signalen over. En hoewel we een goed zorgsysteem hebben hier in Utrecht, lijkt het toch alsof jongeren/studenten de juiste zorg moeilijk kunnen vinden of zorg mijden, deels ook door de taboes rondom psychische problemen op jonge leeftijd. 

Wij willen graag met alle partijen rondom deze groep mensen (universiteiten, hogescholen/MBO’s, buurtteams, huisartsen) in gesprek gaan. Ons doel is om de bereikbaarheid te inventariseren en tot goede oplossingen te komen. en hoe we kunnen zorgen voor een grotere bewustwording en taboes doorbreken bij de doelgroep om ervoor te zorgen dat preventieve voorlichting (o.a. via studieverenigingen bijv.) ook echt gaat werken. Jonge mensen zijn juist de groep die erg gevoelig kan zijn voor goede preventie en voorlichting, het past dan ook de ‘beweging naar voren’ om hier juist extra aandacht aan te besteden.

De ChristenUnie organiseert hierom samen met Student&Starter, VVD, GroenLinks en D66 een raadsinformatiebijeenkomst. Hierin gaat de raad in gesprek met bewoners van Utrecht over bepaalde thema's. De doelen voor deze bijeenkomst hebben we als volgt geformuleerd: 

  • De raad informeren over de omvang en inschatting over het mentale welzijn van de grote groep studenten in Utrecht. En daarbij de vraag om verschillende instrumenten/aanpakken/visies op de (geestelijke) gezondheidszorg voor studenten in Utrecht te presenteren.
  • Inventariseren wat er nodig is om de  juiste zorg bereikbaarder te maken voor Utrechtse studenten
  • Nadenken over hoe de verschillende professionals die zich bezighouden met studenten welzijn kunnen samenwerken om de bereikbaarheid/zichtbaarheid te vergroten. Dit in het kader van preventie en vroegsignalering.

Denk jij een bijdrage te kunnen leveren aan een van deze onderwerpen? Dan ontmoeten we je graag! Wel even aanmelden via deze website. Kies voor '7 maart' en 'Utrechtse studentenzorg' om je aan te melden voor deze bijeenkomst. Tot dan! 

Wat: Raadsinformatiebijeenkomst Studentenzorg
Wanneer: 7 maart
Hoe laat: 21:00-23:00 uur
Waar: Stadskantoor  meer 

Stuur dit bericht door!

Meer plek voor kwetsbare doelgroepen
Werk aan de winkel in Overvecht
Sociale huur als eis in toekomstvisie Wolvenplein
Voortaan ook vuurwerkvrije parken met oud en nieuw
Stop verkoop sociale huurwoningen in wijken met weinig sociale huur
Thuisbezorgen paspoort wordt snel mogelijk
Jan van Zanen voorgedragen voor tweede termijn als burgemeester van Utrecht
Zuur en zoet: het slotdebat over de voorjaarsnota
Woonproject van bewoners kan ook financiële steun krijgen
Tijd voor meer diversiteit bij straatnamen
Pak discriminatie bij stage MBO-studenten aan
Speech slotdebat Voorjaarsnota 2019
Schuldenbegroting
Even voorstellen: bestuurslid Joël van Eerde
Groene ommetjes en initiatieven in Utrecht
Even voorstellen: bestuurslid Harmen van Doorn
GroenLinks en Student & Starter willen promotiecampagne hospita’s
GroenLinks: Ambitie Utrecht circulair 2050 vraagt om actieplan
Mondelinge vragen: MaaS-proefproject Leidsche Rijn
30 jaar kinderrechtenverdrag reden tot feest!
Column: Utrecht verdient haar eigen Oranje leeuwinnen
Medaille voor vrijwilliger brandweer
Even voorstellen: bestuurslid Suzanne Verbree
Bijdrage ChristenUnie Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019
Speech algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019
VVD wil proef met “Zweedse drempel”
Het Nieuwe Zandpad: tussen morele worsteling en praktische verbetering
Actieplan geluid: extra aandacht voor kwetsbare groepen
Kijken in een onbekend huishouden
Blog 'Groen, tenzij'
Vragen over verdwenen vluchtelingenkinderen
Ambitieus actieplan helpt Utrechters uit schulden
Schietincidenten Lombok en Zuilen: een complete en gerichte aanpak veiligheid nodig
Jacobidebat met Carla Dik - Designerbaby's
Designerbaby's: het einde van de onvolmaaktheid?
Uitgaven fractiekosten 2018 gepubliceerd
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Houd gemeentelijke daken beschikbaar voor buurtprojecten met zonnepanelen
Vertraging bij het Utrechtse waterstoftankstation
Laat studenten, starters en tweeverdieners niet de dupe zijn!


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht