maandag 27 mei 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaZorg voor de Utrechtse student
Gepubliceerd: 2019-02-18 14:36:39
Door: Christenunie
Student.jpgIn de media is er al behoorlijk veel aandacht geweest over de toegenomen stress/psychische klachten onder jongeren en studenten. Ook vanuit onze eigen achterban ontvangen wij hier steeds meer signalen over. En hoewel we een goed zorgsysteem hebben hier in Utrecht, lijkt het toch alsof jongeren/studenten de juiste zorg moeilijk kunnen vinden of zorg mijden, deels ook door de taboes rondom psychische problemen op jonge leeftijd. 

Wij willen graag met alle partijen rondom deze groep mensen (universiteiten, hogescholen/MBO’s, buurtteams, huisartsen) in gesprek gaan. Ons doel is om de bereikbaarheid te inventariseren en tot goede oplossingen te komen. en hoe we kunnen zorgen voor een grotere bewustwording en taboes doorbreken bij de doelgroep om ervoor te zorgen dat preventieve voorlichting (o.a. via studieverenigingen bijv.) ook echt gaat werken. Jonge mensen zijn juist de groep die erg gevoelig kan zijn voor goede preventie en voorlichting, het past dan ook de ‘beweging naar voren’ om hier juist extra aandacht aan te besteden.

De ChristenUnie organiseert hierom samen met Student&Starter, VVD, GroenLinks en D66 een raadsinformatiebijeenkomst. Hierin gaat de raad in gesprek met bewoners van Utrecht over bepaalde thema's. De doelen voor deze bijeenkomst hebben we als volgt geformuleerd: 

  • De raad informeren over de omvang en inschatting over het mentale welzijn van de grote groep studenten in Utrecht. En daarbij de vraag om verschillende instrumenten/aanpakken/visies op de (geestelijke) gezondheidszorg voor studenten in Utrecht te presenteren.
  • Inventariseren wat er nodig is om de  juiste zorg bereikbaarder te maken voor Utrechtse studenten
  • Nadenken over hoe de verschillende professionals die zich bezighouden met studenten welzijn kunnen samenwerken om de bereikbaarheid/zichtbaarheid te vergroten. Dit in het kader van preventie en vroegsignalering.

Denk jij een bijdrage te kunnen leveren aan een van deze onderwerpen? Dan ontmoeten we je graag! Wel even aanmelden via deze website. Kies voor '7 maart' en 'Utrechtse studentenzorg' om je aan te melden voor deze bijeenkomst. Tot dan! 

Wat: Raadsinformatiebijeenkomst Studentenzorg
Wanneer: 7 maart
Hoe laat: 21:00-23:00 uur
Waar: Stadskantoor  meer 

Stuur dit bericht door!

Van Nationaliteit Onbekend naar Staatloos
Meer mogelijkheden voor middeninkomens om in Utrecht te wonen
Voorschool voor Utrechtse kinderen die het echt nodig hebben
CU stelt vragen over de toegankelijkheid van stembureaus
Financiële verantwoording fractiekosten 2018 goedgekeurd
Voorjaarsnota 2019: Scherpe keuzes en meer geld naar betaalbaar wonen en groen
CU: neem geen overhaaste beslissing over Daalsepark
Commissiebijdrage Save: intensief, onmacht en nu verder
Taal en werk: rekenkameronderzoek vraagt om verdere uitwerking
Verlaag minimale inkomenseis middenhuur van 4 naar 3 keer maandhuur
Samen werken aan een duurzaam ‘Koningsdag 2020’!
GroenLinks stelt vragen over sluiting Toko Mitra
Utrecht onbereikbaar door autoverbod
Meer groen en behoud oude bomen in Daalsepark
Veilig verkeer, ook voor en door maaltijdbezorgers
GroenLinks wil Urban Sports stimuleren en faciliteren
Merwedekanaalzone in ontwikkeling: fractie bereidt zich voor
CU: verzeker kinderen van gelijke onderwijskansen
Aanvragen bijzondere bijstand voor medische kosten makkelijker dankzij vragen GroenLinks
CU: breng gemeentelijke visie op religieus erfgoed in praktijk
Utrechtse ondernemers voortaan actief in strijd tegen eenzaamheid
Bestuursfunctie GroenLinks Utrecht - Iets voor jou?
Blog 'Woorden en daden: taal verbindt'
Verkeersonveilige kruising Uithof
Op weg naar Utrecht Schuldenvrij
Meer groen, meer sociale huurwoningen en een plek voor de bewoners in het Beurskwartier
Een bewogen week
GroenLinks wil Utrechts mediabeleid met aandacht voor talentontwikkeling en onderzoeksjournalistiek
Medaille voor Buurtkamer De Klop
Groenlezing 'Duurzaam radicaliseren'
Schietpartij 24 Oktoberplein
Reactie na de gebeurtenissen in onze stad
Geschokt door geweld in Utrecht
CU: Geef ruimte aan initiatief en meer specialistisch jongerenwerk
De toekomst van laadpalen in Utrecht
Utrecht Science Park moet bereikbaar blijven
Kan de Merwedekanaalzone wel 10.000 woningen aan?
Wachten om hulp bij Buurtteams
Utrecht bant foute incasso uit dankzij vragen GroenLinks
Blog 'De gezonde stad'


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht