zaterdag 19 januari 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaChristenUnie Utrecht stelt vragen over afvalinzameling op zondag
Gepubliceerd: 2019-01-10 12:04:11
Door: Christenunie
AfvalHet hele jaar wordt hard gewerkt om onze stad schoon te houden en in december zetten de medewerkers van de afvalinzameling nog een tandje bij, zeker rond de jaarwisseling. De ChristenUnie heeft hier veel waardering voor en gunt deze mensen ook een welverdiende vrije dag.

In 2013 heeft de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld over de wijze waarop afval ingezameld wordt in de Kerstperiode, naar aanleiding van meerdere klachten van bewoners die genoodzaakt waren hun afval op zondag aan te bieden (SV 2013, nr. 1). 

Sinds 2013 is er veel gewijzigd in de wijze van afvalinzameling, maar blijkbaar is het nog steeds niet zodanig georganiseerd dat inzameling op zondag niet nodig zou zijn. De ChristenUnie ontving dit jaar weer enkele klachten van bewoners die het bezwaarlijk vinden dat er afvalinzameling op zondag plaatsvindt. Voor zover de fractie bekend speelde dit op 30 december jl. in de hele stad, behalve in de Binnenstad.  

In de beantwoording van de schriftelijke vragen is aangegeven dat onderzocht zou worden of de inzameling anders georganiseerd kon worden, bijvoorbeeld door de GFT-inzameling rond de Kerstdagen uit te stellen, zodat de vrijgekomen tijd gebruikt kon worden om het personeel een vrije zondag te geven. Helaas konden de fractie geen terugmelding vinden aan de raad over de uitkomsten van dit onderzoek.

In de mondelinge vragen die raadslid Jan Wijmenga vandaag stelt, vraagt hij hoe het onderzoek is uitgevoerd en hoe het is verwerkt. Ook vraagt hij of Het Nieuwe Inzamelen nieuwe mogelijkheden geeft om zondagswerk zoveel mogelijk te vermijden, zoals de Arbeidstijdenwet (artikel 5.6) dit aan werkgevers verplicht. Tot slot vraagt Jan Wijmenga ook of het college op deze manier tegemoet wil komen aan inwoners die moeite hebben met afvalinzameling op zondag en het gebruik van de zondag hiervoor. De vragen worden tijdens het vragenuur om 17:00 uur gesteld. Je kunt hier meekijken.   meer 

Stuur dit bericht door!

Wethouder Van Ooijen “Beste jonge bestuurder”
Vragen tijdens het wachten op plannen voor Rijnenburg
Schone omgeving
Gekte op de Utrechtse huizenmarkt
Luchtfietsen met een metro
Geen vertrouwen meer
Vragen GroenLinks en D66 over rechtsbijstand mensen met laag inkomen
ChristenUnie Utrecht stelt vragen over afvalinzameling op zondag
Meer begeleiding naar werk voor mensen met ernstige psychische aandoening
Maand van de eenzaamheid: vrijwilligers in touw
Kampioenentour: helden van de stad!
Twee zijn beter dan één
Column Floor: meer samen wonen
Stralende gezichten: nieuwe aflevering kampioenentour
Lessen van de Uithoflijn
Vragen CU & VVD leiden tot extra fietsparkeerplekken
GroenLinks en PvdA roepen wethouder op actie werknemers Picnic te steunen
VVD en D66 willen meer én beter toegankelijke openbare toiletten in Utrecht
Mantelzorger krijgt structurele ondersteuning
ChristenUnie Utrecht pleit succesvol voor een Fietsenbank
ChristenUnie bevraagt prostutitie door jonge jongens
See You/CU 2022!  
GroenLinks: maak korting op praktische zaken met de U-pas mogelijk
“Vernietigend rekenkamerrapport over aansturing Uithoflijn”
Vacature bestuurslid ChristenUnie Utrecht
Van Johanna naar John
Van Uithof naar Utrecht Science Park, met voorzieningen
GroenLinks wil nu vergroening hotelplan Rotsoord
Armoede-aanpak krijgt een stevige verdieping
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Medaille voor Dress for Success
Snorfiets naar de rijbaan, maar wel zorgvuldig
Betaalbaar en gemengd wonen: inzet GroenLinks bij de woonvisie
Bijdrage Programmabegroting 2018 ChristenUnie Utrecht
Programmabegroting 2018
Centrale vuurwerkshow voor Utrecht
Schone energie voor iedereen: duurzaamheidsleningen voor bewonerscoöperaties
GroenLinks wil stadsbouwmeester die iconische projecten aanjaagt
Speech Programmabegroting 2018
Utrechtse VVD presenteert tegenbegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht