zondag 16 juni 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaColumn Floor: meer samen wonen
Gepubliceerd: 2019-01-04 12:20:55
Door: Groenlinks
Ik werd uitgenodigd door twee kleurrijke dames in hun 65+flat in Overvecht. Samen zetten ze zich in voor hun flat: planten in alle kleuren van de regenboog op de balkons, altijd tijd voor een praatje en een verzorgde gezamenlijke entree. De reden waarom ze me uitnodigden was minder rooskleurig. Door de jaren heen wonen er in het flatgebouw steeds minder 65+-ers en steeds meer mensen met psychische problemen. Vaak gaat dat goed vertellen ze, maar helaas zijn er ook regelmatig flatbewoners die voor overlast zorgen. Hun klachten vallen niet mee: ontlasting in de lift, verwarde mensen bij de bergingen in de kelder en een komen en gaan van bezoek midden in de nacht. Ze voelen zich niet meer veilig.

Ik hoor dit soort verhalen vaker en zou dan zo graag onmiddellijk verbetering mogelijk willen maken. Dat kan meestal niet, maar gelukkig lukte dat in dit geval wel. Ze vonden het fijn dat er serieus geluisterd werd naar hun verhaal en na een telefoontje met sociaal beheer van de woningbouwcorporatie werd er actie ondernomen om een paar concrete problemen aan te pakken. Het bredere probleem is daarmee natuurlijk niet opgelost. In Utrecht is er een groot tekort aan woningen, zeker ook voor ex-dak en thuislozen en mensen met psychische problemen. Nu blijven deze mensen vaak onnodig lang in instellingen zitten, omdat het niet lukt om een eigen woning te vinden. Daarmee wordt het herstel van hun zelfstandigheid belemmerd en het is ook erg duur. Ik wil me graag inzetten voor meer woningen en tegelijkertijd ook betere de leefbaarheid in de wijk.

Een prachtig voorbeeld van hoe goede leefbaarheid samengaat met veel woningen voor kwetsbare mensen is Place2BU in Leidsche Rijn. Daar wonen werkende jongeren, statushouders en uitstromers uit maatschappelijke opvang écht samen. Zie het als een woongroep voor ca. 500 kwetsbare en minder kwetsbare mensen. De bewoners zijn geselecteerd op hun motivatie om samen te willen leven en af en toe wat voor elkaar te willen doen. Uit onderzoek blijkt dat dit leidt tot meer woongenot van álle bewoners: met en zonder ‘rugzakje’. In het coalitieakkoord hebben we daarom afgesproken om meer van dit soort woonvormen te creëren in Utrecht. Dat is fantastisch, maar wat mij betreft zijn we er daarmee nog niet. De grootste uitdaging is hoe we het succes van place2BU kunnen vertalen naar de ruim 150 duizend woningen die we al hebben. Dat kan met bijvoorbeeld een betere spreiding van kwetsbare mensen over de stad en meer mooie initiatieven om ontmoeting te stimuleren, zoals de buurtkamers die Portaal creëert of bijvoorbeeld stichting Zooi die via schoonmaken zorgt voor meer inkomen en meer ontmoeting voor bewoners. Heb jij een mening over het verbeteren van de leefbaarheid van onze wijken? Kom dan vooral naar de expertbijeenkomst die ik daarover organiseer op 10 januari of mail mij via f.de.koning@raad.utrecht.nl

Categorie 
nieuws
Mensen 
Floor de Koning vrijdag, 4 januari, 2019

  meer 

Stuur dit bericht door!

Het Nieuwe Zandpad: tussen morele worsteling en praktische verbetering
Actieplan geluid: extra aandacht voor kwetsbare groepen
Kijken in een onbekend huishouden
Blog 'Groen, tenzij'
Vragen over verdwenen vluchtelingenkinderen
Ambitieus actieplan helpt Utrechters uit schulden
Schietincidenten Lombok en Zuilen: een complete en gerichte aanpak veiligheid nodig
Jacobidebat met Carla Dik - Designerbaby's
Designerbaby's: het einde van de onvolmaaktheid?
Uitgaven fractiekosten 2018 gepubliceerd
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Houd gemeentelijke daken beschikbaar voor buurtprojecten met zonnepanelen
Vertraging bij het Utrechtse waterstoftankstation
Laat studenten, starters en tweeverdieners niet de dupe zijn!
Laat studenten studenten, starters en tweeverdieners niet de dupe zijn!
Van Nationaliteit Onbekend naar Staatloos
Meer mogelijkheden voor middeninkomens om in Utrecht te wonen
Voorschool voor Utrechtse kinderen die het echt nodig hebben
CU stelt vragen over de toegankelijkheid van stembureaus
Financiële verantwoording fractiekosten 2018 goedgekeurd
Voorjaarsnota 2019: Scherpe keuzes en meer geld naar betaalbaar wonen en groen
CU: neem geen overhaaste beslissing over Daalsepark
Commissiebijdrage Save: intensief, onmacht en nu verder
Taal en werk: rekenkameronderzoek vraagt om verdere uitwerking
Vuelta 2020: zo duurzaam mogelijk en voor alle Utrechters
Verlaag minimale inkomenseis middenhuur van 4 naar 3 keer maandhuur
Samen werken aan een duurzaam ‘Koningsdag 2020’!
GroenLinks stelt vragen over sluiting Toko Mitra
Utrecht onbereikbaar door autoverbod
Meer groen en behoud oude bomen in Daalsepark
Veilig verkeer, ook voor en door maaltijdbezorgers
GroenLinks wil Urban Sports stimuleren en faciliteren
Merwedekanaalzone in ontwikkeling: fractie bereidt zich voor
CU: verzeker kinderen van gelijke onderwijskansen
Aanvragen bijzondere bijstand voor medische kosten makkelijker dankzij vragen GroenLinks
CU: breng gemeentelijke visie op religieus erfgoed in praktijk
Utrechtse ondernemers voortaan actief in strijd tegen eenzaamheid
Bestuursfunctie GroenLinks Utrecht - Iets voor jou?
Blog 'Woorden en daden: taal verbindt'
Verkeersonveilige kruising Uithof


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht