zaterdag 19 januari 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaColumn Floor: meer samen wonen
Gepubliceerd: 2019-01-04 12:20:55
Door: Groenlinks
Ik werd uitgenodigd door twee kleurrijke dames in hun 65+flat in Overvecht. Samen zetten ze zich in voor hun flat: planten in alle kleuren van de regenboog op de balkons, altijd tijd voor een praatje en een verzorgde gezamenlijke entree. De reden waarom ze me uitnodigden was minder rooskleurig. Door de jaren heen wonen er in het flatgebouw steeds minder 65+-ers en steeds meer mensen met psychische problemen. Vaak gaat dat goed vertellen ze, maar helaas zijn er ook regelmatig flatbewoners die voor overlast zorgen. Hun klachten vallen niet mee: ontlasting in de lift, verwarde mensen bij de bergingen in de kelder en een komen en gaan van bezoek midden in de nacht. Ze voelen zich niet meer veilig.

Ik hoor dit soort verhalen vaker en zou dan zo graag onmiddellijk verbetering mogelijk willen maken. Dat kan meestal niet, maar gelukkig lukte dat in dit geval wel. Ze vonden het fijn dat er serieus geluisterd werd naar hun verhaal en na een telefoontje met sociaal beheer van de woningbouwcorporatie werd er actie ondernomen om een paar concrete problemen aan te pakken. Het bredere probleem is daarmee natuurlijk niet opgelost. In Utrecht is er een groot tekort aan woningen, zeker ook voor ex-dak en thuislozen en mensen met psychische problemen. Nu blijven deze mensen vaak onnodig lang in instellingen zitten, omdat het niet lukt om een eigen woning te vinden. Daarmee wordt het herstel van hun zelfstandigheid belemmerd en het is ook erg duur. Ik wil me graag inzetten voor meer woningen en tegelijkertijd ook betere de leefbaarheid in de wijk.

Een prachtig voorbeeld van hoe goede leefbaarheid samengaat met veel woningen voor kwetsbare mensen is Place2BU in Leidsche Rijn. Daar wonen werkende jongeren, statushouders en uitstromers uit maatschappelijke opvang écht samen. Zie het als een woongroep voor ca. 500 kwetsbare en minder kwetsbare mensen. De bewoners zijn geselecteerd op hun motivatie om samen te willen leven en af en toe wat voor elkaar te willen doen. Uit onderzoek blijkt dat dit leidt tot meer woongenot van álle bewoners: met en zonder ‘rugzakje’. In het coalitieakkoord hebben we daarom afgesproken om meer van dit soort woonvormen te creëren in Utrecht. Dat is fantastisch, maar wat mij betreft zijn we er daarmee nog niet. De grootste uitdaging is hoe we het succes van place2BU kunnen vertalen naar de ruim 150 duizend woningen die we al hebben. Dat kan met bijvoorbeeld een betere spreiding van kwetsbare mensen over de stad en meer mooie initiatieven om ontmoeting te stimuleren, zoals de buurtkamers die Portaal creëert of bijvoorbeeld stichting Zooi die via schoonmaken zorgt voor meer inkomen en meer ontmoeting voor bewoners. Heb jij een mening over het verbeteren van de leefbaarheid van onze wijken? Kom dan vooral naar de expertbijeenkomst die ik daarover organiseer op 10 januari of mail mij via f.de.koning@raad.utrecht.nl

Categorie 
nieuws
Mensen 
Floor de Koning vrijdag, 4 januari, 2019

  meer 

Stuur dit bericht door!

Wethouder Van Ooijen “Beste jonge bestuurder”
Vragen tijdens het wachten op plannen voor Rijnenburg
Schone omgeving
Gekte op de Utrechtse huizenmarkt
Luchtfietsen met een metro
Geen vertrouwen meer
Vragen GroenLinks en D66 over rechtsbijstand mensen met laag inkomen
ChristenUnie Utrecht stelt vragen over afvalinzameling op zondag
Meer begeleiding naar werk voor mensen met ernstige psychische aandoening
Maand van de eenzaamheid: vrijwilligers in touw
Kampioenentour: helden van de stad!
Twee zijn beter dan één
Column Floor: meer samen wonen
Stralende gezichten: nieuwe aflevering kampioenentour
Lessen van de Uithoflijn
Vragen CU & VVD leiden tot extra fietsparkeerplekken
GroenLinks en PvdA roepen wethouder op actie werknemers Picnic te steunen
VVD en D66 willen meer én beter toegankelijke openbare toiletten in Utrecht
Mantelzorger krijgt structurele ondersteuning
ChristenUnie Utrecht pleit succesvol voor een Fietsenbank
ChristenUnie bevraagt prostutitie door jonge jongens
See You/CU 2022!  
GroenLinks: maak korting op praktische zaken met de U-pas mogelijk
“Vernietigend rekenkamerrapport over aansturing Uithoflijn”
Vacature bestuurslid ChristenUnie Utrecht
Van Johanna naar John
Van Uithof naar Utrecht Science Park, met voorzieningen
GroenLinks wil nu vergroening hotelplan Rotsoord
Armoede-aanpak krijgt een stevige verdieping
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Medaille voor Dress for Success
Snorfiets naar de rijbaan, maar wel zorgvuldig
Betaalbaar en gemengd wonen: inzet GroenLinks bij de woonvisie
Bijdrage Programmabegroting 2018 ChristenUnie Utrecht
Programmabegroting 2018
Centrale vuurwerkshow voor Utrecht
Schone energie voor iedereen: duurzaamheidsleningen voor bewonerscoöperaties
GroenLinks wil stadsbouwmeester die iconische projecten aanjaagt
Speech Programmabegroting 2018
Utrechtse VVD presenteert tegenbegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht