dinsdag 15 oktober 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaEven voorstellen: bestuurslid Harmen van Doorn
Gepubliceerd: 2019-07-04 11:01:21
Door: Christenunie
Harmen van doorn-nk.jpgNu het provinciaal bestuur goed en wel in de statenzetels zit, zijn er bestuursfuncties van het afdelingsbestuur van de ChristenUnie Utrecht te vervullen. In het najaar stemmen de leden over de samenstelling van het bestuur.
In de komende weken stellen we de kandidaats-bestuursleden aan je voor. Vandaag Harmen van Doorn, die kandidaat staat voor de functie Algemeen Bestuurslid

Harmen, kun je iets over jezelf vertellen?

Ik ben als boerenzoon opgegroeid op het platteland van Noord-Brabant: tussen de koeien. Dat is hard werken en tegelijk heel mooi, want je bent onderdeel van de natuur. In 2006 ben ik in Utrecht gaan wonen vanwege mijn master Sociologie. In de 4 jaar daarvoor woonde ik al op mezelf in Ede; hier deed ik de studie journalistiek. In Utrecht kwam ik meteen in contact met een leuke studente, die later ook mijn vrouw is geworden. Utrecht is een fijne stad en de beslissing om hier te blijven wonen was dus snel gemaakt. Met mijn gezin zijn we in het najaar naar De Meern verhuisd, waar we weer een heel ander deel van de gemeente Utrecht leren kennen. Opnieuw weer heel fijn wonen!

Wat betekent de ChristenUnie voor jou?

Ik ben ervan overtuigd dat de beste beslissingen gemaakt worden vanuit het perspectief van Gods koninkrijk. Daarom vind ik het van belang om vanuit de waarden van het christelijk geloof politiek te bedrijven. Het interessante daarin is dat het steeds zoeken is naar wat het ´beste´ is, omdat de waarden wel duidelijk zijn, maar het in elke context iets anders kan betekenen.

Harmen, tot slot: wat is je ambitie voor de ChristenUnie Utrecht?

De impact die we hebben als relatief kleine partij is groot. Zeker nu we onderdeel van het college zijn. De impact kunnen we vergroten door als beweging – samen met kerken en (christelijke) organisaties – te bouwen aan het Utrecht van de toekomst. Ik zie een slimme stad voor me met een (digitale) dienstverlening van hoog niveau. Een Utrecht waar jonge mensen tot bloei kunnen komen en het prettig wonen is voor iedereen.  meer 

Stuur dit bericht door!

Opvanglocaties asielzoekers
Nieuwe Utrechtse Nederlanders
GroenLinks wil eindelijk aanpak verloederde tunnels
Vragen GroenLinks over ervaren overlast door binnenstadsbewoners
Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht
Begroting 2020
Maandthema: Asiel & Integratie
Inzet GroenLinks cultuurnota: cultuur voor iedereen en aandacht voor duurzaamheid
Laat omwonenden profiteren van opbrengst zon- en windenergie
Agenda ALV 7 oktober 2019
GroenLinks onaangenaam verrast door verkoop sociale huurwoningen in West
Fiets-Rik vs Auto-David
De favoriete fietsroute van Rik van der Graaf
Gedeputeerde: “Ik verzin de meest creatieve ideeën op de fiets”
Verlaag snelheid Ring Utrecht naar 80 km/u
De favoriete fietsroute van Pim Steenbergen
Voorstel voor de Programmabegroting 2020
Onzekere tijden, toch een gat in de linker hand
GroenLinks wil meer begeleiding bij eten voor mensen met dementie
Huis van Mien wordt gemeentelijk monument
Minder ongelukken met snorfietsen door verplaatsing naar de rijbaan
Het Nieuwe Zandpad: een veilige werkplek voor sekswerkers en aandacht voor de buurt
Maandthema: fiets
Opgeladen!
U-polis en bijzondere bijstand: meer passend verzekerd dankzij GroenLinks
Meer plek voor kwetsbare doelgroepen
Werk aan de winkel in Overvecht
Sociale huur als eis in toekomstvisie Wolvenplein
Voortaan ook vuurwerkvrije parken met oud en nieuw
Stop verkoop sociale huurwoningen in wijken met weinig sociale huur
Thuisbezorgen paspoort wordt snel mogelijk
Jan van Zanen voorgedragen voor tweede termijn als burgemeester van Utrecht
Zuur en zoet: het slotdebat over de voorjaarsnota
Woonproject van bewoners kan ook financiële steun krijgen
Tijd voor meer diversiteit bij straatnamen
Pak discriminatie bij stage MBO-studenten aan
Speech slotdebat Voorjaarsnota 2019
Schuldenbegroting
Even voorstellen: bestuurslid Joël van Eerde
Groene ommetjes en initiatieven in Utrecht


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht