donderdag 22 augustus 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaGroene ommetjes en initiatieven in Utrecht
Gepubliceerd: 2019-07-04 11:01:38
Door: Christenunie
Insecten.jpgVorige week kwam het Meerjaren Groenprogramma 2019 – 2022 naar buiten. Het programma waar de gemeente in aangeeft dat ze gaat investeren in groene en blauwe verbindingen in de stad. De verbindingen zorgen voor aansluiting tussen parken en groene gebieden rond de stad en tussen de verschillende wijken. Volgens wethouder van Hooijdonk moet iedereen een groen ommetje kunnen maken in de buurt. Laat het nou juni de maand zijn met het maandthema groen waarin we als ChristenUnie extra aandacht willen vragen voor Groen. Tijd dus voor een korte reflectie op deze maand.

Het begon met een bezoek van twee ambtenaren die werken aan het opstellen en de uitvoering van het groenstructuurplan. Zij zijn dagelijks bezig ervoor te zorgen dat wat we met elkaar hebben afgesproken ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Zij vertelden dat groen op zoveel manieren bijdraagt aan de gezondheid en de leefbaarheid van de stad enons enorm helpt om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Zo lieten ze ons een kaart zien waarop een stresstest te zien was voor droogte, wateroverlast en mogelijke hittestress. Deze kaart wordt gebruikt om bij nieuwe ontwikkelingen goed met deze aspecten rekening te kunnen houden. 
Ze vertelden ons ook hoe er wordt omgegaan met initiatieven van bewoners. Als een initiatief past binnen de groenstructuurplannen wordt het uitgevoerd. Vanuit het eerdere thema rust en bezinning hebben we ook gesproken over een geluidskaart waarbij er ruimte is om stilteplekken in de stad aan te geven. Aan deze kaart wordt gewerkt! 

Verder hebben we deze maand in verschillende polls stil gestaan bij groen in de stad. De polls zijn hier terug te vinden: poll 1poll 2poll 3poll 4 en poll 5. En er werd massaal gestemd! 95% geeft aan dat het mogelijk is om dichtbij huis een ommetje te maken door het groen, dit terwijl 63% Utrecht toch nog geen groene stad vindt. Dit betekent natuurlijk ook dat er nog wel werk aan de winkel is! De grootste groenfrustratie is zwerfafval in de parken en bermen. Hier werken we gelukkig hard aan. Éen derde vindt dat er meer bruikbaar groen moet komen (denk aan meer bankjes en voorzieningen in het groen). Leuk ook om te zien dat mensen hun favoriete groen plekje deelden onder de polls. 

Ommetjes

Alle input uit de stad, de ambtelijke organisatie en online input hebbenwe gebruikt in onze inbreng in het commissiedebat voor de Voorjaarsnota. Twee van de onderwerpen die langskwamen waren uiteraad groen en openbare ruimte, en hierbij konden we de opgehaalde informatie goed inzetten. Zo vroegen we aandacht voor groene rondjes in de wijken. Zodat iedereen inderdaad de mogelijkheid heeft om een rondje te wandelen door het groen. En met iedereen bedoelen we ook echt iedereen, dus ook ouderen of mensen die slecht te been zijn. De wethouder heeft toegezegd bij het ontwerpen van de groene ommetjes extra rekening te houden met mensen die slecht ter been zijn en bij voorzieningen zoals verzorgingshuizen in de buurt. Het maatwerk waartoe de ChristenUnie opriep gaat er op deze manier dus ook komen. 

Verder hebben we opnieuw opgeroepen werk te maken van de mogelijkheden om aan afvalscheiding te doen in de parken. Nu zien we nog vaak dat aan het einde van een zomerdag de parken in Utrecht vol afval liggen. Extra prullenbakken waarin afval gescheiden kan worden kan hier een oplossing in bieden. De wethouder heeft toegezegd zo snel mogelijk te willen opschalen nadat de resultaten van een pilot in het Julianapark bekend zijn.

Initiatieven vanuit de stad

Het laatste en voor ons belangrijkste punt: we willen dat de gemeente meer initiatieven vanuit de stad stimuleert en op de goede manier opvolgt. We vroegen de wethouder daarom wat er gebeurt met meldingen in Slim Melden over locaties die groener kunnen of locaties die geschikt zijn om bomen toe te voegen. De wethouder heeft toegezegd hier meer aandacht aan te willen geven en de Slim Melden-app verder te willen uitbreiden. Ook heeft hij een campagne toegezegd waardoor inwoners van Utrecht beter worden geïnformeerd over de mogelijkheden om zelf groen in je wijk te creëren. 

Al met al een mooie afsluiting van een mooi maandthema!   meer 

Stuur dit bericht door!

Meer plek voor kwetsbare doelgroepen
Werk aan de winkel in Overvecht
Sociale huur als eis in toekomstvisie Wolvenplein
Voortaan ook vuurwerkvrije parken met oud en nieuw
Stop verkoop sociale huurwoningen in wijken met weinig sociale huur
Thuisbezorgen paspoort wordt snel mogelijk
Jan van Zanen voorgedragen voor tweede termijn als burgemeester van Utrecht
Zuur en zoet: het slotdebat over de voorjaarsnota
Woonproject van bewoners kan ook financiële steun krijgen
Tijd voor meer diversiteit bij straatnamen
Pak discriminatie bij stage MBO-studenten aan
Speech slotdebat Voorjaarsnota 2019
Schuldenbegroting
Even voorstellen: bestuurslid Joël van Eerde
Groene ommetjes en initiatieven in Utrecht
Even voorstellen: bestuurslid Harmen van Doorn
GroenLinks en Student & Starter willen promotiecampagne hospita’s
GroenLinks: Ambitie Utrecht circulair 2050 vraagt om actieplan
Mondelinge vragen: MaaS-proefproject Leidsche Rijn
30 jaar kinderrechtenverdrag reden tot feest!
Column: Utrecht verdient haar eigen Oranje leeuwinnen
Medaille voor vrijwilliger brandweer
Even voorstellen: bestuurslid Suzanne Verbree
Bijdrage ChristenUnie Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019
Speech algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019
VVD wil proef met “Zweedse drempel”
Het Nieuwe Zandpad: tussen morele worsteling en praktische verbetering
Actieplan geluid: extra aandacht voor kwetsbare groepen
Kijken in een onbekend huishouden
Blog 'Groen, tenzij'
Vragen over verdwenen vluchtelingenkinderen
Ambitieus actieplan helpt Utrechters uit schulden
Schietincidenten Lombok en Zuilen: een complete en gerichte aanpak veiligheid nodig
Jacobidebat met Carla Dik - Designerbaby's
Designerbaby's: het einde van de onvolmaaktheid?
Uitgaven fractiekosten 2018 gepubliceerd
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Houd gemeentelijke daken beschikbaar voor buurtprojecten met zonnepanelen
Vertraging bij het Utrechtse waterstoftankstation
Laat studenten, starters en tweeverdieners niet de dupe zijn!


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht