dinsdag 18 februari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaGroene ommetjes en initiatieven in Utrecht
Gepubliceerd: 2019-07-04 11:01:38
Door: Christenunie
Insecten.jpgVorige week kwam het Meerjaren Groenprogramma 2019 – 2022 naar buiten. Het programma waar de gemeente in aangeeft dat ze gaat investeren in groene en blauwe verbindingen in de stad. De verbindingen zorgen voor aansluiting tussen parken en groene gebieden rond de stad en tussen de verschillende wijken. Volgens wethouder van Hooijdonk moet iedereen een groen ommetje kunnen maken in de buurt. Laat het nou juni de maand zijn met het maandthema groen waarin we als ChristenUnie extra aandacht willen vragen voor Groen. Tijd dus voor een korte reflectie op deze maand.

Het begon met een bezoek van twee ambtenaren die werken aan het opstellen en de uitvoering van het groenstructuurplan. Zij zijn dagelijks bezig ervoor te zorgen dat wat we met elkaar hebben afgesproken ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Zij vertelden dat groen op zoveel manieren bijdraagt aan de gezondheid en de leefbaarheid van de stad enons enorm helpt om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Zo lieten ze ons een kaart zien waarop een stresstest te zien was voor droogte, wateroverlast en mogelijke hittestress. Deze kaart wordt gebruikt om bij nieuwe ontwikkelingen goed met deze aspecten rekening te kunnen houden. 
Ze vertelden ons ook hoe er wordt omgegaan met initiatieven van bewoners. Als een initiatief past binnen de groenstructuurplannen wordt het uitgevoerd. Vanuit het eerdere thema rust en bezinning hebben we ook gesproken over een geluidskaart waarbij er ruimte is om stilteplekken in de stad aan te geven. Aan deze kaart wordt gewerkt! 

Verder hebben we deze maand in verschillende polls stil gestaan bij groen in de stad. De polls zijn hier terug te vinden: poll 1poll 2poll 3poll 4 en poll 5. En er werd massaal gestemd! 95% geeft aan dat het mogelijk is om dichtbij huis een ommetje te maken door het groen, dit terwijl 63% Utrecht toch nog geen groene stad vindt. Dit betekent natuurlijk ook dat er nog wel werk aan de winkel is! De grootste groenfrustratie is zwerfafval in de parken en bermen. Hier werken we gelukkig hard aan. Éen derde vindt dat er meer bruikbaar groen moet komen (denk aan meer bankjes en voorzieningen in het groen). Leuk ook om te zien dat mensen hun favoriete groen plekje deelden onder de polls. 

Ommetjes

Alle input uit de stad, de ambtelijke organisatie en online input hebbenwe gebruikt in onze inbreng in het commissiedebat voor de Voorjaarsnota. Twee van de onderwerpen die langskwamen waren uiteraad groen en openbare ruimte, en hierbij konden we de opgehaalde informatie goed inzetten. Zo vroegen we aandacht voor groene rondjes in de wijken. Zodat iedereen inderdaad de mogelijkheid heeft om een rondje te wandelen door het groen. En met iedereen bedoelen we ook echt iedereen, dus ook ouderen of mensen die slecht te been zijn. De wethouder heeft toegezegd bij het ontwerpen van de groene ommetjes extra rekening te houden met mensen die slecht ter been zijn en bij voorzieningen zoals verzorgingshuizen in de buurt. Het maatwerk waartoe de ChristenUnie opriep gaat er op deze manier dus ook komen. 

Verder hebben we opnieuw opgeroepen werk te maken van de mogelijkheden om aan afvalscheiding te doen in de parken. Nu zien we nog vaak dat aan het einde van een zomerdag de parken in Utrecht vol afval liggen. Extra prullenbakken waarin afval gescheiden kan worden kan hier een oplossing in bieden. De wethouder heeft toegezegd zo snel mogelijk te willen opschalen nadat de resultaten van een pilot in het Julianapark bekend zijn.

Initiatieven vanuit de stad

Het laatste en voor ons belangrijkste punt: we willen dat de gemeente meer initiatieven vanuit de stad stimuleert en op de goede manier opvolgt. We vroegen de wethouder daarom wat er gebeurt met meldingen in Slim Melden over locaties die groener kunnen of locaties die geschikt zijn om bomen toe te voegen. De wethouder heeft toegezegd hier meer aandacht aan te willen geven en de Slim Melden-app verder te willen uitbreiden. Ook heeft hij een campagne toegezegd waardoor inwoners van Utrecht beter worden geïnformeerd over de mogelijkheden om zelf groen in je wijk te creëren. 

Al met al een mooie afsluiting van een mooi maandthema!   meer 

Stuur dit bericht door!

Bouw binnen de stad en behoud ruimte voor groen en grootschalig opwekken duurzame energie
Eerlijke kansen in nieuwe Utrechtse Onderwijsagenda
Investeren in de banen van de toekomst, maar ook in de banen van nu.
Column Floor: Inspiratie uit Berlijn – pioniers in beschermen recht op wonen
Initiatiefvoorstel Utrechtse VVD: duizenden woningen in Rijnenburg
Opiniestuk: ontzie de armsten bij heffing lokale belastingen
Meerderheid Utrechtse raad pleit voor woonplicht nieuwbouw
Column Rachel: geluid – de onzichtbare killer
Marcel Vonk volgt Janneke van der Heijden op in de Utrechtse gemeenteraad
Unieke kans voor historische Maliebaan met meer ruimte voor fietsers en voetgangers
Bescherm positie huurders bij nieuwe regels voor tijdelijk verblijf
Huiskamergesprek 'Klimaat|religie'
Stagiair gezocht!
Actie tegen menstruatie-armoede
2000 Utrechters in de bijstand krijgen extra hulp richting werk
Bijna half miljard voor openbaar vervoer en wonen in de regio
De gemeente wil meer verschillende Utrechters laten meedoen en meepraten over beleid
Utrecht gaat biodiversiteit verbeteren
ID-kaart is een basisbehoefte en moet daarom gratis zijn voor minima
Maak regels voor aanvragen en goedkeuren geld voor initiatieven makkelijker
Speech debat programmabegroting 2020
De Betere Begroting 2020 - 2023
Een nieuw startschot voor atletiekbaan Amaliapark
Zoek oplossing voor vrouwen met te weinig geld voor tampons of maandverband
Pamflet wonen: minder markt en meer volkshuisvesting
Fiets-Rik vs Auto-David
Maandthema: Asiel & Integratie
Nieuwe Utrechtse Nederlanders
Begroting 2020
Opvanglocaties asielzoekers
Meer aandacht voor culturele verschillen bij zorg
VVD vraagt aandacht om Utrechtse afvalberg met een Zwartboek Afval
GroenLinks wil eindelijk aanpak verloederde tunnels
Vragen GroenLinks over ervaren overlast door binnenstadsbewoners
Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht
Inzet GroenLinks cultuurnota: cultuur voor iedereen en aandacht voor duurzaamheid
Laat omwonenden profiteren van opbrengst zon- en windenergie
Agenda ALV 7 oktober 2019
GroenLinks onaangenaam verrast door verkoop sociale huurwoningen in West
De favoriete fietsroute van Rik van der Graaf


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht