dinsdag 15 oktober 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaMeer plek voor kwetsbare doelgroepen
Gepubliceerd: 2019-07-19 16:14:45
Door: Christenunie
Balkonnetjes.jpgGoed nieuws voor de groep jongeren én de dak-en thuislozen in Utrecht: in een huisvestingsplan maakte ChristenUnie-wethouder Maarten van Ooijen (Maatschappelijke Opvang) bekend dat er 110 extra plekken gerealiseerd worden binnen het aanbod reguliere huurwoningen. Samen met wethouder Kees Diepeveen (Wonen) heeft hij afspraken gemaakt met Utrechtse corporaties en zorginstellingen.

In Utrecht is grote woningschaarste en dit leidt tot een toename van dakloosheid. Omdat de doorstroom naar reguliere woningen stagneert, zijn er ook geen nieuwe plekken beschikbaar bij de nachtopvang of plekken voor tijdelijk verblijf. Dit raakt de hele doelgroep. Woordvoerder Willem Lammerink van opvangorganisatie De Tussenvoorziening zegt in De Volkskrant: ‘Als ik collega’s spreek over maatschappelijke opvang in andere gemeenten, zijn die jaloers als zij horen wat wij in Utrecht voor elkaar krijgen.’

 

Met de 110 extra woningen komen er jaarlijks 385 woningen beschikbaar voor uitstroom uit de maatschappelijke opvang, beschermd wonen en de vrouwenopvang. De gemeente let er daarbij op dat de extra woningen juist ook beschikbaar komen in wijken waar in het verleden nog relatief weinig woningen aan deze doelgroep zijn toegewezen. 

Fractievoorzitter Rachel Streefland: ‘Het is goed om te zien dat Utrecht dit met de ChristenUnie in het college voor elkaar krijgt. Al jaren vraagt onze fractie om meer beschikbare woonruimte in minder kwetsbare wijken. Dit is een prachtige start voor een doelgroep die weer wil werken aan de toekomst.’   meer 

Stuur dit bericht door!

Opvanglocaties asielzoekers
Nieuwe Utrechtse Nederlanders
GroenLinks wil eindelijk aanpak verloederde tunnels
Vragen GroenLinks over ervaren overlast door binnenstadsbewoners
Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht
Begroting 2020
Maandthema: Asiel & Integratie
Inzet GroenLinks cultuurnota: cultuur voor iedereen en aandacht voor duurzaamheid
Laat omwonenden profiteren van opbrengst zon- en windenergie
Agenda ALV 7 oktober 2019
GroenLinks onaangenaam verrast door verkoop sociale huurwoningen in West
Fiets-Rik vs Auto-David
De favoriete fietsroute van Rik van der Graaf
Gedeputeerde: “Ik verzin de meest creatieve ideeën op de fiets”
Verlaag snelheid Ring Utrecht naar 80 km/u
De favoriete fietsroute van Pim Steenbergen
Voorstel voor de Programmabegroting 2020
Onzekere tijden, toch een gat in de linker hand
GroenLinks wil meer begeleiding bij eten voor mensen met dementie
Huis van Mien wordt gemeentelijk monument
Minder ongelukken met snorfietsen door verplaatsing naar de rijbaan
Het Nieuwe Zandpad: een veilige werkplek voor sekswerkers en aandacht voor de buurt
Maandthema: fiets
Opgeladen!
U-polis en bijzondere bijstand: meer passend verzekerd dankzij GroenLinks
Meer plek voor kwetsbare doelgroepen
Werk aan de winkel in Overvecht
Sociale huur als eis in toekomstvisie Wolvenplein
Voortaan ook vuurwerkvrije parken met oud en nieuw
Stop verkoop sociale huurwoningen in wijken met weinig sociale huur
Thuisbezorgen paspoort wordt snel mogelijk
Jan van Zanen voorgedragen voor tweede termijn als burgemeester van Utrecht
Zuur en zoet: het slotdebat over de voorjaarsnota
Woonproject van bewoners kan ook financiële steun krijgen
Tijd voor meer diversiteit bij straatnamen
Pak discriminatie bij stage MBO-studenten aan
Speech slotdebat Voorjaarsnota 2019
Schuldenbegroting
Even voorstellen: bestuurslid Joël van Eerde
Groene ommetjes en initiatieven in Utrecht


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht