dinsdag 15 oktober 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaPak discriminatie bij stage MBO-studenten aan
Gepubliceerd: 2019-07-11 19:40:49
Door: Groenlinks
Melody Deldjou Fard: “Alle Utrechtse jongeren verdienen het om aan hun toekomstdromen te kunnen werken. Fijn om te zien dat dit een breed gedragen wens is van de Utrechtse raad. Wat ons betreft gaan we zo snel mogelijk meer jongeren aan een mooie stageplek helpen.” Mbo-leerlingen van niet-westerse komaf hebben veel moeite met het vinden van een stage. Uit een recent rapport blijkt dat minder dan de helft van de studenten van niet-westerse komaf in één keer een geschikte stageplaats vindt. Ter vergelijking: 70 procent van de autochtone studenten lukt dat wel.

“De afgelopen jaren is al meerdere malen vanuit de Utrechtse raad gevraagd om stagediscriminatie aan te pakken, maar het ontbreekt vooralsnog aan een concreet plan. Omdat er allemaal losse acties zijn, is het moeilijk te zeggen welke echt effect hebben. Discriminatie is een complex en hardnekkig probleem en verdient een gerichte aanpak.” Aldus Melody Deldjou Fard. Na de zomer bespreekt de raad een overkoepelend ambitieplan voor het MBO. De plannen om discriminatie aan te pakken gaan hier nu een onderdeel van worden.

Categorie 
nieuws
Mensen 
Melody Deldjou Fard donderdag, 11 juli, 2019

  meer 

Stuur dit bericht door!

Opvanglocaties asielzoekers
Nieuwe Utrechtse Nederlanders
GroenLinks wil eindelijk aanpak verloederde tunnels
Vragen GroenLinks over ervaren overlast door binnenstadsbewoners
Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht
Begroting 2020
Maandthema: Asiel & Integratie
Inzet GroenLinks cultuurnota: cultuur voor iedereen en aandacht voor duurzaamheid
Laat omwonenden profiteren van opbrengst zon- en windenergie
Agenda ALV 7 oktober 2019
GroenLinks onaangenaam verrast door verkoop sociale huurwoningen in West
Fiets-Rik vs Auto-David
De favoriete fietsroute van Rik van der Graaf
Gedeputeerde: “Ik verzin de meest creatieve ideeën op de fiets”
Verlaag snelheid Ring Utrecht naar 80 km/u
De favoriete fietsroute van Pim Steenbergen
Voorstel voor de Programmabegroting 2020
Onzekere tijden, toch een gat in de linker hand
GroenLinks wil meer begeleiding bij eten voor mensen met dementie
Huis van Mien wordt gemeentelijk monument
Minder ongelukken met snorfietsen door verplaatsing naar de rijbaan
Het Nieuwe Zandpad: een veilige werkplek voor sekswerkers en aandacht voor de buurt
Maandthema: fiets
Opgeladen!
U-polis en bijzondere bijstand: meer passend verzekerd dankzij GroenLinks
Meer plek voor kwetsbare doelgroepen
Werk aan de winkel in Overvecht
Sociale huur als eis in toekomstvisie Wolvenplein
Voortaan ook vuurwerkvrije parken met oud en nieuw
Stop verkoop sociale huurwoningen in wijken met weinig sociale huur
Thuisbezorgen paspoort wordt snel mogelijk
Jan van Zanen voorgedragen voor tweede termijn als burgemeester van Utrecht
Zuur en zoet: het slotdebat over de voorjaarsnota
Woonproject van bewoners kan ook financiële steun krijgen
Tijd voor meer diversiteit bij straatnamen
Pak discriminatie bij stage MBO-studenten aan
Speech slotdebat Voorjaarsnota 2019
Schuldenbegroting
Even voorstellen: bestuurslid Joël van Eerde
Groene ommetjes en initiatieven in Utrecht


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht