dinsdag 15 oktober 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaWerk aan de winkel in Overvecht
Gepubliceerd: 2019-07-19 00:23:01
Door: Groenlinks
GroenLinks is trots dat de ambities uit het coalitieakkoord vorm krijgen en ziet in het document een goed vervolg op de aanpak Versnelling Overvecht. Het plan van PvdA en GroenLinks om speciaal aandacht te vragen voor het verhogen van de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie in de wijk kon op instemming rekenen. 

“Het hebben van een baan is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Het is een goede stap vooruit als stadsbrede initiatieven, zoals de Werkbeweging en het Fonds Mismatch Arbeidsmarkt, zich meer verbinden aan Overvecht”, aldus raadslid Fred Dekkers. 

Verder krijgen bewoners, bewonersinitiatieven en sociale ondernemingen die zich inzetten voor Overvecht budget en steun in de rug bij participatie, dankzij een motie van D66 en GroenLinks. De komende jaren investeert de gemeente 11 miljoen euro extra in de wijk, naast bestaand beleid zoals buurtteams, jongerenwerk en sociale makelaars. Ook sluit de gemeente coalities om ook andere partijen aan te zetten tot extra investeringen. 

Categorie 
nieuws
Mensen 
Fred Dekkers vrijdag, 19 juli, 2019

  meer 

Stuur dit bericht door!

Opvanglocaties asielzoekers
Nieuwe Utrechtse Nederlanders
GroenLinks wil eindelijk aanpak verloederde tunnels
Vragen GroenLinks over ervaren overlast door binnenstadsbewoners
Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht
Begroting 2020
Maandthema: Asiel & Integratie
Inzet GroenLinks cultuurnota: cultuur voor iedereen en aandacht voor duurzaamheid
Laat omwonenden profiteren van opbrengst zon- en windenergie
Agenda ALV 7 oktober 2019
GroenLinks onaangenaam verrast door verkoop sociale huurwoningen in West
Fiets-Rik vs Auto-David
De favoriete fietsroute van Rik van der Graaf
Gedeputeerde: “Ik verzin de meest creatieve ideeën op de fiets”
Verlaag snelheid Ring Utrecht naar 80 km/u
De favoriete fietsroute van Pim Steenbergen
Voorstel voor de Programmabegroting 2020
Onzekere tijden, toch een gat in de linker hand
GroenLinks wil meer begeleiding bij eten voor mensen met dementie
Huis van Mien wordt gemeentelijk monument
Minder ongelukken met snorfietsen door verplaatsing naar de rijbaan
Het Nieuwe Zandpad: een veilige werkplek voor sekswerkers en aandacht voor de buurt
Maandthema: fiets
Opgeladen!
U-polis en bijzondere bijstand: meer passend verzekerd dankzij GroenLinks
Meer plek voor kwetsbare doelgroepen
Werk aan de winkel in Overvecht
Sociale huur als eis in toekomstvisie Wolvenplein
Voortaan ook vuurwerkvrije parken met oud en nieuw
Stop verkoop sociale huurwoningen in wijken met weinig sociale huur
Thuisbezorgen paspoort wordt snel mogelijk
Jan van Zanen voorgedragen voor tweede termijn als burgemeester van Utrecht
Zuur en zoet: het slotdebat over de voorjaarsnota
Woonproject van bewoners kan ook financiële steun krijgen
Tijd voor meer diversiteit bij straatnamen
Pak discriminatie bij stage MBO-studenten aan
Speech slotdebat Voorjaarsnota 2019
Schuldenbegroting
Even voorstellen: bestuurslid Joël van Eerde
Groene ommetjes en initiatieven in Utrecht


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht