vrijdag 20 september 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaActieplan geluid: extra aandacht voor kwetsbare groepen
Gepubliceerd: 2019-06-12 16:45:48
Door: Groenlinks
Heijne: “Utrecht wil een gezonde stad zijn. Geluidsoverlast is de op één na de belangrijkste milieuoorzaak voor gezondheidsklachten. Sommige mensen kunnen hier slecht door slapen of krijgen er een hoge bloeddruk van. GroenLinks is daarom erg blij met het ambitieuze actieplan geluid, maar vindt het ook belangrijk dat er extra rekening gehouden wordt met kwetsbare groepen.”  

Dankzij eerdere vragen van GroenLinks wordt geluid nu toegevoegd aan de volksgezondheidsmonitor, die meet hoe het gaat met de gezondheid van Utrechters. Heijne wil dat de gemeente daarbij specifiek gaat onderzoeken wat de gezondheidseffecten van geluid zijn op ouderen en jonge kinderen, mensen met gezondheidsproblemen (fysiek en psychisch) en sociaal- economisch kwetsbare groepen. Deze gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden om te bepalen welke extra maatregelen, zoals stil asfalt of gevelisolatie, nodig zijn.  

Hoogbouw  

Utrechtse bewoners in hoogbouw ervaren flink meer geluidsoverlast dan in laagbouw (33% en 24%). In Overvecht is er een fors verschil tussen het officieel berekende geluid en de ervaren overlast door bewoners. Dit komt waarschijnlijk doordat er standaard gemeten wordt met 4 meter en de hogere gebouwen in Overvecht minder afgeschermd zijn tegen geluid. Heijne: “Het mag niet zo zijn dat sociaal-economische omstandigheden, zoals wonen in een hoge flat, bepalen hoeveel geluidsoverlast iemand ervaart. Daarom moeten we hier nu al actie op ondernemen.” 

Categorie 
nieuws
Mensen 
Rachel Heijne woensdag, 12 juni, 2019

  meer 

Stuur dit bericht door!

Inzet GroenLinks cultuurnota: cultuur voor iedereen en aandacht voor duurzaamheid
Onzekere tijden, toch een gat in de linker hand
GroenLinks wil meer begeleiding bij eten voor mensen met dementie
Huis van Mien wordt gemeentelijk monument
Minder ongelukken met snorfietsen door verplaatsing naar de rijbaan
Het Nieuwe Zandpad: een veilige werkplek voor sekswerkers en aandacht voor de buurt
Maandthema: fiets
Opgeladen!
U-polis en bijzondere bijstand: meer passend verzekerd dankzij GroenLinks
Meer plek voor kwetsbare doelgroepen
Werk aan de winkel in Overvecht
Sociale huur als eis in toekomstvisie Wolvenplein
Voortaan ook vuurwerkvrije parken met oud en nieuw
Stop verkoop sociale huurwoningen in wijken met weinig sociale huur
Thuisbezorgen paspoort wordt snel mogelijk
Jan van Zanen voorgedragen voor tweede termijn als burgemeester van Utrecht
Zuur en zoet: het slotdebat over de voorjaarsnota
Woonproject van bewoners kan ook financiële steun krijgen
Tijd voor meer diversiteit bij straatnamen
Pak discriminatie bij stage MBO-studenten aan
Speech slotdebat Voorjaarsnota 2019
Schuldenbegroting
Even voorstellen: bestuurslid Joël van Eerde
Groene ommetjes en initiatieven in Utrecht
Even voorstellen: bestuurslid Harmen van Doorn
GroenLinks en Student & Starter willen promotiecampagne hospita’s
GroenLinks: Ambitie Utrecht circulair 2050 vraagt om actieplan
Mondelinge vragen: MaaS-proefproject Leidsche Rijn
30 jaar kinderrechtenverdrag reden tot feest!
Column: Utrecht verdient haar eigen Oranje leeuwinnen
Medaille voor vrijwilliger brandweer
Even voorstellen: bestuurslid Suzanne Verbree
Bijdrage ChristenUnie Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019
Speech algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019
VVD wil proef met “Zweedse drempel”
Het Nieuwe Zandpad: tussen morele worsteling en praktische verbetering
Actieplan geluid: extra aandacht voor kwetsbare groepen
Kijken in een onbekend huishouden
Blog 'Groen, tenzij'
Vragen over verdwenen vluchtelingenkinderen


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht