zondag 21 juli 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaEven voorstellen: bestuurslid Suzanne Verbree
Gepubliceerd: 2019-06-24 07:29:55
Door: Christenunie
Suzanne VerbreeNu het provinciaal bestuur goed en wel in de statenzetels zit, zijn er bestuursfuncties van het afdelingsbestuur van de ChristenUnie Utrecht te vervullen. In het najaar stemmen de leden over de samenstelling van het bestuur.
In de komende weken stellen we de kandidaats-bestuursleden aan je voor. Vandaag Suzanne Verbree, die kandidaat staat voor de functie politiek secretaris en penningmeester.

Suzanne, kun je kort iets over jezelf vertellen?

Ik ben Suzanne, ik woon sinds de zomer van 2015 in Utrecht en heb hiervoor 25 jaar in Rotterdam gewoond. Ik ben getrouwd met Wouter en we wonen samen in het Antoniuskwartier in Overvecht. Ik werk als beleidsmedewerker bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In mijn vrije tijd spreek ik vooral graag af met vrienden en familie, streef ik ernaar om twee keer per week baantjes te trekken en lees ik graag omdat ik tegenwoordig met de trein i.p.v. de auto reis!

Wat betekent de ChristenUnie voor jou?

De missie van de ChristenUnie, het streven naar een samenleving die meer en meer functioneert naar Gods wil, spreekt mij heel erg aan. Ik geloof dat zo krachtig mogelijke vertegenwoordiging op elk politiek niveau, kan bijdragen aan de komst van Gods koninkrijk op aarde.

Suzanne, tot slot: Wat is je ambitie voor de ChristenUnie Utrecht? 

Dat we onze leden meenemen in wat er speelt in Utrecht, dat we ze op de hoogte brengen waar gebed voor nodig is en samen met hen visie vormen op (nieuwe) thema’s.  meer 

Stuur dit bericht door!

Meer plek voor kwetsbare doelgroepen
Werk aan de winkel in Overvecht
Sociale huur als eis in toekomstvisie Wolvenplein
Voortaan ook vuurwerkvrije parken met oud en nieuw
Stop verkoop sociale huurwoningen in wijken met weinig sociale huur
Thuisbezorgen paspoort wordt snel mogelijk
Jan van Zanen voorgedragen voor tweede termijn als burgemeester van Utrecht
Zuur en zoet: het slotdebat over de voorjaarsnota
Woonproject van bewoners kan ook financiële steun krijgen
Tijd voor meer diversiteit bij straatnamen
Pak discriminatie bij stage MBO-studenten aan
Speech slotdebat Voorjaarsnota 2019
Schuldenbegroting
Even voorstellen: bestuurslid Joël van Eerde
Groene ommetjes en initiatieven in Utrecht
Even voorstellen: bestuurslid Harmen van Doorn
GroenLinks en Student & Starter willen promotiecampagne hospita’s
GroenLinks: Ambitie Utrecht circulair 2050 vraagt om actieplan
Mondelinge vragen: MaaS-proefproject Leidsche Rijn
30 jaar kinderrechtenverdrag reden tot feest!
Column: Utrecht verdient haar eigen Oranje leeuwinnen
Medaille voor vrijwilliger brandweer
Even voorstellen: bestuurslid Suzanne Verbree
Bijdrage ChristenUnie Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019
Speech algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019
VVD wil proef met “Zweedse drempel”
Het Nieuwe Zandpad: tussen morele worsteling en praktische verbetering
Actieplan geluid: extra aandacht voor kwetsbare groepen
Kijken in een onbekend huishouden
Blog 'Groen, tenzij'
Vragen over verdwenen vluchtelingenkinderen
Ambitieus actieplan helpt Utrechters uit schulden
Schietincidenten Lombok en Zuilen: een complete en gerichte aanpak veiligheid nodig
Jacobidebat met Carla Dik - Designerbaby's
Designerbaby's: het einde van de onvolmaaktheid?
Uitgaven fractiekosten 2018 gepubliceerd
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Houd gemeentelijke daken beschikbaar voor buurtprojecten met zonnepanelen
Vertraging bij het Utrechtse waterstoftankstation
Laat studenten, starters en tweeverdieners niet de dupe zijn!


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht