dinsdag 12 november 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaEven voorstellen: bestuurslid Suzanne Verbree
Gepubliceerd: 2019-06-24 07:29:55
Door: Christenunie
Suzanne VerbreeNu het provinciaal bestuur goed en wel in de statenzetels zit, zijn er bestuursfuncties van het afdelingsbestuur van de ChristenUnie Utrecht te vervullen. In het najaar stemmen de leden over de samenstelling van het bestuur.
In de komende weken stellen we de kandidaats-bestuursleden aan je voor. Vandaag Suzanne Verbree, die kandidaat staat voor de functie politiek secretaris en penningmeester.

Suzanne, kun je kort iets over jezelf vertellen?

Ik ben Suzanne, ik woon sinds de zomer van 2015 in Utrecht en heb hiervoor 25 jaar in Rotterdam gewoond. Ik ben getrouwd met Wouter en we wonen samen in het Antoniuskwartier in Overvecht. Ik werk als beleidsmedewerker bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In mijn vrije tijd spreek ik vooral graag af met vrienden en familie, streef ik ernaar om twee keer per week baantjes te trekken en lees ik graag omdat ik tegenwoordig met de trein i.p.v. de auto reis!

Wat betekent de ChristenUnie voor jou?

De missie van de ChristenUnie, het streven naar een samenleving die meer en meer functioneert naar Gods wil, spreekt mij heel erg aan. Ik geloof dat zo krachtig mogelijke vertegenwoordiging op elk politiek niveau, kan bijdragen aan de komst van Gods koninkrijk op aarde.

Suzanne, tot slot: Wat is je ambitie voor de ChristenUnie Utrecht? 

Dat we onze leden meenemen in wat er speelt in Utrecht, dat we ze op de hoogte brengen waar gebed voor nodig is en samen met hen visie vormen op (nieuwe) thema’s.  meer 

Stuur dit bericht door!

Een nieuw startschot voor atletiekbaan Amaliapark
Zoek oplossing voor vrouwen met te weinig geld voor tampons of maandverband
Pamflet wonen: minder markt en meer volkshuisvesting
Fiets-Rik vs Auto-David
Maandthema: Asiel & Integratie
Nieuwe Utrechtse Nederlanders
Begroting 2020
Opvanglocaties asielzoekers
Meer aandacht voor culturele verschillen bij zorg
VVD vraagt aandacht om Utrechtse afvalberg met een Zwartboek Afval
GroenLinks wil eindelijk aanpak verloederde tunnels
Vragen GroenLinks over ervaren overlast door binnenstadsbewoners
Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht
Inzet GroenLinks cultuurnota: cultuur voor iedereen en aandacht voor duurzaamheid
Laat omwonenden profiteren van opbrengst zon- en windenergie
Agenda ALV 7 oktober 2019
GroenLinks onaangenaam verrast door verkoop sociale huurwoningen in West
De favoriete fietsroute van Rik van der Graaf
Gedeputeerde: “Ik verzin de meest creatieve ideeën op de fiets”
Verlaag snelheid Ring Utrecht naar 80 km/u
De favoriete fietsroute van Pim Steenbergen
Voorstel voor de Programmabegroting 2020
Onzekere tijden, toch een gat in de linker hand
GroenLinks wil meer begeleiding bij eten voor mensen met dementie
Huis van Mien wordt gemeentelijk monument
Minder ongelukken met snorfietsen door verplaatsing naar de rijbaan
Het Nieuwe Zandpad: een veilige werkplek voor sekswerkers en aandacht voor de buurt
Maandthema: fiets
Opgeladen!
U-polis en bijzondere bijstand: meer passend verzekerd dankzij GroenLinks
Meer plek voor kwetsbare doelgroepen
Werk aan de winkel in Overvecht
Sociale huur als eis in toekomstvisie Wolvenplein
Voortaan ook vuurwerkvrije parken met oud en nieuw
Stop verkoop sociale huurwoningen in wijken met weinig sociale huur
Thuisbezorgen paspoort wordt snel mogelijk
Jan van Zanen voorgedragen voor tweede termijn als burgemeester van Utrecht
Zuur en zoet: het slotdebat over de voorjaarsnota
Woonproject van bewoners kan ook financiële steun krijgen
Tijd voor meer diversiteit bij straatnamen


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht