dinsdag 15 oktober 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaGroenLinks: Ambitie Utrecht circulair 2050 vraagt om actieplan
Gepubliceerd: 2019-06-27 12:01:59
Door: Groenlinks
“De omslag naar een kringloopeconomie is even noodzakelijk als onvermijdelijk. Het vraagt om een andere manier van denken over afval en schaarse grondstoffen. Bovendien biedt het kansen voor nieuwe banen, waaronder in de bouw, maak- en reparatiesector”, aldus raadslid Rachel Heijne.

Zo kan de gemeente circulair bouwen aanjagen, door bij de aanbesteding van bouwprojecten ontwikkelaars te stimuleren materialen zo circulair mogelijk te gebruiken. Dat kan door duurzame materialen te kiezen en door materialen opnieuw te gebruiken. Ook kan de gemeente afspraken maken over het flexibel gebruik van gebouwen, zodat herinrichting later makkelijker wordt.

Een ander initiatief is een materialenbank. Dat is een marktplaats waar inwoners goederen zoals hout, tegels of textiel kunnen inleveren en waar anderen ze vervolgens kunnen afhalen voor een tweede leven. De gemeente kan meer van dit soort plekken realiseren in de stad. Rondom consumptiegoederen is namelijk nog een grote slag te slaan als het gaat om het lokaal hergebruik en recyclen.

Utrecht volledig circulair maken is een stadsbrede uitdaging, waarvoor vele verschillende partijen uit de stad nodig zijn. Wat GroenLinks betreft ligt de nadruk van het actieplan daarom op de verbinding met inwoners, ondernemers en ontwikkelaars. GroenLinks bekijkt ook de optie om dit actieplan uit te breiden naar een Stadsakkoord Circulaire Stad 2050.

 

Categorie 
nieuws
Mensen 
Rachel Heijne donderdag, 27 juni, 2019

  meer 

Stuur dit bericht door!

Opvanglocaties asielzoekers
Nieuwe Utrechtse Nederlanders
GroenLinks wil eindelijk aanpak verloederde tunnels
Vragen GroenLinks over ervaren overlast door binnenstadsbewoners
Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht
Begroting 2020
Maandthema: Asiel & Integratie
Inzet GroenLinks cultuurnota: cultuur voor iedereen en aandacht voor duurzaamheid
Laat omwonenden profiteren van opbrengst zon- en windenergie
Agenda ALV 7 oktober 2019
GroenLinks onaangenaam verrast door verkoop sociale huurwoningen in West
Fiets-Rik vs Auto-David
De favoriete fietsroute van Rik van der Graaf
Gedeputeerde: “Ik verzin de meest creatieve ideeën op de fiets”
Verlaag snelheid Ring Utrecht naar 80 km/u
De favoriete fietsroute van Pim Steenbergen
Voorstel voor de Programmabegroting 2020
Onzekere tijden, toch een gat in de linker hand
GroenLinks wil meer begeleiding bij eten voor mensen met dementie
Huis van Mien wordt gemeentelijk monument
Minder ongelukken met snorfietsen door verplaatsing naar de rijbaan
Het Nieuwe Zandpad: een veilige werkplek voor sekswerkers en aandacht voor de buurt
Maandthema: fiets
Opgeladen!
U-polis en bijzondere bijstand: meer passend verzekerd dankzij GroenLinks
Meer plek voor kwetsbare doelgroepen
Werk aan de winkel in Overvecht
Sociale huur als eis in toekomstvisie Wolvenplein
Voortaan ook vuurwerkvrije parken met oud en nieuw
Stop verkoop sociale huurwoningen in wijken met weinig sociale huur
Thuisbezorgen paspoort wordt snel mogelijk
Jan van Zanen voorgedragen voor tweede termijn als burgemeester van Utrecht
Zuur en zoet: het slotdebat over de voorjaarsnota
Woonproject van bewoners kan ook financiële steun krijgen
Tijd voor meer diversiteit bij straatnamen
Pak discriminatie bij stage MBO-studenten aan
Speech slotdebat Voorjaarsnota 2019
Schuldenbegroting
Even voorstellen: bestuurslid Joël van Eerde
Groene ommetjes en initiatieven in Utrecht


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht