zondag 26 mei 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaCU: Geef ruimte aan initiatief en meer specialistisch jongerenwerk
Gepubliceerd: 2019-03-15 15:16:45
Door: Christenunie
Boks - jong en oudHet jongerenwerk in Utrecht wordt gedaan door een organisatie die de gemeente daarvoor aanwijst. Op dit moment doet JoU (JongerenwerkUtrecht) dit werk. Binnenkort kiest de gemeente Utrecht voor de volgende periode van 5 jaar een nieuwe organisatie. In de raadsvergadering op 14 maart heeft de ChristenUnie hier een motie over ingediend: ‘Geef ruimte aan initiatief en meer specialistisch jongerenwerk’. De hele raad stemde in met de motie.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat het jongerenwerk wordt gedaan door organisaties die gespecialiseerd zijn en veel kennis in huis hebben. De ChristenUnie wil ook dat bewoners van Utrecht via een bewonersbod de kans krijgen om delen van het jongerenwerk uit te voeren. Binnenkort wordt er weer één organisatie gekozen die het grootste deel van het jongerenwerk zal uitvoeren. Om ervoor te zorgen dat specialistische organisaties én bewoners een kans krijgen om mee te doen, diende de ChristenUnie samen met CDA, VVD, D66 en Stadsbelang Utrecht de motie in. 

De Utrechtse samenleving is heel divers. Dat is een uitdaging is in de begeleiding van jongeren in het jongerenwerk in Utrecht. Er zijn verschillen in sekse, seksuele identiteit, klasse, religie, culturele achtergrond, leeftijd, leefstijl en beperkingen die verschillende specifieke behoeften en (hulp)vragen van jongeren met zich meebrengen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat alle hulpvragen goed worden gedekt in de stad. Zo kunnen ook organisaties als Youth for Christ aan de slag, en denk bijvoorbeeld ook aan jongerenwerk dat zich meer richt op het toeleiden tot de arbeidsmarkt (learn2work).

Om te stimuleren dat de organisatie die de uitvoering van het jongerenwerk gaat verzorgen, ook gaat samenwerken met verschillende partners en met bewoners, moet de gemeente aan de slag. In de motie vragen de partijen om afspraken te maken met de uitvoerende organisatie om. Afhankelijk van de vraag van jongeren en bij het ontbreken van eigen expertise moet de organisatie dan ook samenwerken met specialistisch jongerenwerkorganisaties of bewonersinitiatief binnen het jongerenwerk. Ten tweede is het belangrijk dat de gemeente hiervoor ook geld beschikbaar stelt. 

Benieuwd naar de motie? Deze vind je hier  meer 

Stuur dit bericht door!

Van Nationaliteit Onbekend naar Staatloos
Meer mogelijkheden voor middeninkomens om in Utrecht te wonen
Voorschool voor Utrechtse kinderen die het echt nodig hebben
CU stelt vragen over de toegankelijkheid van stembureaus
Financiële verantwoording fractiekosten 2018 goedgekeurd
Voorjaarsnota 2019: Scherpe keuzes en meer geld naar betaalbaar wonen en groen
CU: neem geen overhaaste beslissing over Daalsepark
Commissiebijdrage Save: intensief, onmacht en nu verder
Taal en werk: rekenkameronderzoek vraagt om verdere uitwerking
Verlaag minimale inkomenseis middenhuur van 4 naar 3 keer maandhuur
Samen werken aan een duurzaam ‘Koningsdag 2020’!
GroenLinks stelt vragen over sluiting Toko Mitra
Utrecht onbereikbaar door autoverbod
Meer groen en behoud oude bomen in Daalsepark
Veilig verkeer, ook voor en door maaltijdbezorgers
GroenLinks wil Urban Sports stimuleren en faciliteren
Merwedekanaalzone in ontwikkeling: fractie bereidt zich voor
CU: verzeker kinderen van gelijke onderwijskansen
Aanvragen bijzondere bijstand voor medische kosten makkelijker dankzij vragen GroenLinks
CU: breng gemeentelijke visie op religieus erfgoed in praktijk
Utrechtse ondernemers voortaan actief in strijd tegen eenzaamheid
Bestuursfunctie GroenLinks Utrecht - Iets voor jou?
Blog 'Woorden en daden: taal verbindt'
Verkeersonveilige kruising Uithof
Op weg naar Utrecht Schuldenvrij
Meer groen, meer sociale huurwoningen en een plek voor de bewoners in het Beurskwartier
Een bewogen week
GroenLinks wil Utrechts mediabeleid met aandacht voor talentontwikkeling en onderzoeksjournalistiek
Medaille voor Buurtkamer De Klop
Groenlezing 'Duurzaam radicaliseren'
Schietpartij 24 Oktoberplein
Reactie na de gebeurtenissen in onze stad
Geschokt door geweld in Utrecht
CU: Geef ruimte aan initiatief en meer specialistisch jongerenwerk
De toekomst van laadpalen in Utrecht
Utrecht Science Park moet bereikbaar blijven
Kan de Merwedekanaalzone wel 10.000 woningen aan?
Wachten om hulp bij Buurtteams
Utrecht bant foute incasso uit dankzij vragen GroenLinks
Blog 'De gezonde stad'


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht