zaterdag 29 februari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaEen bewogen week
Gepubliceerd: 2019-03-26 18:12:00
Door: Christenunie
Rachel en Jan.jpgIn een week tijd kan er veel gebeuren. Een maandag waarop Utrecht opgeschrikt werd door een aanslag die drie mensen het leven kostte, anderen verwondde en nog veel meer levens op de kop zette. Dan merk je hoezeer mensen met elkaar verbonden zijn, via gezin, werk, school of sport. Veel mensen kenden een van de getroffenen direct of indirect. En tegelijk zie je wat voor kracht en hoop we kunnen putten uit het zoeken van die verbinding.

Duizenden Utrechters kwamen vrijdagavond samen voor een stille tocht, om samen te rouwen en te laten zien dat we om de slachtoffers en hun familie heen staan. Om te tonen dat geweld nooit een oplossing kan zijn. Voetbalsupporters stonden letterlijk naast moskeegangers, kerken en buurtcentra openden hun deuren, ook dat beeld beklijft na die week.

Tegelijk was het ook een week waarin verkiezingen werden gehouden. Onze partij had al in een eerdere fase gekozen voor het houden van een uitslagenavond in de Colour Kitchen in Zuilen. Na overleg met het partijbureau kozen we ervoor om die avond door te laten gaan. Ook om te laten zien dat we ons niet door geweld laten intimideren. Dat we elkaar juist in zo'n week de hand moeten reiken. In de speeches van provinciaal lijsttrekker Arne Schaddelee, van Gert-Jan Segers en van Eerste Kamerlid Mirjam Bikker kwam dit terug: als partij willen we staan voor hoop en verbinding. In de woorden van Gert-Jan: “Vanuit de ChristenUnie is er altijd een uitgestoken hand naar links en naar rechts om samen te werken om dit land een beetje rechtvaardiger te maken.”  

Vanaf deze plaats willen we dan ook Arne en zijn team hartelijke feliciteren. Naast de ervaring van Arne en Nelly de Haan mogen ook onze afdelingsvoorzitter Henriëtte Rikkoert en politiek secretaris Jeroen van Oort Statenlid worden. Het is nog spannend of die extra zetel leidt tot een uitgebreide Eerste Kamerfractie. 

Wat een feestelijke week had moeten worden – het feest van de democratie – werd een week met een zwarte rand. Het gat dat geslagen is, zal zich niet snel laten vullen. Als ChristenUnie weten we dat we vooruit mogen kijken, naar een wereld waarin alles beter is dan hier. Tot die tijd gekomen is, willen we werken aan verbinding, aan het samenbrengen van mensen in plaats van ze tegenover elkaar te plaatsen.   

Als fractie stonden we een week later in onze vergadering stil bij de aanslag. Pim las met ons Galaten 5:22-23 over de 'vruchten van de Geest'. Een daarvan is Vrede. Vrede is ook in de Bijbel iets waar mensen samen naar moeten streven. Vrede kun je niet in je eentje hebben, het heeft altijd te maken met de ander. We kunnen eraan werken door onze wapens om te smelten, door om te kijken naar de ander en goed te zijn voor hem of haar. Laten we daar steeds aan werken, ieder op zijn of haar eigen wijze. 

Rachel Streefland 

Jan Wijmenga   meer 

Stuur dit bericht door!

Blog: De Utrechtse VVD wil graag meer ruimte voor elektrische trucks
Vergunningsplicht hele bedrijfstakken als laatste redmiddel voor aanpakken ondermijning
Bouw binnen de stad en behoud ruimte voor groen en grootschalig opwekken duurzame energie
Eerlijke kansen in nieuwe Utrechtse Onderwijsagenda
Investeren in de banen van de toekomst, maar ook in de banen van nu.
Column Floor: Inspiratie uit Berlijn – pioniers in beschermen recht op wonen
Initiatiefvoorstel Utrechtse VVD: duizenden woningen in Rijnenburg
Opiniestuk: ontzie de armsten bij heffing lokale belastingen
Meerderheid Utrechtse raad pleit voor woonplicht nieuwbouw
Column Rachel: geluid – de onzichtbare killer
Marcel Vonk volgt Janneke van der Heijden op in de Utrechtse gemeenteraad
Unieke kans voor historische Maliebaan met meer ruimte voor fietsers en voetgangers
Bescherm positie huurders bij nieuwe regels voor tijdelijk verblijf
Huiskamergesprek 'Klimaat|religie'
Stagiair gezocht!
Actie tegen menstruatie-armoede
2000 Utrechters in de bijstand krijgen extra hulp richting werk
Bijna half miljard voor openbaar vervoer en wonen in de regio
De gemeente wil meer verschillende Utrechters laten meedoen en meepraten over beleid
Utrecht gaat biodiversiteit verbeteren
ID-kaart is een basisbehoefte en moet daarom gratis zijn voor minima
Maak regels voor aanvragen en goedkeuren geld voor initiatieven makkelijker
Speech debat programmabegroting 2020
De Betere Begroting 2020 - 2023
Een nieuw startschot voor atletiekbaan Amaliapark
Zoek oplossing voor vrouwen met te weinig geld voor tampons of maandverband
Pamflet wonen: minder markt en meer volkshuisvesting
Fiets-Rik vs Auto-David
Maandthema: Asiel & Integratie
Nieuwe Utrechtse Nederlanders
Begroting 2020
Opvanglocaties asielzoekers
Meer aandacht voor culturele verschillen bij zorg
VVD vraagt aandacht om Utrechtse afvalberg met een Zwartboek Afval
GroenLinks wil eindelijk aanpak verloederde tunnels
Vragen GroenLinks over ervaren overlast door binnenstadsbewoners
Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht
Inzet GroenLinks cultuurnota: cultuur voor iedereen en aandacht voor duurzaamheid
Laat omwonenden profiteren van opbrengst zon- en windenergie
Agenda ALV 7 oktober 2019


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht