maandag 27 mei 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaEen bewogen week
Gepubliceerd: 2019-03-26 18:12:00
Door: Christenunie
Rachel en Jan.jpgIn een week tijd kan er veel gebeuren. Een maandag waarop Utrecht opgeschrikt werd door een aanslag die drie mensen het leven kostte, anderen verwondde en nog veel meer levens op de kop zette. Dan merk je hoezeer mensen met elkaar verbonden zijn, via gezin, werk, school of sport. Veel mensen kenden een van de getroffenen direct of indirect. En tegelijk zie je wat voor kracht en hoop we kunnen putten uit het zoeken van die verbinding.

Duizenden Utrechters kwamen vrijdagavond samen voor een stille tocht, om samen te rouwen en te laten zien dat we om de slachtoffers en hun familie heen staan. Om te tonen dat geweld nooit een oplossing kan zijn. Voetbalsupporters stonden letterlijk naast moskeegangers, kerken en buurtcentra openden hun deuren, ook dat beeld beklijft na die week.

Tegelijk was het ook een week waarin verkiezingen werden gehouden. Onze partij had al in een eerdere fase gekozen voor het houden van een uitslagenavond in de Colour Kitchen in Zuilen. Na overleg met het partijbureau kozen we ervoor om die avond door te laten gaan. Ook om te laten zien dat we ons niet door geweld laten intimideren. Dat we elkaar juist in zo'n week de hand moeten reiken. In de speeches van provinciaal lijsttrekker Arne Schaddelee, van Gert-Jan Segers en van Eerste Kamerlid Mirjam Bikker kwam dit terug: als partij willen we staan voor hoop en verbinding. In de woorden van Gert-Jan: “Vanuit de ChristenUnie is er altijd een uitgestoken hand naar links en naar rechts om samen te werken om dit land een beetje rechtvaardiger te maken.”  

Vanaf deze plaats willen we dan ook Arne en zijn team hartelijke feliciteren. Naast de ervaring van Arne en Nelly de Haan mogen ook onze afdelingsvoorzitter Henriëtte Rikkoert en politiek secretaris Jeroen van Oort Statenlid worden. Het is nog spannend of die extra zetel leidt tot een uitgebreide Eerste Kamerfractie. 

Wat een feestelijke week had moeten worden – het feest van de democratie – werd een week met een zwarte rand. Het gat dat geslagen is, zal zich niet snel laten vullen. Als ChristenUnie weten we dat we vooruit mogen kijken, naar een wereld waarin alles beter is dan hier. Tot die tijd gekomen is, willen we werken aan verbinding, aan het samenbrengen van mensen in plaats van ze tegenover elkaar te plaatsen.   

Als fractie stonden we een week later in onze vergadering stil bij de aanslag. Pim las met ons Galaten 5:22-23 over de 'vruchten van de Geest'. Een daarvan is Vrede. Vrede is ook in de Bijbel iets waar mensen samen naar moeten streven. Vrede kun je niet in je eentje hebben, het heeft altijd te maken met de ander. We kunnen eraan werken door onze wapens om te smelten, door om te kijken naar de ander en goed te zijn voor hem of haar. Laten we daar steeds aan werken, ieder op zijn of haar eigen wijze. 

Rachel Streefland 

Jan Wijmenga   meer 

Stuur dit bericht door!

Van Nationaliteit Onbekend naar Staatloos
Meer mogelijkheden voor middeninkomens om in Utrecht te wonen
Voorschool voor Utrechtse kinderen die het echt nodig hebben
CU stelt vragen over de toegankelijkheid van stembureaus
Financiële verantwoording fractiekosten 2018 goedgekeurd
Voorjaarsnota 2019: Scherpe keuzes en meer geld naar betaalbaar wonen en groen
CU: neem geen overhaaste beslissing over Daalsepark
Commissiebijdrage Save: intensief, onmacht en nu verder
Taal en werk: rekenkameronderzoek vraagt om verdere uitwerking
Verlaag minimale inkomenseis middenhuur van 4 naar 3 keer maandhuur
Samen werken aan een duurzaam ‘Koningsdag 2020’!
GroenLinks stelt vragen over sluiting Toko Mitra
Utrecht onbereikbaar door autoverbod
Meer groen en behoud oude bomen in Daalsepark
Veilig verkeer, ook voor en door maaltijdbezorgers
GroenLinks wil Urban Sports stimuleren en faciliteren
Merwedekanaalzone in ontwikkeling: fractie bereidt zich voor
CU: verzeker kinderen van gelijke onderwijskansen
Aanvragen bijzondere bijstand voor medische kosten makkelijker dankzij vragen GroenLinks
CU: breng gemeentelijke visie op religieus erfgoed in praktijk
Utrechtse ondernemers voortaan actief in strijd tegen eenzaamheid
Bestuursfunctie GroenLinks Utrecht - Iets voor jou?
Blog 'Woorden en daden: taal verbindt'
Verkeersonveilige kruising Uithof
Op weg naar Utrecht Schuldenvrij
Meer groen, meer sociale huurwoningen en een plek voor de bewoners in het Beurskwartier
Een bewogen week
GroenLinks wil Utrechts mediabeleid met aandacht voor talentontwikkeling en onderzoeksjournalistiek
Medaille voor Buurtkamer De Klop
Groenlezing 'Duurzaam radicaliseren'
Schietpartij 24 Oktoberplein
Reactie na de gebeurtenissen in onze stad
Geschokt door geweld in Utrecht
CU: Geef ruimte aan initiatief en meer specialistisch jongerenwerk
De toekomst van laadpalen in Utrecht
Utrecht Science Park moet bereikbaar blijven
Kan de Merwedekanaalzone wel 10.000 woningen aan?
Wachten om hulp bij Buurtteams
Utrecht bant foute incasso uit dankzij vragen GroenLinks
Blog 'De gezonde stad'


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht