maandag 27 mei 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaMeer groen, meer sociale huurwoningen en een plek voor de bewoners in het Beurskwartier
Gepubliceerd: 2019-03-28 13:48:29
Door: Groenlinks
Bron: www.cu2030.nl

Bij de besluitvorming over de visie voor het hele gebied Beurskwartier was GroenLinks voornamelijk enthousiast, omdat er 3000 duurzame woningen en een open park vlak naast het drukste OV punt in Nederland komen. GroenLinks raadslid Rachel Heijne: “GroenLinks wil zo zoveel mogelijk mensen de kans bieden om in onze stad te wonen en daarom flink bijbouwen. En in een gebied met veel hoogbouw is genoeg groen belangrijk.” Over één punt is de partij kritisch: de benodigde sloop van 31 woningen aan de Croeselaan. Heijne: “We wilden ook graag de historische jaren ‘30 panden aan de Croeselaan behouden. Bovendien is de sloop ingrijpend voor de bewoners, die onderling een sterke band hebben en moeten verhuizen.” 

Vanwege deze botsende belangen riep GroenLinks met een amendement op om experts nogmaals creatief naar het plan te laten kijken of een combinatie van beide echt niet tóch mogelijk was. Dit bleek in het nieuwe voorstel van het college helaas niet het geval. Wel kunnen de bewoners van de te slopen panden in het hele gebied verhuizen naar een sociale huurwoning op de Jan van Foreeststraat. Voor GroenLinks gaat de eerste zorg uit naar de huidige bewoners. Heijne: “De garantie dat zij elders in het gebied een plek kunnen krijgen was voor ons een voorwaarde om in te kunnen stemmen met het nieuwe voorstel van het college. En omdat we uit gesprekken met de bewoners merkten dat onzekerheid knaagt, hebben we het college gevraagd hen meer duidelijkheid te geven over het wie, wat, wanneer en hoe.” 

Daarnaast wil GroenLinks het historische karakter van de jaren ‘30 panden in het gebied terug te laten komen. Daarom verzoekt Heijne het college te onderzoeken of de Jan van Foreeststraat ontwikkeld kan worden aan de hand van de originele bouwtekeningen van de te slopen panden.   

Categorie 
nieuws
Mensen 
Rachel Heijne donderdag, 28 maart, 2019 Spreektekst debat amendement Croeselaan.pdf

  meer 

Stuur dit bericht door!

Van Nationaliteit Onbekend naar Staatloos
Meer mogelijkheden voor middeninkomens om in Utrecht te wonen
Voorschool voor Utrechtse kinderen die het echt nodig hebben
CU stelt vragen over de toegankelijkheid van stembureaus
Financiële verantwoording fractiekosten 2018 goedgekeurd
Voorjaarsnota 2019: Scherpe keuzes en meer geld naar betaalbaar wonen en groen
CU: neem geen overhaaste beslissing over Daalsepark
Commissiebijdrage Save: intensief, onmacht en nu verder
Taal en werk: rekenkameronderzoek vraagt om verdere uitwerking
Verlaag minimale inkomenseis middenhuur van 4 naar 3 keer maandhuur
Samen werken aan een duurzaam ‘Koningsdag 2020’!
GroenLinks stelt vragen over sluiting Toko Mitra
Utrecht onbereikbaar door autoverbod
Meer groen en behoud oude bomen in Daalsepark
Veilig verkeer, ook voor en door maaltijdbezorgers
GroenLinks wil Urban Sports stimuleren en faciliteren
Merwedekanaalzone in ontwikkeling: fractie bereidt zich voor
CU: verzeker kinderen van gelijke onderwijskansen
Aanvragen bijzondere bijstand voor medische kosten makkelijker dankzij vragen GroenLinks
CU: breng gemeentelijke visie op religieus erfgoed in praktijk
Utrechtse ondernemers voortaan actief in strijd tegen eenzaamheid
Bestuursfunctie GroenLinks Utrecht - Iets voor jou?
Blog 'Woorden en daden: taal verbindt'
Verkeersonveilige kruising Uithof
Op weg naar Utrecht Schuldenvrij
Meer groen, meer sociale huurwoningen en een plek voor de bewoners in het Beurskwartier
Een bewogen week
GroenLinks wil Utrechts mediabeleid met aandacht voor talentontwikkeling en onderzoeksjournalistiek
Medaille voor Buurtkamer De Klop
Groenlezing 'Duurzaam radicaliseren'
Schietpartij 24 Oktoberplein
Reactie na de gebeurtenissen in onze stad
Geschokt door geweld in Utrecht
CU: Geef ruimte aan initiatief en meer specialistisch jongerenwerk
De toekomst van laadpalen in Utrecht
Utrecht Science Park moet bereikbaar blijven
Kan de Merwedekanaalzone wel 10.000 woningen aan?
Wachten om hulp bij Buurtteams
Utrecht bant foute incasso uit dankzij vragen GroenLinks
Blog 'De gezonde stad'


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht