zondag 26 mei 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaOp weg naar Utrecht Schuldenvrij
Gepubliceerd: 2019-03-28 19:40:21
Door: Christenunie
PortemonneeAfgelopen maandag 24 maart heeft wethouder Linda Voortman de Actieagenda Utrechters schuldenvrij gepresenteerd. Hierin wordt toegelicht hoe de Gemeente Utrecht de komende jaren ervoor wil zorgen dat zo veel mogelijk inwoners schuldenvrij worden en volledig mee kunnen doen in de maatschappij. Een aantal weken mochten we als raadsleden zelf in een escaperoom van de Tussenvoorziening ervaren hoe het voelt om de constante druk te voelen van een financiële schuld: heel veel brieven, telefoontjes en e-mails zorgen voor een hoop stress!

In deze actieagenda is duidelijk te zien dat ChristenUnie een plek inneemt in het college en zien we een groot aantal punten uit ons verkiezingsprogramma terug in de actieagenda:

  • De pilot met vroegsignalering door buurtteams en woningcorporaties wordt over de gehele stad uitgebreid
  • Het budget voor de armoedeaanpak en schuldhulpverlening wordt verhoogd
  • De gemeente neemt maatregelen om de laagdrempeligheid en bekendheid van alle initiatieven die er zijn voor mensen in armoede en schulden te verhogen
  • Het onderwerp schulden wordt bespreekbaarder gemaakt
  • Er is meer ruimte voor maatwerk

Het is mooi om te zien hoe we als gemeente op kunnen komen voor de mensen in Utrecht in een kwetsbare positie. Nog te veel mensen in onze stad worden door armoede en schulden belemmerd in hun dagelijks leven. Als ChristenUnie zullen we ons ook de komende jaren 100% inzetten om te zorgen dat iedereen mee kan doen in Utrecht!

Hier vind je de complete actieagenda.  meer 

Stuur dit bericht door!

Van Nationaliteit Onbekend naar Staatloos
Meer mogelijkheden voor middeninkomens om in Utrecht te wonen
Voorschool voor Utrechtse kinderen die het echt nodig hebben
CU stelt vragen over de toegankelijkheid van stembureaus
Financiële verantwoording fractiekosten 2018 goedgekeurd
Voorjaarsnota 2019: Scherpe keuzes en meer geld naar betaalbaar wonen en groen
CU: neem geen overhaaste beslissing over Daalsepark
Commissiebijdrage Save: intensief, onmacht en nu verder
Taal en werk: rekenkameronderzoek vraagt om verdere uitwerking
Verlaag minimale inkomenseis middenhuur van 4 naar 3 keer maandhuur
Samen werken aan een duurzaam ‘Koningsdag 2020’!
GroenLinks stelt vragen over sluiting Toko Mitra
Utrecht onbereikbaar door autoverbod
Meer groen en behoud oude bomen in Daalsepark
Veilig verkeer, ook voor en door maaltijdbezorgers
GroenLinks wil Urban Sports stimuleren en faciliteren
Merwedekanaalzone in ontwikkeling: fractie bereidt zich voor
CU: verzeker kinderen van gelijke onderwijskansen
Aanvragen bijzondere bijstand voor medische kosten makkelijker dankzij vragen GroenLinks
CU: breng gemeentelijke visie op religieus erfgoed in praktijk
Utrechtse ondernemers voortaan actief in strijd tegen eenzaamheid
Bestuursfunctie GroenLinks Utrecht - Iets voor jou?
Blog 'Woorden en daden: taal verbindt'
Verkeersonveilige kruising Uithof
Op weg naar Utrecht Schuldenvrij
Meer groen, meer sociale huurwoningen en een plek voor de bewoners in het Beurskwartier
Een bewogen week
GroenLinks wil Utrechts mediabeleid met aandacht voor talentontwikkeling en onderzoeksjournalistiek
Medaille voor Buurtkamer De Klop
Groenlezing 'Duurzaam radicaliseren'
Schietpartij 24 Oktoberplein
Reactie na de gebeurtenissen in onze stad
Geschokt door geweld in Utrecht
CU: Geef ruimte aan initiatief en meer specialistisch jongerenwerk
De toekomst van laadpalen in Utrecht
Utrecht Science Park moet bereikbaar blijven
Kan de Merwedekanaalzone wel 10.000 woningen aan?
Wachten om hulp bij Buurtteams
Utrecht bant foute incasso uit dankzij vragen GroenLinks
Blog 'De gezonde stad'


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht