woensdag 24 juli 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaOp weg naar Utrecht Schuldenvrij
Gepubliceerd: 2019-03-28 19:40:21
Door: Christenunie
PortemonneeAfgelopen maandag 24 maart heeft wethouder Linda Voortman de Actieagenda Utrechters schuldenvrij gepresenteerd. Hierin wordt toegelicht hoe de Gemeente Utrecht de komende jaren ervoor wil zorgen dat zo veel mogelijk inwoners schuldenvrij worden en volledig mee kunnen doen in de maatschappij. Een aantal weken mochten we als raadsleden zelf in een escaperoom van de Tussenvoorziening ervaren hoe het voelt om de constante druk te voelen van een financiële schuld: heel veel brieven, telefoontjes en e-mails zorgen voor een hoop stress!

In deze actieagenda is duidelijk te zien dat ChristenUnie een plek inneemt in het college en zien we een groot aantal punten uit ons verkiezingsprogramma terug in de actieagenda:

  • De pilot met vroegsignalering door buurtteams en woningcorporaties wordt over de gehele stad uitgebreid
  • Het budget voor de armoedeaanpak en schuldhulpverlening wordt verhoogd
  • De gemeente neemt maatregelen om de laagdrempeligheid en bekendheid van alle initiatieven die er zijn voor mensen in armoede en schulden te verhogen
  • Het onderwerp schulden wordt bespreekbaarder gemaakt
  • Er is meer ruimte voor maatwerk

Het is mooi om te zien hoe we als gemeente op kunnen komen voor de mensen in Utrecht in een kwetsbare positie. Nog te veel mensen in onze stad worden door armoede en schulden belemmerd in hun dagelijks leven. Als ChristenUnie zullen we ons ook de komende jaren 100% inzetten om te zorgen dat iedereen mee kan doen in Utrecht!

Hier vind je de complete actieagenda.  meer 

Stuur dit bericht door!

Meer plek voor kwetsbare doelgroepen
Werk aan de winkel in Overvecht
Sociale huur als eis in toekomstvisie Wolvenplein
Voortaan ook vuurwerkvrije parken met oud en nieuw
Stop verkoop sociale huurwoningen in wijken met weinig sociale huur
Thuisbezorgen paspoort wordt snel mogelijk
Jan van Zanen voorgedragen voor tweede termijn als burgemeester van Utrecht
Zuur en zoet: het slotdebat over de voorjaarsnota
Woonproject van bewoners kan ook financiële steun krijgen
Tijd voor meer diversiteit bij straatnamen
Pak discriminatie bij stage MBO-studenten aan
Speech slotdebat Voorjaarsnota 2019
Schuldenbegroting
Even voorstellen: bestuurslid Joël van Eerde
Groene ommetjes en initiatieven in Utrecht
Even voorstellen: bestuurslid Harmen van Doorn
GroenLinks en Student & Starter willen promotiecampagne hospita’s
GroenLinks: Ambitie Utrecht circulair 2050 vraagt om actieplan
Mondelinge vragen: MaaS-proefproject Leidsche Rijn
30 jaar kinderrechtenverdrag reden tot feest!
Column: Utrecht verdient haar eigen Oranje leeuwinnen
Medaille voor vrijwilliger brandweer
Even voorstellen: bestuurslid Suzanne Verbree
Bijdrage ChristenUnie Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019
Speech algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019
VVD wil proef met “Zweedse drempel”
Het Nieuwe Zandpad: tussen morele worsteling en praktische verbetering
Actieplan geluid: extra aandacht voor kwetsbare groepen
Kijken in een onbekend huishouden
Blog 'Groen, tenzij'
Vragen over verdwenen vluchtelingenkinderen
Ambitieus actieplan helpt Utrechters uit schulden
Schietincidenten Lombok en Zuilen: een complete en gerichte aanpak veiligheid nodig
Jacobidebat met Carla Dik - Designerbaby's
Designerbaby's: het einde van de onvolmaaktheid?
Uitgaven fractiekosten 2018 gepubliceerd
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Houd gemeentelijke daken beschikbaar voor buurtprojecten met zonnepanelen
Vertraging bij het Utrechtse waterstoftankstation
Laat studenten, starters en tweeverdieners niet de dupe zijn!


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht