maandag 27 mei 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaUitwerking GroenLinks voorstel Beurskwartier: meer groen, meer sociale huurwoningen en een plek voor
Gepubliceerd: 2019-03-07 17:40:45
Door: Groenlinks
Bron: www.cu2030.nl

Bij de eerdere besluitvorming over de omgevingsvisie Beurskwartier was GroenLinks hoofdzakelijk enthousiast over de visie met ruim 3000 duurzame sociale, middenhuur en koopwoningen vlak naast het drukste OV punt van Nederland, veel ruimte voor voetganger en fiets, verticale bossen en een groot open park. Over één punt was de partij kritisch: de benodigde sloop van 31 woningen aan de Croeselaan. Heijne: “GroenLinks wilde zoveel mogelijk betaalbare woningen en een open prettig park, maar anderzijds ook graag de historische panden aan de Croeselaan behouden. Daarom hebben we eerder verzocht experts nogmaals creatief naar het plan te laten kijken of een combinatie van beide echt niet tóch mogelijk was. Dat is dus niet gelukt.”

In het nieuwe plan van het college worden de panden gesloopt. Heijne: “Dit is niet alleen erg voor de bewoners, maar ook vanwege de historische waarde van de panden. We hebben dan ook best geworsteld met dit voorstel. Om zo’n hoog en dichtbebouwd gebied met zoveel extra betaalbare woningen leefbaar te houden, heb je een groot en open park nodig.”

GroenLinks wil van het college meer garanties dat de bewoners straks in het gebied terug kunnen komen, liefst in een vergelijkbare woning. De bouw van extra sociale huurwoningen aan de Jan van Foreestraat moet wat hen betreft sterker worden vastgelegd. Heijne: “Voor GroenLinks gaat de eerste zorg uit naar de huidige bewoners. Het is heel heftig als je je huis uit moet, zeker in een hechte buurt. Daarom willen wij absolute zekerheid dat zij elders in het gebied een plek krijgen, liefst in een vergelijkbare woning. Dit is voor ons een voorwaarde om in te kunnen stemmen met het voorstel van het college.”

De historische gevels van de 31 panden worden in het nieuwe plan van het college hergebruikt in een smalle toren. In deze toren zit alleen dure woningbouw, terwijl GroenLinks juist meer betaalbare woningen wil. Heijne stelt daarom voor de toren uit het plan te schrappen en de gevels terug te laten komen bij de nieuwbouw sociale huurwoningen aan de Jan van Foreeststraat. Bijvoorbeeld door de gevels aan de hand van de originele bouwtekeningen na te bouwen.

In het nieuwe plan wordt ook extra groen toegevoegd, onder andere door parkeerplaatsen op te heffen. Heijne: “Hier is GroenLinks natuurlijk erg blij mee. De kwaliteit van het groen moet ook goed zijn, dus daar zullen we ook scherp op blijven.”

Categorie 
nieuws
Mensen 
Rachel Heijne donderdag, 7 maart, 2019

  meer 

Stuur dit bericht door!

Van Nationaliteit Onbekend naar Staatloos
Meer mogelijkheden voor middeninkomens om in Utrecht te wonen
Voorschool voor Utrechtse kinderen die het echt nodig hebben
CU stelt vragen over de toegankelijkheid van stembureaus
Financiële verantwoording fractiekosten 2018 goedgekeurd
Voorjaarsnota 2019: Scherpe keuzes en meer geld naar betaalbaar wonen en groen
CU: neem geen overhaaste beslissing over Daalsepark
Commissiebijdrage Save: intensief, onmacht en nu verder
Taal en werk: rekenkameronderzoek vraagt om verdere uitwerking
Verlaag minimale inkomenseis middenhuur van 4 naar 3 keer maandhuur
Samen werken aan een duurzaam ‘Koningsdag 2020’!
GroenLinks stelt vragen over sluiting Toko Mitra
Utrecht onbereikbaar door autoverbod
Meer groen en behoud oude bomen in Daalsepark
Veilig verkeer, ook voor en door maaltijdbezorgers
GroenLinks wil Urban Sports stimuleren en faciliteren
Merwedekanaalzone in ontwikkeling: fractie bereidt zich voor
CU: verzeker kinderen van gelijke onderwijskansen
Aanvragen bijzondere bijstand voor medische kosten makkelijker dankzij vragen GroenLinks
CU: breng gemeentelijke visie op religieus erfgoed in praktijk
Utrechtse ondernemers voortaan actief in strijd tegen eenzaamheid
Bestuursfunctie GroenLinks Utrecht - Iets voor jou?
Blog 'Woorden en daden: taal verbindt'
Verkeersonveilige kruising Uithof
Op weg naar Utrecht Schuldenvrij
Meer groen, meer sociale huurwoningen en een plek voor de bewoners in het Beurskwartier
Een bewogen week
GroenLinks wil Utrechts mediabeleid met aandacht voor talentontwikkeling en onderzoeksjournalistiek
Medaille voor Buurtkamer De Klop
Groenlezing 'Duurzaam radicaliseren'
Schietpartij 24 Oktoberplein
Reactie na de gebeurtenissen in onze stad
Geschokt door geweld in Utrecht
CU: Geef ruimte aan initiatief en meer specialistisch jongerenwerk
De toekomst van laadpalen in Utrecht
Utrecht Science Park moet bereikbaar blijven
Kan de Merwedekanaalzone wel 10.000 woningen aan?
Wachten om hulp bij Buurtteams
Utrecht bant foute incasso uit dankzij vragen GroenLinks
Blog 'De gezonde stad'


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht