zondag 26 mei 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaWachten om hulp bij Buurtteams
Gepubliceerd: 2019-03-08 17:21:14
Door: Christenunie
PsycholoogIn Utrecht kunnen mensen die hulp nodig hebben terecht bij Buurtteams. Daar krijgen ze hulp op allerlei terreinen, zoals (psychische) zorg, welzijn, woonbegeleiding, verslaving, werk en inkomen. Waar nodig verwijzen Buurtteammedewerkers door naar de juiste instanties. Helaas zijn er in Utrecht wachtlijsten ontstaan bij verschillende Buurtteams (sociaal en jeugd). ChristenUnie Utrecht stelt daarom samen met GroenLinks, D66, PvdA, DENK en CDA vragen over deze situatie. 

Zo vragen we een reactie op de toenemende wachtlijsten en willen we van de wethouder weten in hoeveel gevallen de doelstelling van het eerste gesprek binnen vijf werkdagen wordt gehaald. 

Tekort aan arbeidskrachten

Naast de oplopende wachttijd is er nog een ander probleem. Het is voor Buurtteams steeds moeilijker om genoeg personeel te vinden. Buurtteams werken met stagiaires, vrijwilligers/ervaringsdeskundigen en professionals. De professionals binnen het buurtteam hebben minimaal een hbo-opleiding afgerond en daarnaast wordt er in de buurtteams ook gewerkt met ervaringsdeskundigen, die zelf ervaring hebben als cliënt in de geestelijke gezondheidszorg en zodoende een MBO-4 opleiding volgen. Hoewel deze ervaringsdeskundigen een deel van het werk verrichten als stagiaire of later als vrijwilliger, komen deze mbo-professionals niet of nauwelijks aan het werk bij een buurtteam. Wij denken dat de buurtteams daardoor potentieel uitstekende krachten, die naast HBO- en WO-professionals zouden kunnen werken en die ze bovendien al in huis hebben, mislopen. 

Daarom vragen we of het college mogelijkheden ziet om deze ervaringsdeskundigen met MBO-achtergrond ingezet kunnen worden om de Buurtteams op sterkte te houden. Ook willen we weten of de wethouder andere opties ziet om ervaringsdeskundige MBO’ers (door opleiding of op andere manieren) in te zetten in Buurtteams. De wethouder geeft vanmiddag tijdens het vragenuur antwoord op onze vragen. Kijk hier mee vanaf 17:00 uur.

 De wethouder geeft aan dat de langere wachttijden zijn bekend; in de wachttijd die regelmatig oploopt tot bijv. 3 maanden, wordt intussen een vinger aan de pols gehouden. Wethouder Victor Everhardt geeft ook aan dat ervaringsdeskundigen belangrijk zijn in de zorgverlening. In de volgende voortgangsrapportage gaat de wethouder opnemen of er problemen ontstaan in de werving en selectie van nieuwe medewerkers.   meer 

Stuur dit bericht door!

Van Nationaliteit Onbekend naar Staatloos
Meer mogelijkheden voor middeninkomens om in Utrecht te wonen
Voorschool voor Utrechtse kinderen die het echt nodig hebben
CU stelt vragen over de toegankelijkheid van stembureaus
Financiële verantwoording fractiekosten 2018 goedgekeurd
Voorjaarsnota 2019: Scherpe keuzes en meer geld naar betaalbaar wonen en groen
CU: neem geen overhaaste beslissing over Daalsepark
Commissiebijdrage Save: intensief, onmacht en nu verder
Taal en werk: rekenkameronderzoek vraagt om verdere uitwerking
Verlaag minimale inkomenseis middenhuur van 4 naar 3 keer maandhuur
Samen werken aan een duurzaam ‘Koningsdag 2020’!
GroenLinks stelt vragen over sluiting Toko Mitra
Utrecht onbereikbaar door autoverbod
Meer groen en behoud oude bomen in Daalsepark
Veilig verkeer, ook voor en door maaltijdbezorgers
GroenLinks wil Urban Sports stimuleren en faciliteren
Merwedekanaalzone in ontwikkeling: fractie bereidt zich voor
CU: verzeker kinderen van gelijke onderwijskansen
Aanvragen bijzondere bijstand voor medische kosten makkelijker dankzij vragen GroenLinks
CU: breng gemeentelijke visie op religieus erfgoed in praktijk
Utrechtse ondernemers voortaan actief in strijd tegen eenzaamheid
Bestuursfunctie GroenLinks Utrecht - Iets voor jou?
Blog 'Woorden en daden: taal verbindt'
Verkeersonveilige kruising Uithof
Op weg naar Utrecht Schuldenvrij
Meer groen, meer sociale huurwoningen en een plek voor de bewoners in het Beurskwartier
Een bewogen week
GroenLinks wil Utrechts mediabeleid met aandacht voor talentontwikkeling en onderzoeksjournalistiek
Medaille voor Buurtkamer De Klop
Groenlezing 'Duurzaam radicaliseren'
Schietpartij 24 Oktoberplein
Reactie na de gebeurtenissen in onze stad
Geschokt door geweld in Utrecht
CU: Geef ruimte aan initiatief en meer specialistisch jongerenwerk
De toekomst van laadpalen in Utrecht
Utrecht Science Park moet bereikbaar blijven
Kan de Merwedekanaalzone wel 10.000 woningen aan?
Wachten om hulp bij Buurtteams
Utrecht bant foute incasso uit dankzij vragen GroenLinks
Blog 'De gezonde stad'


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht