woensdag 24 juli 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaWachten om hulp bij Buurtteams
Gepubliceerd: 2019-03-08 17:21:14
Door: Christenunie
PsycholoogIn Utrecht kunnen mensen die hulp nodig hebben terecht bij Buurtteams. Daar krijgen ze hulp op allerlei terreinen, zoals (psychische) zorg, welzijn, woonbegeleiding, verslaving, werk en inkomen. Waar nodig verwijzen Buurtteammedewerkers door naar de juiste instanties. Helaas zijn er in Utrecht wachtlijsten ontstaan bij verschillende Buurtteams (sociaal en jeugd). ChristenUnie Utrecht stelt daarom samen met GroenLinks, D66, PvdA, DENK en CDA vragen over deze situatie. 

Zo vragen we een reactie op de toenemende wachtlijsten en willen we van de wethouder weten in hoeveel gevallen de doelstelling van het eerste gesprek binnen vijf werkdagen wordt gehaald. 

Tekort aan arbeidskrachten

Naast de oplopende wachttijd is er nog een ander probleem. Het is voor Buurtteams steeds moeilijker om genoeg personeel te vinden. Buurtteams werken met stagiaires, vrijwilligers/ervaringsdeskundigen en professionals. De professionals binnen het buurtteam hebben minimaal een hbo-opleiding afgerond en daarnaast wordt er in de buurtteams ook gewerkt met ervaringsdeskundigen, die zelf ervaring hebben als cliënt in de geestelijke gezondheidszorg en zodoende een MBO-4 opleiding volgen. Hoewel deze ervaringsdeskundigen een deel van het werk verrichten als stagiaire of later als vrijwilliger, komen deze mbo-professionals niet of nauwelijks aan het werk bij een buurtteam. Wij denken dat de buurtteams daardoor potentieel uitstekende krachten, die naast HBO- en WO-professionals zouden kunnen werken en die ze bovendien al in huis hebben, mislopen. 

Daarom vragen we of het college mogelijkheden ziet om deze ervaringsdeskundigen met MBO-achtergrond ingezet kunnen worden om de Buurtteams op sterkte te houden. Ook willen we weten of de wethouder andere opties ziet om ervaringsdeskundige MBO’ers (door opleiding of op andere manieren) in te zetten in Buurtteams. De wethouder geeft vanmiddag tijdens het vragenuur antwoord op onze vragen. Kijk hier mee vanaf 17:00 uur.

 De wethouder geeft aan dat de langere wachttijden zijn bekend; in de wachttijd die regelmatig oploopt tot bijv. 3 maanden, wordt intussen een vinger aan de pols gehouden. Wethouder Victor Everhardt geeft ook aan dat ervaringsdeskundigen belangrijk zijn in de zorgverlening. In de volgende voortgangsrapportage gaat de wethouder opnemen of er problemen ontstaan in de werving en selectie van nieuwe medewerkers.   meer 

Stuur dit bericht door!

Meer plek voor kwetsbare doelgroepen
Werk aan de winkel in Overvecht
Sociale huur als eis in toekomstvisie Wolvenplein
Voortaan ook vuurwerkvrije parken met oud en nieuw
Stop verkoop sociale huurwoningen in wijken met weinig sociale huur
Thuisbezorgen paspoort wordt snel mogelijk
Jan van Zanen voorgedragen voor tweede termijn als burgemeester van Utrecht
Zuur en zoet: het slotdebat over de voorjaarsnota
Woonproject van bewoners kan ook financiële steun krijgen
Tijd voor meer diversiteit bij straatnamen
Pak discriminatie bij stage MBO-studenten aan
Speech slotdebat Voorjaarsnota 2019
Schuldenbegroting
Even voorstellen: bestuurslid Joël van Eerde
Groene ommetjes en initiatieven in Utrecht
Even voorstellen: bestuurslid Harmen van Doorn
GroenLinks en Student & Starter willen promotiecampagne hospita’s
GroenLinks: Ambitie Utrecht circulair 2050 vraagt om actieplan
Mondelinge vragen: MaaS-proefproject Leidsche Rijn
30 jaar kinderrechtenverdrag reden tot feest!
Column: Utrecht verdient haar eigen Oranje leeuwinnen
Medaille voor vrijwilliger brandweer
Even voorstellen: bestuurslid Suzanne Verbree
Bijdrage ChristenUnie Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019
Speech algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019
VVD wil proef met “Zweedse drempel”
Het Nieuwe Zandpad: tussen morele worsteling en praktische verbetering
Actieplan geluid: extra aandacht voor kwetsbare groepen
Kijken in een onbekend huishouden
Blog 'Groen, tenzij'
Vragen over verdwenen vluchtelingenkinderen
Ambitieus actieplan helpt Utrechters uit schulden
Schietincidenten Lombok en Zuilen: een complete en gerichte aanpak veiligheid nodig
Jacobidebat met Carla Dik - Designerbaby's
Designerbaby's: het einde van de onvolmaaktheid?
Uitgaven fractiekosten 2018 gepubliceerd
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Houd gemeentelijke daken beschikbaar voor buurtprojecten met zonnepanelen
Vertraging bij het Utrechtse waterstoftankstation
Laat studenten, starters en tweeverdieners niet de dupe zijn!


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht