zondag 18 augustus 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaCU: neem geen overhaaste beslissing over Daalsepark
Gepubliceerd: 2019-05-16 13:18:16
Door: Christenunie
DaalseparkAfgelopen donderdag vergaderde de raad over het gebied rond de Daalsetunnel. De gemeente wil dit gebied opnieuw inrichten. Daar worden waarschijnlijk nieuwe woningen gebouwd. In 2011 besloot de gemeenteraad namelijk dat dit park deels bebouwd moet worden. Ook in de omgeving verandert er nog het nodige. Er loopt nog een studie voor de aanpak van de Amsterdamsestraatweg, er is nog steeds de ambitie om de Votulastroute aan te pakken en ook bij de Mariabrug is er nog discussie over ‘de knip of knijp’.

De ChristenUnie wil graag dat het Daalsepark zo groen mogelijk blijft en dat er nu geen besluit wordt genomen over bebouwing als er nog veel onduidelijkheid is over het verkeer. Zijn alle wegen nog nodig, en zou het park groter kunnen als er minder verkeer door de Daalsetunnel gaat rijden?

Raadslid Jan Wijmenga vroeg het college naar de volgorde waarin besluiten worden genomen. De ChristenUnie vind het beter om eerst duidelijkheid te krijgen over de verkeershoeveelheden die door de Daalsetunnel gaan rijden, zodat die informatie ook gebruikt kan worden om te bepalen of bebouwing verder naar voren kan komen?

Jan Wijmenga: "Ik hoor graag een duidelijke toezegging van de wethouder dat we eerst een besluit nemen over de verkeersafwikkeling op de Amsterdamsestraatweg en over de Daalsetunnel – en pas daarna over de invullen van het Daalsepark." Wijmenga diende hierover een motie in en ook andere partijen zoals GroenLinks, het CDA en de SP steunden de motie. De wethouder nam de motie over. 

Het AD deed verslag van de vergadering.   meer 

Stuur dit bericht door!

Meer plek voor kwetsbare doelgroepen
Werk aan de winkel in Overvecht
Sociale huur als eis in toekomstvisie Wolvenplein
Voortaan ook vuurwerkvrije parken met oud en nieuw
Stop verkoop sociale huurwoningen in wijken met weinig sociale huur
Thuisbezorgen paspoort wordt snel mogelijk
Jan van Zanen voorgedragen voor tweede termijn als burgemeester van Utrecht
Zuur en zoet: het slotdebat over de voorjaarsnota
Woonproject van bewoners kan ook financiële steun krijgen
Tijd voor meer diversiteit bij straatnamen
Pak discriminatie bij stage MBO-studenten aan
Speech slotdebat Voorjaarsnota 2019
Schuldenbegroting
Even voorstellen: bestuurslid Joël van Eerde
Groene ommetjes en initiatieven in Utrecht
Even voorstellen: bestuurslid Harmen van Doorn
GroenLinks en Student & Starter willen promotiecampagne hospita’s
GroenLinks: Ambitie Utrecht circulair 2050 vraagt om actieplan
Mondelinge vragen: MaaS-proefproject Leidsche Rijn
30 jaar kinderrechtenverdrag reden tot feest!
Column: Utrecht verdient haar eigen Oranje leeuwinnen
Medaille voor vrijwilliger brandweer
Even voorstellen: bestuurslid Suzanne Verbree
Bijdrage ChristenUnie Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019
Speech algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019
VVD wil proef met “Zweedse drempel”
Het Nieuwe Zandpad: tussen morele worsteling en praktische verbetering
Actieplan geluid: extra aandacht voor kwetsbare groepen
Kijken in een onbekend huishouden
Blog 'Groen, tenzij'
Vragen over verdwenen vluchtelingenkinderen
Ambitieus actieplan helpt Utrechters uit schulden
Schietincidenten Lombok en Zuilen: een complete en gerichte aanpak veiligheid nodig
Jacobidebat met Carla Dik - Designerbaby's
Designerbaby's: het einde van de onvolmaaktheid?
Uitgaven fractiekosten 2018 gepubliceerd
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Houd gemeentelijke daken beschikbaar voor buurtprojecten met zonnepanelen
Vertraging bij het Utrechtse waterstoftankstation
Laat studenten, starters en tweeverdieners niet de dupe zijn!


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht