zondag 21 juli 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaMeer groen en behoud oude bomen in Daalsepark
Gepubliceerd: 2019-05-09 22:08:32
Door: Groenlinks
GroenLinks wil ook de oude bomen behouden. Een voorstel van GroenLinks raadslid Erwin Virginia hierover werd aangenomen. Virginia: “In de voorstellen werden de meest waardevolle oude bomen opgeofferd. En er zijn al zo weinig goede bomen in het Stationsgebied! Door bijvoorbeeld de bebouwing richting de autobaan te verschuiven, kunnen de oude bomen gespaard blijven.”

Bewonersinitiatief

Voor GroenLinks is een goede samenwerking met de bewoners essentieel voor de toekomst van het Daalsepark. Eerder onderzocht de gemeente dankzij GroenLinks wat er nodig is om de plannen van het bewonersinitiatief te realiseren. Hoewel het bewonersplan te duur bleek, sluiten de huidige plannen beter aan bij het bewonersplan dan het oorspronkelijke voorstel van de gemeente met een afgesloten stadstuin.

Vergroenen Daalsetunnel

Daarnaast wil GroenLinks dat er eerst duidelijkheid komt over de toekomst van de Daalsetunnel voordat er definitieve besluiten worden genomen over het Daalsepark. Virginia: “Vergroening van de Daalsetunnel als verbinding tussen het toekomstige Lombokpark en het Daalsepark is een mooie kans. Minder ruimte voor de Daalsetunnel geeft ook meer ruimte voor andere zaken, zoals woningen en groen. Dit is voor ons belangrijk om te weten, voordat we besluiten kunnen nemen.” Een voorstel van de ChristenUnie hierover werd overgenomen door de wethouder.

Categorie 
nieuws
Mensen 
Erwin Virginia donderdag, 9 mei, 2019

  meer 

Stuur dit bericht door!

Meer plek voor kwetsbare doelgroepen
Werk aan de winkel in Overvecht
Sociale huur als eis in toekomstvisie Wolvenplein
Voortaan ook vuurwerkvrije parken met oud en nieuw
Stop verkoop sociale huurwoningen in wijken met weinig sociale huur
Thuisbezorgen paspoort wordt snel mogelijk
Jan van Zanen voorgedragen voor tweede termijn als burgemeester van Utrecht
Zuur en zoet: het slotdebat over de voorjaarsnota
Woonproject van bewoners kan ook financiële steun krijgen
Tijd voor meer diversiteit bij straatnamen
Pak discriminatie bij stage MBO-studenten aan
Speech slotdebat Voorjaarsnota 2019
Schuldenbegroting
Even voorstellen: bestuurslid Joël van Eerde
Groene ommetjes en initiatieven in Utrecht
Even voorstellen: bestuurslid Harmen van Doorn
GroenLinks en Student & Starter willen promotiecampagne hospita’s
GroenLinks: Ambitie Utrecht circulair 2050 vraagt om actieplan
Mondelinge vragen: MaaS-proefproject Leidsche Rijn
30 jaar kinderrechtenverdrag reden tot feest!
Column: Utrecht verdient haar eigen Oranje leeuwinnen
Medaille voor vrijwilliger brandweer
Even voorstellen: bestuurslid Suzanne Verbree
Bijdrage ChristenUnie Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019
Speech algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019
VVD wil proef met “Zweedse drempel”
Het Nieuwe Zandpad: tussen morele worsteling en praktische verbetering
Actieplan geluid: extra aandacht voor kwetsbare groepen
Kijken in een onbekend huishouden
Blog 'Groen, tenzij'
Vragen over verdwenen vluchtelingenkinderen
Ambitieus actieplan helpt Utrechters uit schulden
Schietincidenten Lombok en Zuilen: een complete en gerichte aanpak veiligheid nodig
Jacobidebat met Carla Dik - Designerbaby's
Designerbaby's: het einde van de onvolmaaktheid?
Uitgaven fractiekosten 2018 gepubliceerd
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Houd gemeentelijke daken beschikbaar voor buurtprojecten met zonnepanelen
Vertraging bij het Utrechtse waterstoftankstation
Laat studenten, starters en tweeverdieners niet de dupe zijn!


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht