zondag 26 mei 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaMeer groen en behoud oude bomen in Daalsepark
Gepubliceerd: 2019-05-09 22:08:32
Door: Groenlinks
GroenLinks wil ook de oude bomen behouden. Een voorstel van GroenLinks raadslid Erwin Virginia hierover werd aangenomen. Virginia: “In de voorstellen werden de meest waardevolle oude bomen opgeofferd. En er zijn al zo weinig goede bomen in het Stationsgebied! Door bijvoorbeeld de bebouwing richting de autobaan te verschuiven, kunnen de oude bomen gespaard blijven.”

Bewonersinitiatief

Voor GroenLinks is een goede samenwerking met de bewoners essentieel voor de toekomst van het Daalsepark. Eerder onderzocht de gemeente dankzij GroenLinks wat er nodig is om de plannen van het bewonersinitiatief te realiseren. Hoewel het bewonersplan te duur bleek, sluiten de huidige plannen beter aan bij het bewonersplan dan het oorspronkelijke voorstel van de gemeente met een afgesloten stadstuin.

Vergroenen Daalsetunnel

Daarnaast wil GroenLinks dat er eerst duidelijkheid komt over de toekomst van de Daalsetunnel voordat er definitieve besluiten worden genomen over het Daalsepark. Virginia: “Vergroening van de Daalsetunnel als verbinding tussen het toekomstige Lombokpark en het Daalsepark is een mooie kans. Minder ruimte voor de Daalsetunnel geeft ook meer ruimte voor andere zaken, zoals woningen en groen. Dit is voor ons belangrijk om te weten, voordat we besluiten kunnen nemen.” Een voorstel van de ChristenUnie hierover werd overgenomen door de wethouder.

Categorie 
nieuws
Mensen 
Erwin Virginia donderdag, 9 mei, 2019

  meer 

Stuur dit bericht door!

Van Nationaliteit Onbekend naar Staatloos
Meer mogelijkheden voor middeninkomens om in Utrecht te wonen
Voorschool voor Utrechtse kinderen die het echt nodig hebben
CU stelt vragen over de toegankelijkheid van stembureaus
Financiële verantwoording fractiekosten 2018 goedgekeurd
Voorjaarsnota 2019: Scherpe keuzes en meer geld naar betaalbaar wonen en groen
CU: neem geen overhaaste beslissing over Daalsepark
Commissiebijdrage Save: intensief, onmacht en nu verder
Taal en werk: rekenkameronderzoek vraagt om verdere uitwerking
Verlaag minimale inkomenseis middenhuur van 4 naar 3 keer maandhuur
Samen werken aan een duurzaam ‘Koningsdag 2020’!
GroenLinks stelt vragen over sluiting Toko Mitra
Utrecht onbereikbaar door autoverbod
Meer groen en behoud oude bomen in Daalsepark
Veilig verkeer, ook voor en door maaltijdbezorgers
GroenLinks wil Urban Sports stimuleren en faciliteren
Merwedekanaalzone in ontwikkeling: fractie bereidt zich voor
CU: verzeker kinderen van gelijke onderwijskansen
Aanvragen bijzondere bijstand voor medische kosten makkelijker dankzij vragen GroenLinks
CU: breng gemeentelijke visie op religieus erfgoed in praktijk
Utrechtse ondernemers voortaan actief in strijd tegen eenzaamheid
Bestuursfunctie GroenLinks Utrecht - Iets voor jou?
Blog 'Woorden en daden: taal verbindt'
Verkeersonveilige kruising Uithof
Op weg naar Utrecht Schuldenvrij
Meer groen, meer sociale huurwoningen en een plek voor de bewoners in het Beurskwartier
Een bewogen week
GroenLinks wil Utrechts mediabeleid met aandacht voor talentontwikkeling en onderzoeksjournalistiek
Medaille voor Buurtkamer De Klop
Groenlezing 'Duurzaam radicaliseren'
Schietpartij 24 Oktoberplein
Reactie na de gebeurtenissen in onze stad
Geschokt door geweld in Utrecht
CU: Geef ruimte aan initiatief en meer specialistisch jongerenwerk
De toekomst van laadpalen in Utrecht
Utrecht Science Park moet bereikbaar blijven
Kan de Merwedekanaalzone wel 10.000 woningen aan?
Wachten om hulp bij Buurtteams
Utrecht bant foute incasso uit dankzij vragen GroenLinks
Blog 'De gezonde stad'


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht