donderdag 21 november 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaMeer groen en behoud oude bomen in Daalsepark
Gepubliceerd: 2019-05-09 22:08:32
Door: Groenlinks
GroenLinks wil ook de oude bomen behouden. Een voorstel van GroenLinks raadslid Erwin Virginia hierover werd aangenomen. Virginia: “In de voorstellen werden de meest waardevolle oude bomen opgeofferd. En er zijn al zo weinig goede bomen in het Stationsgebied! Door bijvoorbeeld de bebouwing richting de autobaan te verschuiven, kunnen de oude bomen gespaard blijven.”

Bewonersinitiatief

Voor GroenLinks is een goede samenwerking met de bewoners essentieel voor de toekomst van het Daalsepark. Eerder onderzocht de gemeente dankzij GroenLinks wat er nodig is om de plannen van het bewonersinitiatief te realiseren. Hoewel het bewonersplan te duur bleek, sluiten de huidige plannen beter aan bij het bewonersplan dan het oorspronkelijke voorstel van de gemeente met een afgesloten stadstuin.

Vergroenen Daalsetunnel

Daarnaast wil GroenLinks dat er eerst duidelijkheid komt over de toekomst van de Daalsetunnel voordat er definitieve besluiten worden genomen over het Daalsepark. Virginia: “Vergroening van de Daalsetunnel als verbinding tussen het toekomstige Lombokpark en het Daalsepark is een mooie kans. Minder ruimte voor de Daalsetunnel geeft ook meer ruimte voor andere zaken, zoals woningen en groen. Dit is voor ons belangrijk om te weten, voordat we besluiten kunnen nemen.” Een voorstel van de ChristenUnie hierover werd overgenomen door de wethouder.

Categorie 
nieuws
Mensen 
Erwin Virginia donderdag, 9 mei, 2019

  meer 

Stuur dit bericht door!

Utrecht gaat biodiversiteit verbeteren
ID-kaart is een basisbehoefte en moet daarom gratis zijn voor minima
Maak regels voor aanvragen en goedkeuren geld voor initiatieven makkelijker
Speech debat programmabegroting 2020
De Betere Begroting 2020 - 2023
Een nieuw startschot voor atletiekbaan Amaliapark
Zoek oplossing voor vrouwen met te weinig geld voor tampons of maandverband
Pamflet wonen: minder markt en meer volkshuisvesting
Fiets-Rik vs Auto-David
Maandthema: Asiel & Integratie
Nieuwe Utrechtse Nederlanders
Begroting 2020
Opvanglocaties asielzoekers
Meer aandacht voor culturele verschillen bij zorg
VVD vraagt aandacht om Utrechtse afvalberg met een Zwartboek Afval
GroenLinks wil eindelijk aanpak verloederde tunnels
Vragen GroenLinks over ervaren overlast door binnenstadsbewoners
Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht
Inzet GroenLinks cultuurnota: cultuur voor iedereen en aandacht voor duurzaamheid
Laat omwonenden profiteren van opbrengst zon- en windenergie
Agenda ALV 7 oktober 2019
GroenLinks onaangenaam verrast door verkoop sociale huurwoningen in West
De favoriete fietsroute van Rik van der Graaf
Gedeputeerde: “Ik verzin de meest creatieve ideeën op de fiets”
Verlaag snelheid Ring Utrecht naar 80 km/u
De favoriete fietsroute van Pim Steenbergen
Voorstel voor de Programmabegroting 2020
Onzekere tijden, toch een gat in de linker hand
GroenLinks wil meer begeleiding bij eten voor mensen met dementie
Huis van Mien wordt gemeentelijk monument
Minder ongelukken met snorfietsen door verplaatsing naar de rijbaan
Het Nieuwe Zandpad: een veilige werkplek voor sekswerkers en aandacht voor de buurt
Maandthema: fiets
Opgeladen!
U-polis en bijzondere bijstand: meer passend verzekerd dankzij GroenLinks
Meer plek voor kwetsbare doelgroepen
Werk aan de winkel in Overvecht
Sociale huur als eis in toekomstvisie Wolvenplein
Voortaan ook vuurwerkvrije parken met oud en nieuw
Stop verkoop sociale huurwoningen in wijken met weinig sociale huur


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht