zondag 18 augustus 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaMeer mogelijkheden voor middeninkomens om in Utrecht te wonen
Gepubliceerd: 2019-05-23 17:18:10
Door: Groenlinks
Raadslid Floor de Koning: “Wonen is een recht en in Utrecht staat dit onder druk. Elke dag weer ontvangt GroenLinks mails van mensen die hard op zoek zijn naar een huis in Utrecht. Op veel plekken worden nieuwe woningen gebouwd, maar op dit moment is het tekort groot. Deze schaarste moeten we eerlijker verdelen en ervoor zorgen dat sociale en middenhuurwoningen daadwerkelijk terecht komen bij de mensen voor wie ze bedoeld zijn.” 

Belangrijke veranderingen 

In de nieuwe verordening neemt GroenLinks wethouder wonen Kees Diepeveen een aantal maatregelen die ervoor zorgen dat mensen met een middeninkomen, zoals leraren, verplegers en politieagenten, makkelijker een woning vinden en sneller doorstromen uit sociale huur. GroenLinks is enthousiast over een aantal veranderingen in de huisvestingsverordening:  

  • Een voorrangsregeling bij nieuwbouw. Op initiatief van Floor de Koning krijgen middeninkomens (eenpersoonshuishoudens met een inkomen tot 55.000 euro en meerpersoonshuishoudens met een inkomen tot 65.000 euro) bij nieuwbouw middenhuur voorrang. Hierdoor komen de 4.500 middenhuur woningen die de komende 5 jaar bijgebouwd worden terecht bij middeninkomens. 

  •  75% van de inschrijfduur blijft behouden bij het accepteren van een sociale huurwoning. “Hierdoor kan bijvoorbeeld een starter na enkele jaren verhuizen van een studio naar een gezinswoning, of kan een oudere een eengezinswoning inruilen voor een klein drempelvrij appartement. Zo komt de Utrechtse markt weer in beweging en zorgen we voor een betere verdeling van de schaarse woningen.” Aldus de Koning.  

  • Gelijke behandeling voor alle woningen, ongeacht de WOZ waarde. Hierdoor kan de gemeente alle huurders beter beschermen, bijvoorbeeld door boetes voor huisjesmelkers. En wordt registratie voor Airbnb en shortstay mogelijk.  

Minimale inkomenseis middenhuur van 4 naar 3 keer de maandhuur 

Een aanvullend voorstel van de Koning voor het verlagen van de minimale inkomenseis voor middenhuur van 4 naar 3 keer de maandhuur haalde een ruime meerderheid in de raad. De Koning: “Teveel mensen vallen nu buiten de boot, omdat zij teveel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig om te voldoen aan de inkomsenseisen voor middenhuur. Een voorbeeld: startende leraren verdienen op basis van de CAO ongeveer € 3.000 per maand. Met een minimumeis van vier keer de maandhuur mogen zij maximaal 750 euro aan huur betalen. Daardoor zijn de meeste middenhuurwoningen (tussen 710 en 960 euro) voor hen nu niet beschikbaar, maar straks wel.” 

Categorie 
nieuws
Mensen 
Floor de Koning donderdag, 23 mei, 2019

  meer 

Stuur dit bericht door!

Meer plek voor kwetsbare doelgroepen
Werk aan de winkel in Overvecht
Sociale huur als eis in toekomstvisie Wolvenplein
Voortaan ook vuurwerkvrije parken met oud en nieuw
Stop verkoop sociale huurwoningen in wijken met weinig sociale huur
Thuisbezorgen paspoort wordt snel mogelijk
Jan van Zanen voorgedragen voor tweede termijn als burgemeester van Utrecht
Zuur en zoet: het slotdebat over de voorjaarsnota
Woonproject van bewoners kan ook financiële steun krijgen
Tijd voor meer diversiteit bij straatnamen
Pak discriminatie bij stage MBO-studenten aan
Speech slotdebat Voorjaarsnota 2019
Schuldenbegroting
Even voorstellen: bestuurslid Joël van Eerde
Groene ommetjes en initiatieven in Utrecht
Even voorstellen: bestuurslid Harmen van Doorn
GroenLinks en Student & Starter willen promotiecampagne hospita’s
GroenLinks: Ambitie Utrecht circulair 2050 vraagt om actieplan
Mondelinge vragen: MaaS-proefproject Leidsche Rijn
30 jaar kinderrechtenverdrag reden tot feest!
Column: Utrecht verdient haar eigen Oranje leeuwinnen
Medaille voor vrijwilliger brandweer
Even voorstellen: bestuurslid Suzanne Verbree
Bijdrage ChristenUnie Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019
Speech algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019
VVD wil proef met “Zweedse drempel”
Het Nieuwe Zandpad: tussen morele worsteling en praktische verbetering
Actieplan geluid: extra aandacht voor kwetsbare groepen
Kijken in een onbekend huishouden
Blog 'Groen, tenzij'
Vragen over verdwenen vluchtelingenkinderen
Ambitieus actieplan helpt Utrechters uit schulden
Schietincidenten Lombok en Zuilen: een complete en gerichte aanpak veiligheid nodig
Jacobidebat met Carla Dik - Designerbaby's
Designerbaby's: het einde van de onvolmaaktheid?
Uitgaven fractiekosten 2018 gepubliceerd
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Houd gemeentelijke daken beschikbaar voor buurtprojecten met zonnepanelen
Vertraging bij het Utrechtse waterstoftankstation
Laat studenten, starters en tweeverdieners niet de dupe zijn!


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht