zaterdag 24 augustus 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaOok na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Gepubliceerd: 2019-05-29 19:05:11
Door: Groenlinks
GroenLinks raadslid Melody Deldjou Fard: “We snappen heel goed dat het voor de cursisten en medewerkers van UCK nu een onzekere tijd is. Het is jammer dat het het UCK niet gelukt is om de bedrijfsvoering op orde te krijgen. GroenLinks vindt het erg belangrijk dat Utrecht investeert in een goed aanbod van amateurkunst en cultuureducatie. We geloven dat cultuur een belangrijke maatschappelijke meerwaarde heeft. En juist vanuit die overtuiging hebben we in het coalitieakkoord geregeld dat het cultuurbudget zal mee groeien met de groei van de stad. Alle Utrechters moeten van cultuur kunnen genieten en eraan deelnemen.”   

“Afgelopen maanden heeft de gemeente achter de schermen samen met het cultureel veld gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe situatie voor amateurkunst. Vele culturele initiatieven, wijkcultuurhuizen en docenten hebben de handen in een geslagen. Een ding is zeker: ook na het UCK, moet er in Utrecht goede amateurkunst educatie komen. Daar gaan we met zijn allen voor zorgen!”  

Voor GroenLinks zijn een aantal punten belangrijk:  

  • Behoud subsidie voor amateurkunst educatie in Utrecht. 
  • Betaalbaar aanbod, zodat ook mensen met een kleinere portemonnee mee kunnen doen. 
  • Meer amateurkunst in de wijken om het toegankelijker te maken en ontmoetingen tussen diverse bewoners en kinderen stimuleren. 
  • Betrekken van HBO én MBO talenten en opleidingen  

Overgangsperiode  

Naar aanleiding van het debat in maart 2019 is door de raad besloten dat de nieuwe subsidieregeling een overgangsregeling voor twee jaar krijgt. Deze regeling is erop gericht om in samenwerking met het veld tot een betaalbaar aanbod aan amateurkunsteducatie te komen voor alle Utrechters. Hierbij is er ook specifiek aandacht voor kwaliteit en spreiding over de stad. Het pand aan het Domplein blijft behouden voor maatschappelijke en culturele activiteiten  

Medewerkers UCK 

GroenLinks beseft dat de huidige UCK medewerkers formeel de verantwoordelijkheid zijn van het UCK, maar wil dat de gemeente zich actief voor deze professionals inspant. Tijdens de debatten heeft GroenLinks erop aangedrongen dat het ondersteunende personeel (conciërges, schoonmakers, coördinatoren, systeem beheerders etc.) van werk naar werk wordt geholpen. Hierover heeft het college nog geen besluit genomen. GroenLinks heeft er goede hoop op dat de docenten een plek vinden in de nieuwe situatie. 

Categorie 
nieuws
Mensen 
Melody Deldjou Fard donderdag, 22 november, 2018

  meer 

Stuur dit bericht door!

Meer plek voor kwetsbare doelgroepen
Werk aan de winkel in Overvecht
Sociale huur als eis in toekomstvisie Wolvenplein
Voortaan ook vuurwerkvrije parken met oud en nieuw
Stop verkoop sociale huurwoningen in wijken met weinig sociale huur
Thuisbezorgen paspoort wordt snel mogelijk
Jan van Zanen voorgedragen voor tweede termijn als burgemeester van Utrecht
Zuur en zoet: het slotdebat over de voorjaarsnota
Woonproject van bewoners kan ook financiële steun krijgen
Tijd voor meer diversiteit bij straatnamen
Pak discriminatie bij stage MBO-studenten aan
Speech slotdebat Voorjaarsnota 2019
Schuldenbegroting
Even voorstellen: bestuurslid Joël van Eerde
Groene ommetjes en initiatieven in Utrecht
Even voorstellen: bestuurslid Harmen van Doorn
GroenLinks en Student & Starter willen promotiecampagne hospita’s
GroenLinks: Ambitie Utrecht circulair 2050 vraagt om actieplan
Mondelinge vragen: MaaS-proefproject Leidsche Rijn
30 jaar kinderrechtenverdrag reden tot feest!
Column: Utrecht verdient haar eigen Oranje leeuwinnen
Medaille voor vrijwilliger brandweer
Even voorstellen: bestuurslid Suzanne Verbree
Bijdrage ChristenUnie Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019
Speech algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019
VVD wil proef met “Zweedse drempel”
Het Nieuwe Zandpad: tussen morele worsteling en praktische verbetering
Actieplan geluid: extra aandacht voor kwetsbare groepen
Kijken in een onbekend huishouden
Blog 'Groen, tenzij'
Vragen over verdwenen vluchtelingenkinderen
Ambitieus actieplan helpt Utrechters uit schulden
Schietincidenten Lombok en Zuilen: een complete en gerichte aanpak veiligheid nodig
Jacobidebat met Carla Dik - Designerbaby's
Designerbaby's: het einde van de onvolmaaktheid?
Uitgaven fractiekosten 2018 gepubliceerd
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Houd gemeentelijke daken beschikbaar voor buurtprojecten met zonnepanelen
Vertraging bij het Utrechtse waterstoftankstation
Laat studenten, starters en tweeverdieners niet de dupe zijn!


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht