maandag 18 november 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaOok na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Gepubliceerd: 2019-05-29 19:05:11
Door: Groenlinks
GroenLinks raadslid Melody Deldjou Fard: “We snappen heel goed dat het voor de cursisten en medewerkers van UCK nu een onzekere tijd is. Het is jammer dat het het UCK niet gelukt is om de bedrijfsvoering op orde te krijgen. GroenLinks vindt het erg belangrijk dat Utrecht investeert in een goed aanbod van amateurkunst en cultuureducatie. We geloven dat cultuur een belangrijke maatschappelijke meerwaarde heeft. En juist vanuit die overtuiging hebben we in het coalitieakkoord geregeld dat het cultuurbudget zal mee groeien met de groei van de stad. Alle Utrechters moeten van cultuur kunnen genieten en eraan deelnemen.”   

“Afgelopen maanden heeft de gemeente achter de schermen samen met het cultureel veld gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe situatie voor amateurkunst. Vele culturele initiatieven, wijkcultuurhuizen en docenten hebben de handen in een geslagen. Een ding is zeker: ook na het UCK, moet er in Utrecht goede amateurkunst educatie komen. Daar gaan we met zijn allen voor zorgen!”  

Voor GroenLinks zijn een aantal punten belangrijk:  

  • Behoud subsidie voor amateurkunst educatie in Utrecht. 
  • Betaalbaar aanbod, zodat ook mensen met een kleinere portemonnee mee kunnen doen. 
  • Meer amateurkunst in de wijken om het toegankelijker te maken en ontmoetingen tussen diverse bewoners en kinderen stimuleren. 
  • Betrekken van HBO én MBO talenten en opleidingen  

Overgangsperiode  

Naar aanleiding van het debat in maart 2019 is door de raad besloten dat de nieuwe subsidieregeling een overgangsregeling voor twee jaar krijgt. Deze regeling is erop gericht om in samenwerking met het veld tot een betaalbaar aanbod aan amateurkunsteducatie te komen voor alle Utrechters. Hierbij is er ook specifiek aandacht voor kwaliteit en spreiding over de stad. Het pand aan het Domplein blijft behouden voor maatschappelijke en culturele activiteiten  

Medewerkers UCK 

GroenLinks beseft dat de huidige UCK medewerkers formeel de verantwoordelijkheid zijn van het UCK, maar wil dat de gemeente zich actief voor deze professionals inspant. Tijdens de debatten heeft GroenLinks erop aangedrongen dat het ondersteunende personeel (conciërges, schoonmakers, coördinatoren, systeem beheerders etc.) van werk naar werk wordt geholpen. Hierover heeft het college nog geen besluit genomen. GroenLinks heeft er goede hoop op dat de docenten een plek vinden in de nieuwe situatie. 

Categorie 
nieuws
Mensen 
Melody Deldjou Fard donderdag, 22 november, 2018

  meer 

Stuur dit bericht door!

Utrecht gaat biodiversiteit verbeteren
ID-kaart is een basisbehoefte en moet daarom gratis zijn voor minima
Maak regels voor aanvragen en goedkeuren geld voor initiatieven makkelijker
Speech debat programmabegroting 2020
De Betere Begroting 2020 - 2023
Een nieuw startschot voor atletiekbaan Amaliapark
Zoek oplossing voor vrouwen met te weinig geld voor tampons of maandverband
Pamflet wonen: minder markt en meer volkshuisvesting
Fiets-Rik vs Auto-David
Maandthema: Asiel & Integratie
Nieuwe Utrechtse Nederlanders
Begroting 2020
Opvanglocaties asielzoekers
Meer aandacht voor culturele verschillen bij zorg
VVD vraagt aandacht om Utrechtse afvalberg met een Zwartboek Afval
GroenLinks wil eindelijk aanpak verloederde tunnels
Vragen GroenLinks over ervaren overlast door binnenstadsbewoners
Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht
Inzet GroenLinks cultuurnota: cultuur voor iedereen en aandacht voor duurzaamheid
Laat omwonenden profiteren van opbrengst zon- en windenergie
Agenda ALV 7 oktober 2019
GroenLinks onaangenaam verrast door verkoop sociale huurwoningen in West
De favoriete fietsroute van Rik van der Graaf
Gedeputeerde: “Ik verzin de meest creatieve ideeën op de fiets”
Verlaag snelheid Ring Utrecht naar 80 km/u
De favoriete fietsroute van Pim Steenbergen
Voorstel voor de Programmabegroting 2020
Onzekere tijden, toch een gat in de linker hand
GroenLinks wil meer begeleiding bij eten voor mensen met dementie
Huis van Mien wordt gemeentelijk monument
Minder ongelukken met snorfietsen door verplaatsing naar de rijbaan
Het Nieuwe Zandpad: een veilige werkplek voor sekswerkers en aandacht voor de buurt
Maandthema: fiets
Opgeladen!
U-polis en bijzondere bijstand: meer passend verzekerd dankzij GroenLinks
Meer plek voor kwetsbare doelgroepen
Werk aan de winkel in Overvecht
Sociale huur als eis in toekomstvisie Wolvenplein
Voortaan ook vuurwerkvrije parken met oud en nieuw
Stop verkoop sociale huurwoningen in wijken met weinig sociale huur


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht