zondag 18 augustus 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina



Taal en werk: rekenkameronderzoek vraagt om verdere uitwerking
Gepubliceerd: 2019-05-16 09:41:15
Door: Christenunie




Formulier invullenDe Rekenkamer van Utrecht heeft een onderzoek gedaan naar de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt in de Gemeente Utrecht. In dit onderzoek heeft de Rekenkamer meer dan 700 uitkeringsgerechtigden telefonisch geënquêteerd over hun persoonlijke situatie en hun ervaringen met de dienstverlening van de gemeente Utrecht.

Dit onderzoek bood veel inzichten in deze groep en hun alledaagse uitdagingen om volledig mee te doen in de samenleving. Het is een complexe groep inwoners voor wie meedoen in de samenleving niet altijd gemakkelijk is. Oorzaken hiervan zijn onder nadere onvoldoende taalvaardigheid, een slechte gezondheid of een gebrek aan opleiding. De ChristenUnie vindt dat de gemeente zo veel mogelijk moet doen om deze mensen te helpen door bijvoorbeeld te stimuleren om een opleiding te volgen of vrijwilligerswerk te doen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat er onder veel mensen een angst is om bijvoorbeeld werk of vrijwilligerswerk te melden bij de gemeente omdat er dan mogelijk wijzigen optreden in hun uitkering. Ook boezemt de bureaucratische molen van de gemeente sommige mensen angst in. We hebben de wethouder gevraagd of deze mogelijk angst verder onderzocht kan worden en mogelijke belemmeringen hierdoor wegenomen kunnen worden. Hierop reageerde de wethouder positief en wij zullen in de tussentijd als fractie zelf ook onderzoek doen naar deze angst. 

Het hele rapport van de rekenkamer is hier te lezen.



  meer 

Stuur dit bericht door!

Meer plek voor kwetsbare doelgroepen
Werk aan de winkel in Overvecht
Sociale huur als eis in toekomstvisie Wolvenplein
Voortaan ook vuurwerkvrije parken met oud en nieuw
Stop verkoop sociale huurwoningen in wijken met weinig sociale huur
Thuisbezorgen paspoort wordt snel mogelijk
Jan van Zanen voorgedragen voor tweede termijn als burgemeester van Utrecht
Zuur en zoet: het slotdebat over de voorjaarsnota
Woonproject van bewoners kan ook financiële steun krijgen
Tijd voor meer diversiteit bij straatnamen
Pak discriminatie bij stage MBO-studenten aan
Speech slotdebat Voorjaarsnota 2019
Schuldenbegroting
Even voorstellen: bestuurslid Joël van Eerde
Groene ommetjes en initiatieven in Utrecht
Even voorstellen: bestuurslid Harmen van Doorn
GroenLinks en Student & Starter willen promotiecampagne hospita’s
GroenLinks: Ambitie Utrecht circulair 2050 vraagt om actieplan
Mondelinge vragen: MaaS-proefproject Leidsche Rijn
30 jaar kinderrechtenverdrag reden tot feest!
Column: Utrecht verdient haar eigen Oranje leeuwinnen
Medaille voor vrijwilliger brandweer
Even voorstellen: bestuurslid Suzanne Verbree
Bijdrage ChristenUnie Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019
Speech algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019
VVD wil proef met “Zweedse drempel”
Het Nieuwe Zandpad: tussen morele worsteling en praktische verbetering
Actieplan geluid: extra aandacht voor kwetsbare groepen
Kijken in een onbekend huishouden
Blog 'Groen, tenzij'
Vragen over verdwenen vluchtelingenkinderen
Ambitieus actieplan helpt Utrechters uit schulden
Schietincidenten Lombok en Zuilen: een complete en gerichte aanpak veiligheid nodig
Jacobidebat met Carla Dik - Designerbaby's
Designerbaby's: het einde van de onvolmaaktheid?
Uitgaven fractiekosten 2018 gepubliceerd
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Houd gemeentelijke daken beschikbaar voor buurtprojecten met zonnepanelen
Vertraging bij het Utrechtse waterstoftankstation
Laat studenten, starters en tweeverdieners niet de dupe zijn!


Meer weer





© 2007-2012 AllesoverUtrecht