donderdag 27 juni 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaVan Nationaliteit Onbekend naar Staatloos
Gepubliceerd: 2019-05-24 10:23:28
Door: Christenunie
VluchtelingenGisteren is een motie van de ChristenUnie door een grote meerderheid van de raad aangenomen. In deze motie roepen we op om als gemeente op te komen voor de rechten van de groep staatlozen in Nederland.

In Utrecht wonen staatlozen. ‘Staatloos’ betekent dat iemand door geen enkel land – volgens de wetgeving van het betreffende land –  beschouwd wordt als onderdaan. Staatlozen bezitten dus geen paspoort en geen nationaliteit. Sommigen zijn buiten de landgrenzen van Nederland geboren, maar velen zijn ook hier in Utrecht geboren en zijn staatloos omdat hun ouders dat zijn. Dit treft dus ook kinderen. Deze motie beperkt zich tot de groep staatlozen met verblijf. Ze verblijven legaal in Utrecht. Het gaat hier bijvoorbeeld over expats of mensen die als vluchteling zijn gekomen uit onveilige landen en een asielstatus voor onbepaalde tijd hebben. 

Net als veel andere landen erkent Nederland de Staatloosheidsverdragen. Staatlozen krijgen via die weg alsnog een aantal rechten. Denk hierbij aan trouwen, kinderen registreren, naturaliseren. Dan dient men wel officieel de status ‘Staatloos’ te hebben en als zodanig in het Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) te staan. Maar in Nederland komt een grote groep staatlozen niet in aanmerking voor deze rechten.  

Het probleem is namelijk dat de gemeente een deel van deze mensen in de BPR geregistreerd heeft onder de status ‘Nationaliteit Onbekend’ en niet onder de status ‘Staatloos’. De status ‘Nationaliteit Onbekend’ is een juridische categorie die vele andere landen niet kennen. En met de status ‘Nationaliteit Onbekend’ kunnen veel personen geen aanspraak maken op de rechten die uit de Staatloosheidsverdragen voortvloeien. Daarmee is trouwen, naturaliseren en reizen onmogelijk. Een staatloze die die de status ‘staatloos’ heeft, kan dit wel.

Om van de status ‘nationaliteit onbekend’ af te komen en de status ‘staatloos’ te krijgen moeten mensen volgens het huidig beleid eerst zelf aantonen dat ze geen nationaliteit hebben van een ander land. Maar dat kunnen velen niet, want toon maar eens aan dat geen enkel land jou erkent. In sommige gevallen bestaat het land van herkomst zelfs niet meer. Hierdoor is voor mensen een kafkaëske situatie ontstaan, waar de gemeente een belangrijke rol in speelt.

De gemeente Utrecht kent een groep van 1309 mensen (peildatum 1-1-2018) die niet als Staatlozen in het BRP geregistreerd staat. Deze mensen staan nu geregistreerd met de status ‘Nationaliteit Onbekend'. Deze motie is dan ook een oproep aan de gemeente Utrecht om maximaal gebruik te maken van de uitvoeringsruimte en beleidsvrijheid met betrekking tot het vaststellen van de status staatloosheid. Zo kunnen we deze groep inwoners van Utrecht de kans bieden om echt mee te doen in onze stad die in 2012 is benoemd tot ‘The first human rights city in the Netherlands'. 

De burgermeester gaf in zijn beantwoording aan dat hij de motie overneemt en dat mensen die belanden in een ‘papierwinkel’ op hulp van de gemeente kunnen rekenen. De tekst van de motie kun je hier vinden.

Wil je weten over dit onderwerp? Van harte welkom op de Dag van de Nationaliteit in Tivoli Vredenburg in Utrecht op 4 juni!  meer 

Stuur dit bericht door!

30 jaar kinderrechtenverdrag reden tot feest!
Column: Utrecht verdient haar eigen Oranje leeuwinnen
Medaille voor vrijwilliger brandweer
Even voorstellen: bestuurslid Harmen van Doorn
Mondelinge vragen: MaaS-proefproject Leidsche Rijn
Even voorstellen: bestuurslid Suzanne Verbree
Bijdrage ChristenUnie Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019
Speech algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019
VVD wil proef met “Zweedse drempel”
Het Nieuwe Zandpad: tussen morele worsteling en praktische verbetering
Actieplan geluid: extra aandacht voor kwetsbare groepen
Kijken in een onbekend huishouden
Blog 'Groen, tenzij'
Vragen over verdwenen vluchtelingenkinderen
Ambitieus actieplan helpt Utrechters uit schulden
Schietincidenten Lombok en Zuilen: een complete en gerichte aanpak veiligheid nodig
Jacobidebat met Carla Dik - Designerbaby's
Designerbaby's: het einde van de onvolmaaktheid?
Uitgaven fractiekosten 2018 gepubliceerd
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Houd gemeentelijke daken beschikbaar voor buurtprojecten met zonnepanelen
Vertraging bij het Utrechtse waterstoftankstation
Laat studenten, starters en tweeverdieners niet de dupe zijn!
Laat studenten studenten, starters en tweeverdieners niet de dupe zijn!
Van Nationaliteit Onbekend naar Staatloos
Meer mogelijkheden voor middeninkomens om in Utrecht te wonen
Voorschool voor Utrechtse kinderen die het echt nodig hebben
CU stelt vragen over de toegankelijkheid van stembureaus
Financiële verantwoording fractiekosten 2018 goedgekeurd
Voorjaarsnota 2019: Scherpe keuzes en meer geld naar betaalbaar wonen en groen
CU: neem geen overhaaste beslissing over Daalsepark
Commissiebijdrage Save: intensief, onmacht en nu verder
Taal en werk: rekenkameronderzoek vraagt om verdere uitwerking
Vuelta 2020: zo duurzaam mogelijk en voor alle Utrechters
Verlaag minimale inkomenseis middenhuur van 4 naar 3 keer maandhuur
Samen werken aan een duurzaam ‘Koningsdag 2020’!
GroenLinks stelt vragen over sluiting Toko Mitra
Utrecht onbereikbaar door autoverbod
Meer groen en behoud oude bomen in Daalsepark
Veilig verkeer, ook voor en door maaltijdbezorgers


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht