maandag 19 augustus 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaVoorschool voor Utrechtse kinderen die het echt nodig hebben
Gepubliceerd: 2019-05-23 16:42:16
Door: Groenlinks
Raadslid Peter van Corler: “GroenLinks wil eerlijke kansen voor alle Utrechtse kinderen. Daar kunnen we niet vroeg genoeg mee beginnen. We vinden het belangrijk dat juist de peuters die door een taalachterstand een slechtere uitgangspositie hebben met deze speelse taallessen een extra steuntje in de rug krijgen.” 

De gemeente Utrecht verleent subsidie aan aanbieders van voorschoolse educatie. Hier komt nieuw beleid voor, omdat landelijke wetgeving is veranderd en de gemeente daaraan moet voldoen. GroenLinks raadslid Peter van Corler: “Het is een lastige opgave, omdat een goed werkend Utrechts systeem nu op de schop moet. Bovendien krijgen we de komende jaren hier uit Den Haag hier minder geld voor dan voorheen.” GroenLinks heeft donderdag ingestemd met het nieuwe beleid, nadat het voorstel op onderdelen is aangepast. Zo zijn de voorstellen van GroenLinks over kwaliteit en huisvesting in het voorstel opgenomen.  

Hulp bij aanvragen toeslag 

GroenLinks vind dat het aanbod van voorschoolse educatie goed verspreid moet zijn over de stad. Zeker in de buurten waar veel kinderen met een taalachterstand wonen, moet er aanbod zijn. De gemeente moet voorkomen dat ouders met kinderen uit de doelgroep afhaken, omdat het systeem veranderd. Van Corler:  “De manier waarop voorschoolse educatie betaald wordt, gaat veranderen. GroenLinks vindt het noodzakelijk dat ouders hierbij hulp krijgen. We moeten voorkomen dat Utrechters die het echt nodig hebben afhaken door ingewikkelde nieuwe regels.” 

Personeel  

Momenteel is er vooral één grote aanbieder van voorschoolse educatie: ‘Spelenderwijs’. Dit worden vanaf januari 2020 meerdere aanbieders. GroenLinks wil dat er zorgvuldig omgegaan wordt met het huidige personeel van Spelenderwijs. Een voorstel van van Corler waarbij aandacht is voor het personeel van de huidige aanbieder en continuïteit op de huidige groepen kon rekenen op een meerderheid in de raad.  

Categorie 
nieuws
Mensen 
Peter van Corler donderdag, 23 mei, 2019

  meer 

Stuur dit bericht door!

Meer plek voor kwetsbare doelgroepen
Werk aan de winkel in Overvecht
Sociale huur als eis in toekomstvisie Wolvenplein
Voortaan ook vuurwerkvrije parken met oud en nieuw
Stop verkoop sociale huurwoningen in wijken met weinig sociale huur
Thuisbezorgen paspoort wordt snel mogelijk
Jan van Zanen voorgedragen voor tweede termijn als burgemeester van Utrecht
Zuur en zoet: het slotdebat over de voorjaarsnota
Woonproject van bewoners kan ook financiële steun krijgen
Tijd voor meer diversiteit bij straatnamen
Pak discriminatie bij stage MBO-studenten aan
Speech slotdebat Voorjaarsnota 2019
Schuldenbegroting
Even voorstellen: bestuurslid Joël van Eerde
Groene ommetjes en initiatieven in Utrecht
Even voorstellen: bestuurslid Harmen van Doorn
GroenLinks en Student & Starter willen promotiecampagne hospita’s
GroenLinks: Ambitie Utrecht circulair 2050 vraagt om actieplan
Mondelinge vragen: MaaS-proefproject Leidsche Rijn
30 jaar kinderrechtenverdrag reden tot feest!
Column: Utrecht verdient haar eigen Oranje leeuwinnen
Medaille voor vrijwilliger brandweer
Even voorstellen: bestuurslid Suzanne Verbree
Bijdrage ChristenUnie Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019
Speech algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019
VVD wil proef met “Zweedse drempel”
Het Nieuwe Zandpad: tussen morele worsteling en praktische verbetering
Actieplan geluid: extra aandacht voor kwetsbare groepen
Kijken in een onbekend huishouden
Blog 'Groen, tenzij'
Vragen over verdwenen vluchtelingenkinderen
Ambitieus actieplan helpt Utrechters uit schulden
Schietincidenten Lombok en Zuilen: een complete en gerichte aanpak veiligheid nodig
Jacobidebat met Carla Dik - Designerbaby's
Designerbaby's: het einde van de onvolmaaktheid?
Uitgaven fractiekosten 2018 gepubliceerd
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Houd gemeentelijke daken beschikbaar voor buurtprojecten met zonnepanelen
Vertraging bij het Utrechtse waterstoftankstation
Laat studenten, starters en tweeverdieners niet de dupe zijn!


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht