dinsdag 19 november 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaMaandthema: Asiel & Integratie
Gepubliceerd: 2019-10-18 14:27:57
Door: Christenunie
Pim.jpgElke maand geven wij extra aandacht aan een bepaald thema dat onzes inziens belangrijk is in de stad Utrecht. In oktober is dat Asiel & Integratie. Vanaf het begin van de komst van vluchtelingen wordt er ingezet op integratie en meedoen in de Nederlandse samenleving. Ontmoetingen tussen Nederlanders en nieuwkomers zijn waardevol, bijvoorbeeld via gemeenschappelijke maaltijden en taalbuddy-projecten. Deze maand kijken we hoe dit onderwerp leeft en wordt uitgevoerd in de stad.

Als ChristenUnie Utrecht zien we dat het cruciaal is om nieuwkomers te helpen, maar ook dat het belangrijk is om eisen te stellen aan hun participatie in de samenleving. Meedoen moet mogelijk gemaakt worden, maar willen meedoen is ook een eis. De gemeente krijgt steeds meer verantwoordelijkheden om vluchtelingen te begeleiden bij het inburgeren. We willen natuurlijk niet dat statushouders de bijstand instromen en daar vervolgens niet meer uitkomen. Zij hebben de samenleving namelijk veel te bieden.

Volgend jaar besluiten we als gemeenteraad over een nieuw inburgeringstelsel en de komst van een (kleinschalige) opvang voor minderjarige asielzoekers in de stad. Dit maandthema biedt ons de kans om onze visie hierover verder te verdiepen en concreet te maken. Op 8 oktober praten we over mogelijke opvanglocaties voor asielzoekers. De volgende onderwerpen komen hier aan bod: omvang van locaties, spreiding door de stad, aanbieden van activiteiten, voorkomen van overlast en welke functies voor de buurt een opvanglocatie kan hebben.

De ChristenUnie Utrecht bezoekt de komende maand verschillende maatschappelijke initiatieven die (vaak op vrijwillige basis) hun bijdrage leveren aan de integratie van nieuwe Utrechters. Wat kunnen wij hiervan leren en hoe kan de gemeente daarin een rol spelen? We proberen ons als fractie in te leven hoe het is om in Utrecht te integreren. Hoe werkt bijvoorbeeld een inburgeringscursus en wat voor vragen worden daarin nu gesteld? Verder doen we mee met het geven van taallessen, wonen we een naturalisatieceremonie bij en praten we met organistaies als bijvoorbeeld het COA en Nidos. Genoeg te doen dus. We hebben er zin in.

Pim Steenbergen  meer 

Stuur dit bericht door!

Utrecht gaat biodiversiteit verbeteren
ID-kaart is een basisbehoefte en moet daarom gratis zijn voor minima
Maak regels voor aanvragen en goedkeuren geld voor initiatieven makkelijker
Speech debat programmabegroting 2020
De Betere Begroting 2020 - 2023
Een nieuw startschot voor atletiekbaan Amaliapark
Zoek oplossing voor vrouwen met te weinig geld voor tampons of maandverband
Pamflet wonen: minder markt en meer volkshuisvesting
Fiets-Rik vs Auto-David
Maandthema: Asiel & Integratie
Nieuwe Utrechtse Nederlanders
Begroting 2020
Opvanglocaties asielzoekers
Meer aandacht voor culturele verschillen bij zorg
VVD vraagt aandacht om Utrechtse afvalberg met een Zwartboek Afval
GroenLinks wil eindelijk aanpak verloederde tunnels
Vragen GroenLinks over ervaren overlast door binnenstadsbewoners
Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht
Inzet GroenLinks cultuurnota: cultuur voor iedereen en aandacht voor duurzaamheid
Laat omwonenden profiteren van opbrengst zon- en windenergie
Agenda ALV 7 oktober 2019
GroenLinks onaangenaam verrast door verkoop sociale huurwoningen in West
De favoriete fietsroute van Rik van der Graaf
Gedeputeerde: “Ik verzin de meest creatieve ideeën op de fiets”
Verlaag snelheid Ring Utrecht naar 80 km/u
De favoriete fietsroute van Pim Steenbergen
Voorstel voor de Programmabegroting 2020
Onzekere tijden, toch een gat in de linker hand
GroenLinks wil meer begeleiding bij eten voor mensen met dementie
Huis van Mien wordt gemeentelijk monument
Minder ongelukken met snorfietsen door verplaatsing naar de rijbaan
Het Nieuwe Zandpad: een veilige werkplek voor sekswerkers en aandacht voor de buurt
Maandthema: fiets
Opgeladen!
U-polis en bijzondere bijstand: meer passend verzekerd dankzij GroenLinks
Meer plek voor kwetsbare doelgroepen
Werk aan de winkel in Overvecht
Sociale huur als eis in toekomstvisie Wolvenplein
Voortaan ook vuurwerkvrije parken met oud en nieuw
Stop verkoop sociale huurwoningen in wijken met weinig sociale huur


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht