woensdag 19 februari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaMaandthema: Asiel & Integratie
Gepubliceerd: 2019-10-18 14:27:57
Door: Christenunie
Pim.jpgElke maand geven wij extra aandacht aan een bepaald thema dat onzes inziens belangrijk is in de stad Utrecht. In oktober is dat Asiel & Integratie. Vanaf het begin van de komst van vluchtelingen wordt er ingezet op integratie en meedoen in de Nederlandse samenleving. Ontmoetingen tussen Nederlanders en nieuwkomers zijn waardevol, bijvoorbeeld via gemeenschappelijke maaltijden en taalbuddy-projecten. Deze maand kijken we hoe dit onderwerp leeft en wordt uitgevoerd in de stad.

Als ChristenUnie Utrecht zien we dat het cruciaal is om nieuwkomers te helpen, maar ook dat het belangrijk is om eisen te stellen aan hun participatie in de samenleving. Meedoen moet mogelijk gemaakt worden, maar willen meedoen is ook een eis. De gemeente krijgt steeds meer verantwoordelijkheden om vluchtelingen te begeleiden bij het inburgeren. We willen natuurlijk niet dat statushouders de bijstand instromen en daar vervolgens niet meer uitkomen. Zij hebben de samenleving namelijk veel te bieden.

Volgend jaar besluiten we als gemeenteraad over een nieuw inburgeringstelsel en de komst van een (kleinschalige) opvang voor minderjarige asielzoekers in de stad. Dit maandthema biedt ons de kans om onze visie hierover verder te verdiepen en concreet te maken. Op 8 oktober praten we over mogelijke opvanglocaties voor asielzoekers. De volgende onderwerpen komen hier aan bod: omvang van locaties, spreiding door de stad, aanbieden van activiteiten, voorkomen van overlast en welke functies voor de buurt een opvanglocatie kan hebben.

De ChristenUnie Utrecht bezoekt de komende maand verschillende maatschappelijke initiatieven die (vaak op vrijwillige basis) hun bijdrage leveren aan de integratie van nieuwe Utrechters. Wat kunnen wij hiervan leren en hoe kan de gemeente daarin een rol spelen? We proberen ons als fractie in te leven hoe het is om in Utrecht te integreren. Hoe werkt bijvoorbeeld een inburgeringscursus en wat voor vragen worden daarin nu gesteld? Verder doen we mee met het geven van taallessen, wonen we een naturalisatieceremonie bij en praten we met organistaies als bijvoorbeeld het COA en Nidos. Genoeg te doen dus. We hebben er zin in.

Pim Steenbergen  meer 

Stuur dit bericht door!

Bouw binnen de stad en behoud ruimte voor groen en grootschalig opwekken duurzame energie
Eerlijke kansen in nieuwe Utrechtse Onderwijsagenda
Investeren in de banen van de toekomst, maar ook in de banen van nu.
Column Floor: Inspiratie uit Berlijn – pioniers in beschermen recht op wonen
Initiatiefvoorstel Utrechtse VVD: duizenden woningen in Rijnenburg
Opiniestuk: ontzie de armsten bij heffing lokale belastingen
Meerderheid Utrechtse raad pleit voor woonplicht nieuwbouw
Column Rachel: geluid – de onzichtbare killer
Marcel Vonk volgt Janneke van der Heijden op in de Utrechtse gemeenteraad
Unieke kans voor historische Maliebaan met meer ruimte voor fietsers en voetgangers
Bescherm positie huurders bij nieuwe regels voor tijdelijk verblijf
Huiskamergesprek 'Klimaat|religie'
Stagiair gezocht!
Actie tegen menstruatie-armoede
2000 Utrechters in de bijstand krijgen extra hulp richting werk
Bijna half miljard voor openbaar vervoer en wonen in de regio
De gemeente wil meer verschillende Utrechters laten meedoen en meepraten over beleid
Utrecht gaat biodiversiteit verbeteren
ID-kaart is een basisbehoefte en moet daarom gratis zijn voor minima
Maak regels voor aanvragen en goedkeuren geld voor initiatieven makkelijker
Speech debat programmabegroting 2020
De Betere Begroting 2020 - 2023
Een nieuw startschot voor atletiekbaan Amaliapark
Zoek oplossing voor vrouwen met te weinig geld voor tampons of maandverband
Pamflet wonen: minder markt en meer volkshuisvesting
Fiets-Rik vs Auto-David
Maandthema: Asiel & Integratie
Nieuwe Utrechtse Nederlanders
Begroting 2020
Opvanglocaties asielzoekers
Meer aandacht voor culturele verschillen bij zorg
VVD vraagt aandacht om Utrechtse afvalberg met een Zwartboek Afval
GroenLinks wil eindelijk aanpak verloederde tunnels
Vragen GroenLinks over ervaren overlast door binnenstadsbewoners
Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht
Inzet GroenLinks cultuurnota: cultuur voor iedereen en aandacht voor duurzaamheid
Laat omwonenden profiteren van opbrengst zon- en windenergie
Agenda ALV 7 oktober 2019
GroenLinks onaangenaam verrast door verkoop sociale huurwoningen in West
De favoriete fietsroute van Rik van der Graaf


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht