woensdag 16 oktober 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaInzet GroenLinks cultuurnota: cultuur voor iedereen en aandacht voor duurzaamheid
Gepubliceerd: 2019-09-19 22:22:59
Door: Groenlinks
Fotograaf: Mohamed Najah

Cultuur voor iedereen  

GroenLinks wil dat cultuur bereikbaar is voor iedereen en dat alle Utrechters deel kunnen nemen. Melody Deldjou Fard vroeg de wethouder daarom bij de verdeling van het extra geld rekening te houden met de groei van de wijken en wijkcultuurhuizen.  

Eerder organiseerde Melody Deldjou Fard een bijeenkomst met creatieve Makers om te horen waar zij tegenaan lopen. GroenLinks vindt het mooi dat de wethouder laat zien goed geluisterd te hebben en in deze nota meer aandacht en middelen voor deze groep heeft.  

Zowel van Makers als van wijkcultuurhuizen hoort GroenLinks dat er behoefte is om vaker samen te werken, maar dat het huidige beleid hier weinig ruimte voor biedt. Dankzij GroenLinks gaat de adviescommissie kijken hoe samenwerken makkelijker gemaakt kan worden.  

Gemixte werkplekken  

Helaas verlaten kunstenaars en creatieven steeds vaker onze stad vanwege gebrek aan ruimte om te werken, produceren en presenteren. Dankzij vragen van GroenLinks gaat de wethouder aan de slag met het actualiseren van het verouderde werkplan voor huisvesting van de creatieve sector. Wat GroenLinks betreft wordt er daarbij ook gekeken naar mixen en mengen van bepaalde functies in een ruimte: cultuur in combinatie met onderwijs, horeca, zorg, wonen of sport.   

Eerlijke beloning  

GroenLinks vindt het belangrijk dat mensen in de culturele sector naar behoren betaald worden. Om ervoor te zorgen dat het voor culturele instellingen makkelijker wordt om aan de gedragscode voor eerlijke beloning – de fair practice code – te voldoen, hebben we samen met D66 en de Partij voor de Arbeid een voorstel ingediend om instellingen hierbij te ondersteunen. Dit voorstel haalde een meerderheid.  

Duurzaamheid  

Wat GroenLinks betreft wordt Utrecht de eerste duurzame cultuurstad van Nederland! In de culturele sector zien we veel enthousiasme en duurzame ambities, maar we horen ook dat kennis en middelen vaak tekort schieten. Dankzij een voorstel van Partij voor de Dieren en GroenLinks gaat de gemeente Utrecht in gesprek met de cultuursector over hoe zij hen het beste kan ondersteunen om echte stappen op duurzaamheid te zetten. Ook gaat Utrecht dankzij een voorstel van GroenLinks deelnemen aan de Zero Waste Expeditie Cultuur, een project van Rijkswaterstaat waarbij culturele instellingen begeleiding krijgen om hun hoeveelheid afval te verminderen.  

Categorie 
nieuws
Mensen 
Melody Deldjou Fard donderdag, 19 september, 2019

  meer 

Stuur dit bericht door!

Opvanglocaties asielzoekers
Nieuwe Utrechtse Nederlanders
GroenLinks wil eindelijk aanpak verloederde tunnels
Vragen GroenLinks over ervaren overlast door binnenstadsbewoners
Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht
Begroting 2020
Maandthema: Asiel & Integratie
Inzet GroenLinks cultuurnota: cultuur voor iedereen en aandacht voor duurzaamheid
Laat omwonenden profiteren van opbrengst zon- en windenergie
Agenda ALV 7 oktober 2019
GroenLinks onaangenaam verrast door verkoop sociale huurwoningen in West
Fiets-Rik vs Auto-David
De favoriete fietsroute van Rik van der Graaf
Gedeputeerde: “Ik verzin de meest creatieve ideeën op de fiets”
Verlaag snelheid Ring Utrecht naar 80 km/u
De favoriete fietsroute van Pim Steenbergen
Voorstel voor de Programmabegroting 2020
Onzekere tijden, toch een gat in de linker hand
GroenLinks wil meer begeleiding bij eten voor mensen met dementie
Huis van Mien wordt gemeentelijk monument
Minder ongelukken met snorfietsen door verplaatsing naar de rijbaan
Het Nieuwe Zandpad: een veilige werkplek voor sekswerkers en aandacht voor de buurt
Maandthema: fiets
Opgeladen!
U-polis en bijzondere bijstand: meer passend verzekerd dankzij GroenLinks
Meer plek voor kwetsbare doelgroepen
Werk aan de winkel in Overvecht
Sociale huur als eis in toekomstvisie Wolvenplein
Voortaan ook vuurwerkvrije parken met oud en nieuw
Stop verkoop sociale huurwoningen in wijken met weinig sociale huur
Thuisbezorgen paspoort wordt snel mogelijk
Jan van Zanen voorgedragen voor tweede termijn als burgemeester van Utrecht
Zuur en zoet: het slotdebat over de voorjaarsnota
Woonproject van bewoners kan ook financiële steun krijgen
Tijd voor meer diversiteit bij straatnamen
Pak discriminatie bij stage MBO-studenten aan
Speech slotdebat Voorjaarsnota 2019
Schuldenbegroting
Even voorstellen: bestuurslid Joël van Eerde
Groene ommetjes en initiatieven in Utrecht


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht