zondag 20 oktober 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaMaandthema: fiets
Gepubliceerd: 2019-09-12 11:45:43
Door: Christenunie
Rik.jpgElke maand geven wij extra aandacht aan een bepaald thema dat ons inziens belangrijk is in de stad Utrecht. In september is dat de fiets, juist zo vlak na de zomer zijn we ons weer even extra bewust van de manier hoe we ons naar werk, sport, of andere zaken verplaatsen.

Doe je dit met de auto of met het ov of dus juist met de fiets. Als het aan de ChristenUnie ligt kiezen we binnen de stad voor de fiets. Fietsen is gezond, zowel voor de fietser als voor de omgeving. Bovendien is de fiets een efficient vervoersmiddel, dat in het verkeer gestald weinig ruimte inneemt. Om dit zo te houden willen we deze maand aandacht vragen voor drie punten:

1. Verkeersveiligheid

In een steeds drukkere stad worden ook de fietspaden steeds voller en ontstaan er zelfs af en toe fietsfiles (zie nieuws fietsfiles). Deze drukte zorgt er ook voor dat er op steeds meer plekken onveilige punten en kruisingen ontstaan. We willen deze maand aandacht vragen voor eerder gedane inventarisaties en prioritering hiervan.

2. Fietsen voor iedereen

Als het aan de ChristenUnie ligt moet iedereen zich kunnen verplaatsen in Utrecht en dan specifiek binnen Utrecht. Dit betekent dat naast dat iedereen zicht veilig moet voelen (vorige punt) ook moet beschikken over een fiets. Daarom riepen we eerder een fietsenbank in het leven. WE vragen deze maand aandacht voor de fietsenbank en de mogelijkheid om voor minima te beschikken over een fiets.

3. Fietsen in voetgangersgebieden

Ook in het centrum wordt het steeds drukker. Waardoor fietsers in het centrum (oudegracht en vismarkt) niet altijd meer welkom zijn. Enerzijds begrijpelijk maar de ChristenUnie vind dat er wel goede alternatieven moeten zijn (alternatieve routes) Daarnaast moet de communicatie over waar je wel en niet mag fietsen duidelijk en eenduidig zijn.

Mochten jullie andere punten hebben waar er volgens jou meer aandacht voor nodig is als het gaat om de fiets dan horen we dat natuurlijk graag!

Met vriendelijke groet,

Rik van der Graaf
Woordvoerder Dierenwelzijn, Economie, Verkeer, Ruimtelijke ordening, Stationsgebied en Vastgoed  meer 

Stuur dit bericht door!

Fiets-Rik vs Auto-David
Maandthema: Asiel & Integratie
Nieuwe Utrechtse Nederlanders
Begroting 2020
Opvanglocaties asielzoekers
VVD vraagt aandacht om Utrechtse afvalberg met een Zwartboek Afval
GroenLinks wil eindelijk aanpak verloederde tunnels
Vragen GroenLinks over ervaren overlast door binnenstadsbewoners
Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht
Inzet GroenLinks cultuurnota: cultuur voor iedereen en aandacht voor duurzaamheid
Laat omwonenden profiteren van opbrengst zon- en windenergie
Agenda ALV 7 oktober 2019
GroenLinks onaangenaam verrast door verkoop sociale huurwoningen in West
De favoriete fietsroute van Rik van der Graaf
Gedeputeerde: “Ik verzin de meest creatieve ideeën op de fiets”
Verlaag snelheid Ring Utrecht naar 80 km/u
De favoriete fietsroute van Pim Steenbergen
Voorstel voor de Programmabegroting 2020
Onzekere tijden, toch een gat in de linker hand
GroenLinks wil meer begeleiding bij eten voor mensen met dementie
Huis van Mien wordt gemeentelijk monument
Minder ongelukken met snorfietsen door verplaatsing naar de rijbaan
Het Nieuwe Zandpad: een veilige werkplek voor sekswerkers en aandacht voor de buurt
Maandthema: fiets
Opgeladen!
U-polis en bijzondere bijstand: meer passend verzekerd dankzij GroenLinks
Meer plek voor kwetsbare doelgroepen
Werk aan de winkel in Overvecht
Sociale huur als eis in toekomstvisie Wolvenplein
Voortaan ook vuurwerkvrije parken met oud en nieuw
Stop verkoop sociale huurwoningen in wijken met weinig sociale huur
Thuisbezorgen paspoort wordt snel mogelijk
Jan van Zanen voorgedragen voor tweede termijn als burgemeester van Utrecht
Zuur en zoet: het slotdebat over de voorjaarsnota
Woonproject van bewoners kan ook financiële steun krijgen
Tijd voor meer diversiteit bij straatnamen
Pak discriminatie bij stage MBO-studenten aan
Speech slotdebat Voorjaarsnota 2019
Schuldenbegroting
Even voorstellen: bestuurslid Joël van Eerde


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht