donderdag 21 november 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaOpgeladen!
Gepubliceerd: 2019-09-10 12:27:45
Door: Christenunie
Rachel.jpgHet afgelopen politieke jaar was voor ons als fractie van de ChristenUnie Utrecht een bijzonder, dynamisch, mooi en soms ook heftig jaar. We zitten sinds de afgelopen verkiezingen in de coalitie (voor het geval u dat nog niet wist ;-)), onze wethouder Maarten van Ooijen doet goed werk in het college. Het reces was goed en welkom; we zijn weer opgeladen. De laatste raadsvergaderingen waren namelijk marathonsessies tot diep in de nacht. Ik hoor u denken: is dat nodig? En ben je dan nog wel scherp? Tja….

Fractie

Onze kleine fractie verzet veel werk en Jan en ik zijn dankbaar voor een goed stel betrokken medewerkers. Suzanne van Putten, onze steun en toeverlaat als fractiesecretaris gaat ons verlaten. Ze heeft een mooi huis gevonden, maar helaas niet meer in onze prachtig stad. We gaan haar missen. Gelukkig hebben we een nieuwe fractiemedewerker gevonden: Tijmen. Hier stelt hij zich even voor. Jiska, Pim en Rik blijven ons inhoudelijk bijstaan en Marleen Kieft (onderzoeker en zelfstandig ondernemer) wil ons op vrijwillige basis aanscherpen en helpen. We voelen ons gezegend.    

Mooi en heftig

Zoals ik al aangaf was afgelopen jaar een mooi jaar. Mooi omdat we echt stappen hebben kunnen maken om armoede en schulden van inwoners van onze stad terug te dringen, eenzaamheid te verminderen, Staatlozen in de stad betere positie te geven, vaart te maken om meer te bouwen en meer te bouwen aan gemengde wijken, zeker ook voor groepen die minder makkelijk op de woningmarkt komen. Zo zijn er concrete afspraken gemaakt met corporaties om meer woningen te bouwen voor mensen die uitstromen uit de daklozenopvang. En dat is hard nodig, want de wachtlijst wordt helaas nog altijd niet kleiner. 

Utrecht gezonder maken, ook voor generaties na ons, blijft onze focus houden. We zijn blij dat er echt begonnen gaat worden om het aantal parkeerplaatsen aan de Oude Gracht en de binnenstad te verminderen. Zo wordt de binnenstad beter toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Onze mooie grachten kunnen de stroom van auto’s gewoonweg niet aan. En ook blijven we inzetten op een tweede tunnel bij de Noordelijke Rondweg (NRU). 

Het was ook een heftig jaar. Denk aan de debatten over de Uithoflijn. We hopen echt dat de tram nu in december 2019 klaar is om te rijden. Of klachten over Save/Veilig Thuis. Het werk dat zij doen is complex, waarbij zorgvuldigheid en wijsheid gevraagd wordt om de strijd en onveiligheid die er soms in en rond gezinnen is, te verminderen. We moeten constateren dat dat niet altijd goed gaat. We blijven de aanpak om te verbeteren raadsbreed nauw volgen. Ook de mogelijke komst van een kleinschalige opvang van een minderjarige asielzoekers zonder ouders (AMV) in de Meern zorgt (begrijpelijk) voor onrust. Wie zijn deze jongeren zonder ouders? De landelijke berichtgeving over minderjarige asielzoekers die verdwijnen of in de criminaliteit belanden helpt niet. Extra reden dat, als deze locatie er komt, de gemeente Utrecht met het COA moet laten zien dat het anders en beter kan. Adequate begeleiding, meer structuur, geen verzuim op school en betere inbedding in de buurt. 

Zandpad

Waar onze worsteling ook vooral zat en zit is het dossier Zandpad. In de onderhandelingen hebben we het voor elkaar gekregen dat de tippelzone aan de Europlaan gaat sluiten per 1 juli 2021. Er is sinds dit jaar gestart met begeleiding op maat voor de mannen en vrouwen die daar nu nog werken zodat zij bijvoorbeeld (praktisch) geholpen worden bij het vinden van ander werk, de Nederlandse taal leren, van de verslaving afkomen of psychische begeleiding krijgen. Maar helaas heeft de raad in 2015 met meerderheid (alleen CU en CDA waren tegen) besloten dat de raamprostitutie aan Het Zandpad er komt. De politieke realiteit is dat we dat niet tegen hebben kunnen houden. We zijn nog steeds tegen (raam)prostitutie, want helaas is het werk voor veel sekswerkers niet veilig, ondanks de gedachte dat dit met de legalisering van deze branche wel zou gebeuren. Op z’n zachts gezegd: best naïef.

In het voorstel dat er nu ligt zijn gelukkig de voorstellen en eisen van de CU opgenomen. Zo komen er beduidend minder ramen (98 en geen 162), is er meer geld en hulp beschikbaar voor vrouwen die uit de prostitutie willen stappen, zullen we als gemeente niet financieel faciliteren in de opbouw (het is o.i. geen gemeentelijke kerntaak) en komt er meer inzet op veiligheid van de sekswerkers en het tegengaan van overlast in de buurt. Over het voorstel wordt in het najaar in de raad gestemd. Daarna wordt de tender gestart. Onduidelijk is natuurlijk of deze gaat slagen aangezien de vorige tenders zijn mislukt. We wachten het af…. 

Tot zover even een inkijk in ons afgelopen jaar en vooruitblik naar het nieuwe politieke jaar. Een jaar waarin we met veel energie, plezier en goede moed ons ChristenUnie geluid laten horen. Maarten van Ooijen doet dat in het college, wij in de raad. Heeft u vragen, wilt u ons aanscherpen of ondersteunen: laat het ons vooral weten. 

Mede namens Jan Wijmenga,

Rachel Streefland 
Fractievoorzitter ChristenUnie Utrecht

Lees meer over het Zandpad  meer 

Stuur dit bericht door!

Utrecht gaat biodiversiteit verbeteren
ID-kaart is een basisbehoefte en moet daarom gratis zijn voor minima
Maak regels voor aanvragen en goedkeuren geld voor initiatieven makkelijker
Speech debat programmabegroting 2020
De Betere Begroting 2020 - 2023
Een nieuw startschot voor atletiekbaan Amaliapark
Zoek oplossing voor vrouwen met te weinig geld voor tampons of maandverband
Pamflet wonen: minder markt en meer volkshuisvesting
Fiets-Rik vs Auto-David
Maandthema: Asiel & Integratie
Nieuwe Utrechtse Nederlanders
Begroting 2020
Opvanglocaties asielzoekers
Meer aandacht voor culturele verschillen bij zorg
VVD vraagt aandacht om Utrechtse afvalberg met een Zwartboek Afval
GroenLinks wil eindelijk aanpak verloederde tunnels
Vragen GroenLinks over ervaren overlast door binnenstadsbewoners
Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht
Inzet GroenLinks cultuurnota: cultuur voor iedereen en aandacht voor duurzaamheid
Laat omwonenden profiteren van opbrengst zon- en windenergie
Agenda ALV 7 oktober 2019
GroenLinks onaangenaam verrast door verkoop sociale huurwoningen in West
De favoriete fietsroute van Rik van der Graaf
Gedeputeerde: “Ik verzin de meest creatieve ideeën op de fiets”
Verlaag snelheid Ring Utrecht naar 80 km/u
De favoriete fietsroute van Pim Steenbergen
Voorstel voor de Programmabegroting 2020
Onzekere tijden, toch een gat in de linker hand
GroenLinks wil meer begeleiding bij eten voor mensen met dementie
Huis van Mien wordt gemeentelijk monument
Minder ongelukken met snorfietsen door verplaatsing naar de rijbaan
Het Nieuwe Zandpad: een veilige werkplek voor sekswerkers en aandacht voor de buurt
Maandthema: fiets
Opgeladen!
U-polis en bijzondere bijstand: meer passend verzekerd dankzij GroenLinks
Meer plek voor kwetsbare doelgroepen
Werk aan de winkel in Overvecht
Sociale huur als eis in toekomstvisie Wolvenplein
Voortaan ook vuurwerkvrije parken met oud en nieuw
Stop verkoop sociale huurwoningen in wijken met weinig sociale huur


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht