zondag 19 januari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaVoorstel voor de Programmabegroting 2020
Gepubliceerd: 2019-09-20 19:26:13
Door: Christenunie
financiënGisteren is het voorstel voor de programmabegroting voor 2020 gepresenteerd door Anke Klein, wethouder van Financiën. Deze programmabegroting geeft een toelichting op de plannen die we in het ambitieuze coalitieakkoord hebben gemaakt, samen met D66 en GroenLinks. Helaas is in deze programmabegroting te zien dat de financiële situatie van de gemeente Utrecht minder goed is dan voorzien.

Dit heeft een aantal oorzaken:

 • Het is veel in het nieuws geweest: veel gemeenten hebben helaas met tekorten te maken. Doordat het rijk minder geld heeft uitgegeven, hebben wij als gemeente minder te besteden
 • Stijgende loonkosten voor de gemeente Utrecht
 • De groei van de stad Utrecht gaat minder hard dan gepland

Het gevolg van deze financiële situatie is dat we als gemeente moeten bezuinigen en de opbrengsten moeten verhogen. Het zijn gelukkig geen grote koerswijzigingen. U kunt denken aan:

 • De gemeente Utrecht zet volop in op slim werken; met technische innovaties en datagedreven werken doen we ons best om het werk makkelijker (en goedkoper) te maken
 • De leerlingbegeleiding in het onderwijs wordt al een paar jaar geheel gefinancierd vanuit het Rijk, de extra financiering vanuit de gemeente wordt stopgezet
 • Het maximale bedrag voor het initiatievenfonds wordt verlaagd van 50.000 euro naar 20.000 euro. Gelukkig blijft er nog 4,35 miljoen euro beschikbaar in dit fonds voor mooie initiatieven
 • Meer mensen maken gebruik van het zwembad, waardoor deze inkomsten anders ingezet kunnen worden

Het zijn niet allemaal fijne maatregelen, maar ze zijn wel noodzakelijk om onze ambitieuze investeringsagenda uit te kunnen voeren. Het goede nieuws is dat er niet bezuinigd hoeft te worden op investeringen die voortvloeien uit onze ambities. De investeringen die we doorzetten zijn bijvoorbeeld:

 • Renovatie van 1650 woningen en de bouw van 4000 woningen
 • Meer maatwerk om mensen uit de bijstand aan het werk te krijgen
 • Voetgangers en fietsers krijgen volop groen licht
 • Ontwikkeling van het aantal elektrische laadpalen in de stad (richting een totaal van 1600)
 • Grotere inzet op passende onderwijshuisvesting voor de toekomst

We hebben een sluitende begroting door kritisch naar onze uitgaven te kijken. Desondanks zetten we volop in op investeringen om onze stad toekomstbestendig te maken. Over deze programmabegroting debatteren we op 29, 30 en 31 oktober. Het slotdebat is op 14 november.  meer 

Stuur dit bericht door!

Meerderheid Utrechtse raad pleit voor woonplicht nieuwbouw
Column Rachel: geluid – de onzichtbare killer
Marcel Vonk volgt Janneke van der Heijden op in de Utrechtse gemeenteraad
Unieke kans voor historische Maliebaan met meer ruimte voor fietsers en voetgangers
Bescherm positie huurders bij nieuwe regels voor tijdelijk verblijf
Huiskamergesprek 'Klimaat|religie'
Stagiair gezocht!
Actie tegen menstruatie-armoede
2000 Utrechters in de bijstand krijgen extra hulp richting werk
Bijna half miljard voor openbaar vervoer en wonen in de regio
De gemeente wil meer verschillende Utrechters laten meedoen en meepraten over beleid
Utrecht gaat biodiversiteit verbeteren
ID-kaart is een basisbehoefte en moet daarom gratis zijn voor minima
Maak regels voor aanvragen en goedkeuren geld voor initiatieven makkelijker
Speech debat programmabegroting 2020
De Betere Begroting 2020 - 2023
Een nieuw startschot voor atletiekbaan Amaliapark
Zoek oplossing voor vrouwen met te weinig geld voor tampons of maandverband
Pamflet wonen: minder markt en meer volkshuisvesting
Fiets-Rik vs Auto-David
Maandthema: Asiel & Integratie
Nieuwe Utrechtse Nederlanders
Begroting 2020
Opvanglocaties asielzoekers
Meer aandacht voor culturele verschillen bij zorg
VVD vraagt aandacht om Utrechtse afvalberg met een Zwartboek Afval
GroenLinks wil eindelijk aanpak verloederde tunnels
Vragen GroenLinks over ervaren overlast door binnenstadsbewoners
Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht
Inzet GroenLinks cultuurnota: cultuur voor iedereen en aandacht voor duurzaamheid
Laat omwonenden profiteren van opbrengst zon- en windenergie
Agenda ALV 7 oktober 2019
GroenLinks onaangenaam verrast door verkoop sociale huurwoningen in West
De favoriete fietsroute van Rik van der Graaf
Gedeputeerde: “Ik verzin de meest creatieve ideeën op de fiets”
Verlaag snelheid Ring Utrecht naar 80 km/u
De favoriete fietsroute van Pim Steenbergen
Voorstel voor de Programmabegroting 2020
Onzekere tijden, toch een gat in de linker hand
GroenLinks wil meer begeleiding bij eten voor mensen met dementie


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht